meister róbert
A romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    10468 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 10441-10468


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
ABBAGNANO Nicola: Mi az egzisztencializmus? Korunk, 1996, 4 sz. 86-91. old. mutatók: végesség / transzcendencia / sors / egzisztencializmus / filozófia , filozófiatörténet.

ABLONCZY László: A kisebbségi lét nem tűri a szétforgácsolódást. Telefoninterjú Sütő Andrással. A Hét, 1990, 2 sz. 1-2. old. mutatók: SÜTŐ András , kisebbségi kérdés / magyar-román kapcsolatok / román-magyar kapcsolatok l: magyar-román kapcsolatok , oral-history / politikai interjú.

ABONYI Iván: A hamis elméletek hasznáról és káráról. A Hét, 1991, 49 sz. 8. old. mutatók: tudományfilozófia / episztemológia.

ÁBRAHÁM János: Fáraók népe. Korunk, 1990, 7 sz. 820-831. old. mutatók: cigányok , etnográfia.

ÁBRAHÁM János: A Filmvilág atyja. Korunk, 1996, 6 sz. 72-75. old. mutatók: ZUKOR Adolf , művelődéstörténet.

ÁBRAHÁM János: Hírünk itthon és a nagyvilágban. Negyvenéves a Kolozsvári Rádió. Helikon, 1994, 3 sz. 22-23. old. mutatók: rádió, Kolozsvári Rádió / Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) , SOMAI Ferenc , cenzúra / mass-media , intézménytörténet.

ÁBRAHÁM János: Kongatom a hangomat. Korunk, 1995, 3 sz. 88-93. old. mutatók: rádió, oral-history / intézménytörténet.

ÁBRAHÁM János: Márai Sándor és a film. Helikon, 1996, 10 sz. 20-22. old. mutatók: Pesti Hírlap / Filmkultúra , MÁRAI Sándor , film , művelődéstörténet / irodalomtörténet.

ÁBRAHÁM János: Nekünk nem kellett szimbólumokban beszélnünk. A Hét, 1993, 13 sz. 5. old. mutatók: Erdély, ÁBRAHÁM János , oral-history.

ÁBRAHÁM János: Új hang az éterben. Helikon, 1990, 24 sz. 11. old. mutatók: rádió, Kolozsvári Rádió , oral-history / intézménytörténet.

ÁBRÁM Zoltán: A Bocskai-szobor. Művelődés, 1997, 10 sz. 11-12. old. mutatók: műemlékek, Nyárádszereda, Bocskai-szobor (Nyárádszereda) , BOCSKAI István , kisebbségtörténet.

ÁBRÁM Zoltán: A népfőiskola hasznossága. Művelődés, 1993, 8-9 sz. 24-25. old. mutatók: kulturális intézmények/oktatási intézmények/népfőiskolák, Erdély, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) / Népfőiskolai Tanács (NT) / KALOT Népfőiskola , felnőttoktatás , intézménytörténet.

ÁBRÁM Zoltán: Szemle. Generisch Antal, a romániai magyar orvoslás példaképe. Generisch Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából - Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Szerkesztette Tankó Attila, Péter Mihály. Generisch Alapítvány, Budapest - az EME Orvostudományi Szakosztálya, Marosvásárhely 1994. 208 l. Erdélyi Múzeum, 1995, 1-2 sz. . old. mutatók: GENERISCH Antal , orvostörténet-recenzió.

ÁBRÁM Zoltán: Szemle. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Bp. 1929. Hasonmás kiadás. Erdélyi Múzeum, 1996, 3-4 sz. 363. old. mutatók: MAGYARI-KOSSA GYULA , orvostörténet-recenzió.

ÁCS Margit: Fundamentalista modernség vagy megújulás. Helikon, 1996, 22 sz. 6. old. mutatók: Magyar műhely / Új Symposion , magyar irodalom / irodalom & politika / / marxizmus / strukturalizmus / nemzettudat (magyar) / nemzettudat , irodalomtörténet / irodalomelmélet / művelődéspolitika.

ÁDÁM Zsigmond: Emlékek, vélemények Szabédi Lászlóról. Helikon, 1990, 48 sz. 8-10. old. mutatók: SZABÉDI László / CEAUSESCU Nicolae , egyetem-egyesítés, 1959 , oral-history.

ÁDÁM Zsigmond: A könyvnyomtatás üldözött mestere. Helikon, 1990, 13 sz. 3. old. mutatók: MISZTÓTFALUSI KIS Miklós , művelődéstörténet.

ADAMEŞTEANU Gabriela: Ami marad: a szellemi teljesítmény. Interjú Andrei Plesuval. A Hét, 1991, 3 sz. 1-2. old. mutatók: PLESU Andrei , politikatörténet-interjú.

ADAMEŞTEANU Gabriela: Bucsú a huszadik századtól. A PEN Klub 666. Nemzetközi Kongresszusa, Varsó, 1999 június 15-20. A Hét, 1999, 30 sz. 12. old. mutatók: szakmai intézmények, Varsó, PEN-klub , riport (közéleti).

ADAMESTEANU Gabriela: A kommunista rendszer kioltja az életkedvet Alexandru Paleologuval beszélget Gabriela Adameteanu. Helikon, 1990, 35 sz. 10; 12. old. mutatók: PALEOLOGU Alexandru , román társadalom / / kommunizmus / vasgárdisták / civil társadalom / totalitarizmus , oral-history / politikai interjú.

ADAMESTEANU Gabriela: Magyarország, RMDSZ: új képek. A Hét, 1995, 25-26 sz. 5. old. mutatók: sajtó, Sződliget / Magyarország, Korunk / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Sződligeti Találkozó , GÖNCZ Árpád , magyar-román kapcsolatok , politikai publicisztika.

ADAMESTEANU Gabriela: Szembenézve. A gátlástalanság netovábbja. Korunk, 1998, 10 sz. 66-67. old. mutatók: Románia, politikai publicisztika.

ADAMESTEANU Gabriela ; BABETI Adriana ; UNGUREANU Cornel: Egy másik Európa? Korunk, 1999, 1 sz. 80-82. old. mutatók: sajtó, Románia / Kelet-Európa / Közép-Európa, 22 (A GDS hetilapja) , KIS Danilo / KONRÁD György , közép-európaiság / kultúra , politikai interjú.

ADAMOVITS Sándor: Bvana Mkumbva, avagy a "vastag" Teleki. Művelődés, 1997, 9 sz. 24-25. old. mutatók: TELEKI Sámuel , művelődéstörténet.

ADAMOVITS Sándor ; KEMÉNY Auguszta: Marosvécs emlékezik. Művelődés, 1996, 10 sz. 42-46. old. mutatók: kulturális intézmények, Marosvécse, Erdélyi Helikon , KEMÉNY János / BERDE Mária / KUNCZ Aladár / OLOSZ Lajos / SZÁNTÓ György , művelődéstörténet / oral-history.

ADORJÁN Andor: Látogatás Gárdonyi Gézánál. A Hét, 1993, 46 sz. 14-15. old. mutatók: GÁRDONYI Géza , irodalomtörténet.

ADORJÁN Andor: Látogatás Herczeg Ferencnél. A Hét, 1993, 27 sz. 14-15. old. mutatók: HERCZEG Ferenc , irodalomtörténet-interjú.

ADORJÁN Andor: Látogatás Mikszáth Kálmánnál. A Hét, 1993, 24 sz. 14-15. old. mutatók: MIKSZÁTH Kálmán , irodalomtörténet.

ADY Endre: Jóslások Magyarországról. (Szemelvények). Helikon, 1994, 2 sz. 2-3. old. mutatók: Magyarország / Erdély, magyarok / magyar-román kapcsolatok / erdélyiség , politikai publicisztika.

AGÁRDY Annamária: Téka. A német társadalom érdekképviseleti szerveződése. Korunk, 1991, 2 sz. 258-260. old. mutatók: politikai intézmények, Németország, németek / német újraegyesítés , politológia-recenzió.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék