meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    10468 szerző
lapozás: 1-30 ... 10411-10440 | 10441-10468


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
KESZEG Vilmos: Téka. Hátizsákkal a Golgotán. [Szilágyi István: Aggancsbozót. Kriterion, Buk., 1990]. Korunk, 1994, 2 sz. 120-124. old. mutatók: SZILÁGYI István , irodalomkritika-recenzió.

KESZEG Vilmos: Téka. Nagy Olga: Táltos és Pegazus. [Holnap Kiadó, Bp., 1993] Korunk, 1994, 10 sz. 118-121. old. mutatók: NAGY Olga , kultúra (népi)/népi kultúra/kultúra , etnográfia-recenzió.

KESZEG Vilmos: Temetés és világkép. Művelődés, 1996, 3 sz. 27-28. old. mutatók: Csíkszentdomokos, BALÁZS Lajos , halálkép-tipológia/kultúra/népi hiedelmek/temetés/halál , etnográfia / antropológia.

KESZEG Vilmos: Tordai beszélgetések. Művelődés, 1995, 6 sz. 30-32. old. mutatók: Torda, hagyományos mesterségek , etnográfia / oral-history.

KESZEG Vilmos: Tordai beszélgetések. Művelődés, 1996, 9 sz. 28-32. old. mutatók: Torda, oral-history.

KESZEG Vilmos: Változatok történelmi forgatókönyvre. Korunk, 1997, 7 sz. 93-95. old. mutatók: hadifogolytáborok (orosz) , politikatörténet.

KESZTHELYI András: Román liberálisok a 19. század derekán. C. A. Rosetti és Ion eC. Brtianu politikai eszméi. Korunk, 1992, 9 sz. 29-38. old. mutatók: sajtó, Pruncul Român / Românul , ROSETTI C.A. / BRATIANU I.C. , román liberalizmus/Havasalföld, 1848/román egyesülés, 1918/nemzet/liberalizmus , politikatörténet.

KÉTYI István: Az AIDS "regényes" története. A Hét, 1994, 51-52 sz. 13. old. mutatók: AIDS , orvostörténet / orvosszociológia.

KÉZDY Balázs: Diszkurzus és politikai kultúra, avagy mi is a populizmus? A Hét, 1993, 3 sz. 12. old. mutatók: Kelet-Európa, ÁGH Attila / ARENDT Hannah / HASSNER Pierre , rendszerváltás/politikai kultúra/politikai nyelvezet/populizmus/politikai szocializáció/szocializáció/kommunizmus//kultúra/politika , politológia.

KÉZDY Balázs: Egy életmű kérdőjelei. A Hét, 1992, 16 sz. 9. old. mutatók: HAYEK Friedrich A. , közgazdasági Nobel-díj/liberalizmus/etatizmus/Nobel-díj ,

KÉZDY Balázs: Egy gondolkodás problémája - egy probléma újragondolása. A Hét, 1992, 5 sz. 9. old. mutatók: WALDROP Mitchell / TURAIN Alan / FREUD Sigmund , gondolkodás/mesterséges intelligencia/intelligencia , tudományfilozófia.

KÉZDY Balázs: Egy kivételesen jó matematikus. A Hét, 1993, 39 sz. 13. old. mutatók: NEUMANN János , tudománytörténet.

KÉZDY Balázs: Igazság és emlékezés. A Hét, 1997, 40 sz. 3. old. mutatók: GADAMER Hans-Georg / MÁTÉ Zsuzsa / PATAPIEVICI Horia-Roman / SCHÜTZ Alfred / ALBERT Hans / HAMVAS Béla / CIORAN Emil , memória/igazság/tolerancia/pluralizmus/értelmezés , filozófia / hermeneutika.

KÉZDY Balázs: Jobb és bal. A Hét, 1994, 21 sz. 11. old. mutatók: jobboldal (politikai)/baloldal (politikai)/liberalizmus/konzervativizmus/szocializmus/kommunizmus , politikatörténet.

KÉZDY Balázs: Kisebbségek és "államéletrajzok". [Magyar Kisebbség, 1997.]. A Hét, 1997, 36 sz. 5. old. mutatók: sajtó, Magyar Kisebbség , ANDREESCU Gabriel / WEBER Renate / STAN Valentin / PETHŐ Sándor / JAKABFFY Elemér , pragmatizmus/etnicitás/kisebbségi kérdés , politológia-recenzió / sajtórecenzió.

KÉZDY Balázs: Kongresszusi gondolatok - három tételben. A Hét, 1993, 4 sz. 4. old. mutatók: politikai intézmények, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , RMDSZ-kongresszus , politikai publicisztika.

KÉZDY Balázs: Konszenzus és kultúra. Nyelviség és pluralizmus az amerikai politikai hagyományokban. A Hét, 1993, 30 ; 31 sz. 11. old. mutatók: KENNEDY Paul , amerikai társadalom/ szabadság/ egyenlőség/ liberalizmus/ ellenkultúra/ multikulturalizmus/ pluralizmus/kultúra , politikatörténet / politika-szociológia .

KÉZDY Balázs: A kutatásfinanszírozás amerikai modelljei. A Hét, 1992, 20 sz. 9. old. mutatók: tudományos intézmények, Egyesült Államok, National Science Foundation , marketing & menedzsment , tudománytörténet.

KÉZDY Balázs: Németek, dánok, avagy hol is van Európa pereme? A Hét, 1997, 27 sz. 5. old. mutatók: Németország / Dánia, németek/dánok , politikai publicisztika.

KÉZDY Balázs: Nincs optimális stratégia. A Hét, 1993, 21 sz. 5. old. mutatók: CSABA László , rendszerváltás , gazdaságpolitika / közgazdaság.

KÉZDY Balázs: A riói emberség. A Hét, 1993, 24 sz. 13. old. mutatók: Rio de Janeiro, ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferenciája , környezetvédelem , ökológia.

KÉZDY Balázs: Töréspontok, perspektívák. [Kézdy Balázs: Töréspontok, perspektívák. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4. sz.] A Hét, 1997, 45 sz. 8. old. mutatók: sajtó, Magyar Kisebbség , BALÁZS Sándor / DEMÉNY Lajos / HORVÁTH Andor / VERESS Károly / BÍRÓ Sándor , magyar egyetem (romániai) , politikai publicisztika-recenzió / sajtórecenzió.

KÉZDY Balázs: Uchronikus gondolatok 1992-re. A Hét, 1991, 2 sz. 8-9. old. mutatók: politikai publicisztika.

K.GY.: A cigányok - Európa polgárai. Korunk, 1990, 7 sz. 923. old. mutatók: cigányok , etnográfia / kisebbségtörténet.

K.H.: Adrian Marino 75 éves. Korunk, 1997, 1 sz. 149-150. old. mutatók: MARINO Adrian , művelődéstörténet.

K.H.: Államérdek és tízparancsolat. Korunk, 1996, 2 sz. 127-128. old. mutatók: CASTORIADIS Cornelius , politika & erkölcs/erkölcs & politika/politika/erkölcs , politológia.

K.H.: Nagy Imre időszerűtlen időszerűsége. Korunk, 1996, 10 sz. 126-127. old. mutatók: NAGY Imre , politikatörténet.

KIBÉDI Katalin: A "munkásosztály" helyzete Franciaországban. Korunk, 1991, 3 sz. 343-345. old. mutatók: politikai intézmények, Franciaország, Francia Kommunista Párt , MARX Karl / GORZ André / FITERMAN Charles , marxizmus/franciák , politikatörténet / politikai analízis.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék