meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Analitikus mutatók - n betű


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
  nacionalizmus
nacionalizmus & demokrácia
nacionalizmus & elit
nacionalizmus & etnicitás
nacionalizmus & internacionalizmus
nacionalizmus & kereszténység
nacionalizmus & kommunizmus l: kommunizmus & nacionalizmus
nacionalizmus & liberalizmus
nacionalizmus & modernizáció
nacionalizmus & ortodoxia
nacionalizmus & patriotizmus
nacionalizmus & szocializmus
nacionalizmus & vallás
nacionalizmus (állam-)
nacionalizmus (arab)
nacionalizmus (cseh & szlovák)
nacionalizmus (francia)
nacionalizmus (gazdasági & politikai)
nacionalizmus (kelet-európai)
nacionalizmus (kisebbségi)
nacionalizmus (magyar)
nacionalizmus (nyelvi)
nacionalizmus (nyugati & keleti)
nacionalizmus (politikai & kulturális)
nacionalizmus (posztkommunista)
nacionalizmus (román & magyar)
nacionalizmus (román) l: román nacionalizmus
nacionalizmus (skandináv)
nacionalizmus (skót)
nacionalizmus (szerb)
nacionalizmustípusok
nacionálkommunizmus
nácizmus
nácizmus & egyház
nácizmus & nacionálkommunizmus
nácizmus & okkultizmus
nácizmus & sztálinizmus
nácizmus l.m: fasizmus
Nagy Imre-per
nagyanyedi zsinat,
nagybányai festők
nagyhatalmak
Nagyszombati Kódex
napló
nárciszizmus
narkománia
narratív tér
natalitás
naturalizmus
negentrópia
Négyek Tanácsa
nemesi köztársaság
nemesség
nemesség (erdélyi)
nemesség (magyar)
német felvilágosodás
német filozófia
német irodalom (romániai) l: erdélyi német irodalom
német újraegyesítés
német-csehszlovák alapszerződés
németek
németek (magyarországi)
németek (romániai)
németek (szudéta-)
németek kitelepítése
németországi imigráció
nemi szerep
nemzedékváltás
nemzet
nemzet & állam
nemzet & etnikum
nemzet & nemzetiség
nemzet & nép
nemzet & polgárság
nemzet & tömeg
nemzet (etnikai & polgári)
nemzet (politikai & kultúr-)
nemzet(politikai & kultúr-)
nemzetállam
nemzetállam & nemzeti rtv
nemzetállam & regionalizmus
nemzetbiztonság
nemzetépítés
nemzeti érdek
nemzeti érdek & modernizáció
nemzeti filozófia
nemzeti identitás
nemzeti ideológia (román)
nemzeti integráció
nemzeti irodalom
nemzeti jelleg
nemzeti karakter
nemzeti kisebbség l: kisebbség(i)
Nemzeti Kisebbségek Védelmének Európai Keretegyezménye
nemzeti konfliktusok
nemzeti kultúra
nemzeti mitológia
nemzeti rivalitás
nemzeti szimbólum
nemzeti sztereotípiák
nemzeti szuverenitás
nemzeti tudat
nemzeti ünnep
nemzeti önkép (magyar & román)
nemzeti önkép (magyar)
nemzeti önkép (magyar) l.m: magyarságkép
nemzeti önkép (román) l: román nemzeti önkép
nemzeti önrendelkezés
nemzetiség
nemzetiség & állampolgárság
nemzetiség & anyanyelv
nemzetiség & családnév
nemzetiség & nemzet
nemzetiség & nép
nemzetiség & vallás
nemzetiség l.m: kisebbség
nemzetiségi jogok l: kisebbségi jogok
nemzetiségi kérdés l: kisebbségi kérdés
nemzetiségi retorika
Nemzetiségi Statutum
nemzetiségi színjátszás
nemzetiségi törvény (magyar, )
nemzetiségi törvény (magyar, )
nemzetiségi önrendelkezés & nemzeti önrendelkezés
nemzetiségpolitika l. m: kisebbségpolitika
nemzetkarakterológia
nemzetközi nagyvállalatok
nemzetstratégia (magyar)
nemzettudat
nemzettudat & etnikai tudat
nemzettudat (kelet-európai)
nemzettudat (magyar)
nemzettudat (román)
nemzettudat (székely)
neobolsevizmus
neofasizmus
neointervencionizmus
neokantianizmus
neokapitalizmus
neoklasszicizmus (erdélyi)
neoklasszikus közgazdaságtan
neokonzervativizmus
neoliberalizmus
neológia & ortológia
neonácizmus
neoprotestantizmus
neosztoicizmus
neotradicionalizmus
neovasgárdisták
nép
nép & nemzet
nép & nemzetiség
népballadák
népdal
népességrobbanás
népfront
népi & urbánus vita
népi demokrácia
népi életvitel
népi építészet
népi gyógyászat
népi hiedelmek
népi imák
népi irodalom
népi komikum
népi kultúra
népi kultúra & elitkultúra
népi kultúra & hivatalos kultúra
népi realizmus
népi szexualitás
népi táplálkozás
népi vallásosság
népi világkép
népi-urbánus írók
népi-urbánus vita
népírtás
népképviselet
népköltészet
népmese
népművelés
népművészet
népnyelv
népoktatás
néppárt & tömegpárt
néprajz l: etnográfia
néprajzi tájak
népszámlálás (romániai, )
népszámlálás (romániai, )
népszaporulat
népszerűség
népszokások
népszolgálat
népszuverenitás
néptánc
Neptun-vita
népvándorlás
népviselet
népzene
neuropszichológia
névadás
névelemzés
nevetés
nevetségesség
New Age
New Deal
nihilizmus
Nirvána Szutra
Nobel-díj
nők
nők (szerepe, )
nomenklatúra
non-profit szféra
nonkonformizmus
nonverbális kommunikáció
norma (erkölcsi & jogi)
normalitás
normativitás
norvégok
nukleáris energia
numerus clausus valachicus
nyelv
nyelv & érték
nyelv & érzékelés
nyelv & gondolkodás
nyelv & írásbeliség
nyelv & kultúra
nyelv & megismerés
nyelv & művészet
nyelv & nemzeti jelleg
nyelv & politika
nyelv & társadalom
nyelv & vallás
nyelv & valóság
nyelv (apriori & aposteriroi)
nyelv (heterogenézis & monogenézis)
nyelv (magyar)
nyelv (ritualizált)
nyelv (segéd & közvetítő)
nyelv (szak-)
nyelv (tudományos)
nyelvcsere
nyelvészet & humán genetika
nyelvészet & politika
nyelvezet & elmélet
nyelvezet (politikai) l: politikai nyelvezet
nyelvhasználat
nyelvhasználati jog
nyelvi alkalmazkodás
nyelvi analízis
nyelvi asszimiláció
nyelvi diszkrimináció
nyelvi divergencia
nyelvi elfejlődés
nyelvi erózió
nyelvi időkép
nyelvi interferencia (román & magyar)
Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
nyelvi kodofikáció
nyelvi kompetencia
nyelvi konfliktusok
nyelvi konvergencia
nyelvi környezet
nyelvi közösség
nyelvi nacionalizmus
nyelvi relativizmus
nyelvi standard
nyelvi szintek
nyelvi viselkedés
nyelvjárások (romániai magyar)
nyelvművelés
nyelvoktatás
nyelvpolitika
nyelvszokás
nyelvtörvények
nyelvújítás
nyelvvédelem
nyelvvizsga
nyílt társadalom
nyílvánosság
nyilvánosság & sajtó
nyugatellenesség (román)
nyugati civilizáció & iszlám & konfuciánizmus
nyugati limes (Dácia)
nyugati magyar irodalom
nyugatosodás
nyugdíjasok
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék