meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    r betű: 178 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-178


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
RABIN Jichak: A hatnapos háború. A Hét, 1996, "21-22 ; 23 sz." 9-10 ; 10-11. old. mutatók: Izrael / Egyiptom / Jordánia / Szíria, NASSZER Gamal Abder / DAJAN Moshe / WEIZMANN Ezer , izraeli-arab konfliktus/Hatnapos Háború/arab-izraeli konfliktus , hadtörténet.

RÁCZ Éva: Mi lesz ha Magyarország csatlakozik? Művelődés, 1998, 11 sz. 11-12. old. mutatók: Magyarország, Európai Unió (EU) , politikai publicisztika.

RÁCZ György: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerkesztő Kristó Gyula. Szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc. Akadémiai Kiadó. Bp. 1994. 753 l. Erdélyi Múzeum, 1996, 1-2 sz. 175-177. old. mutatók: magyarok//magyar őstörténet , kisebbségtörténet-recenzió.

RÁCZ Péter: A hasszid történetek humora. Korunk, 1996, 3 sz. 48-53. old. mutatók: zsidók/chaszidizmus/humor/vallás , mentalitástörténet / vallás.

RADDATZ Foitz j. ; WECK Roger de: Életvidám pesszimista vagyok. Beszélgetés Günter Grass-al. A Hét, 1999, 48 sz. 6. old. mutatók: GRASS Günter , irodalomtörténet-interjú.

RADICS Éva: Az isteni arány. Helikon, 1995, 23 sz. 20-21. old. mutatók: aranymetszés , művészettörténet / esztétika.

RADICSNÉ KOVÁCS Éva: Kossuth Lajos azt üzente... G. Wimmer (1791-1863) egy német ajkú magyar forradalmár. Helikon, 1996, 5 sz. 2. old. mutatók: Felsőlövő, WIMMWER Gottlieb August , Magyarország, 1848 , művelődéstörténet.

RADNÓTI Sándor: Van-e ma népi író? A Hét, 1993, 32 sz. 8. old. mutatók: Szolnok, Múltunk Fövője Fesztivál (Szolnok) , népi irodalom , irodalomelmélet / irodalomtörténet.

RÁDULY János: Menj el gonosz Sátán. Kibédi ráolvasások, népi imák, legenda, balladák. Helikon, 1992, 4 sz. 4-5. old. mutatók: Kibéd, KRIZA Ildikó / ERDÉLYI Zsuzsanna , népi imák/népi vallásosság/népi hiedelmek , etnográfia.

RÁDULY János: Rovásírásos nyelvemlék Kibéden. Művelődés, 1993, 2 sz. 44-45. old. mutatók: Kibéd, székelyek/székely rovásírás/rovásírás , kisebbségtörténet / művelődéstörténet.

RÁDULY János: Szemle. Két könyv a rovásírásról. 1. Sándor Klára: A Bolognai Rovásemlék. A székely rovásírás 1. 2. Rovásírás a Kárpát medencében. Szerkesztette Sándor Klára. Magyar Őstörténeti Könyvtár. Szeged, 1991, 1992. Erdélyi Múzeum, 1993, 1-2 sz. 115-116. old. mutatók: rovásírás/székely rovásírás , művelődéstörténet-recenzió.

RÁDULY János: A vargyasi rovásemlék olvasata. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1994, 2 sz. 151-152. old. mutatók: Vargyas, rovásírás/székely rovásírás/székelyek , kisebbségtörténet / művelődéstörténet.

RÁDULY János ; ORBÁN Erzsébet: A cselédkönyvembe minden belé van írva... Korunk, 1993, 8 sz. 31-42. old. mutatók: etnográfia / oral-history.

RÁDULY Róbert: Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Romániában magyar gazdaságról gondolkodni, avagy a felhívástól a kihívásig. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. 52-58. old. mutatók: politikai intézmények, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , BIRTALAN Ákos , magyarok (romániai)/nyelvhasználati jog/közösség/kisebbségi intézményrendszer/gazdaság & politika/politika & gazdaság/politika/gazdaság/magyar gazdaságpolitika (romániai) , gazdaságpolitika.

RADY Martin: Kisebbségi jogok és önrendelkezés a mai Kelet-Európában. Korunk, 1994, 6 sz. 80-87. old. mutatók: politikai intézmények, Kelet-Európa, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , nacionalizmus (nyugati & keleti)/kisebbségi kérdés/nemzeti identitás/közösségi autonómia/etnikai erőszak/nacionalizmus/kisebbség/kisebbségi jogok/kisebbségi jogok/közösség , politológia.

RAJKI TÓTH László: Családsegítők, civil és egyházi kezdeményezések önsegítő csoportok Magyarországon. Művelődés, 1995, 11 sz. 15-19. old. mutatók: alapítványok/szociális intézmények, Magyarország, Családsegítő Központ / CERES Alapítvány , család , szociálpolitika / intézménytörténet.

RAJKI TÓTH László: A szociális földprogramról. Művelődés, 1996, 11 sz. 30-33. old. mutatók: alapítványok, Magyarország, CERES alapítvány / Agro-Caritas Transsylvania , szociális földprogram/családvédelem , szociálpolitika / intézménytörténet.

RÁKOSFALVI Zoltán: Gondolatok a demokráciáról - orvosi berkekben. A Hét, 1990, 10 sz. 8. old. mutatók: orvosszociológia.

RÁKOSI Sándor: Álság és válság. A Hét, 1995, 23-24 sz. 10. old. mutatók: fejlődés/technika , ökológia.

RÁKOSI Sándor: Történelmi forrásvidékeken. A kék angyal - szerelem szex, pornó. Helikon, 1991, 17 sz. 11. old. mutatók: kulturfilozófiai esszé.

RATES Nestor: A választások logikája. A Hét, 1992, 7 sz. 2. old. mutatók: politikai intézmények, Nemzeti Megmentési Front (FSN) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Demokrata Konvenció (CDR) , RATES Nestor , választások (romániai, 1992) , politikai analízis / politikai interjú.

RATTENBACH Jenő: Egyenlők és még egyenlőbbek. (részlet). Helikon, 1999, 7 sz. 19. old. mutatók: SCHÖPFLIN György / JÁSZI Oszkár , nacionalizmus/nemzetállam/kisebbségvédelem/asszimiláció , politikai publicisztika.

RAZ Joseph: Multikulturalizmus - egy liberális perspektíva. Korunk, 1994, 12 sz. 117-126. old. mutatók: liberalizmus/multikulturalizmus/szabadság/közösség/kultúra , politológia / társadalomfilozófia.

REGNIER Philippe: Azonosítás és értelmezés. Korunk, 1993, 6 sz. 20-24. old. mutatók: irodalom (nemzeti)/irodalom/nemzeti irodalom/romantika/klasszicizmus/németek , irodalomtörténet / művelődéstörténet.

REICHMESZ Ádám: Téka. Tótfalusi Mentségének szerkesztettsége. Korunk, 1994, 4 sz. 120. old. mutatók: MISZTÓTFALUSI KIS Miklós / JANKOVICS József , művelődéstörténet / irodalomtörténet.

REINSCH Michael: A jó öreg NDK szelleme kísérti a német sportvilágot. Korunk, 1992, 5 sz. 87-88. old. mutatók: dopping/sport , sport.

REITER József: A szlovákiai magyar Koalíció pártja kormányzati tevékenységének első négy hónapja. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. 182-193. old. mutatók: politikai intézmények, Szlovákia, Magyar Koalíció Pártja (Szlovákia) , kormányzati szerepvállalás (MKP)/magyarok (szlovákiai) , politikatörténet.

REITER József ; REITER Szilvia: A szlovákiai magyar Koalíció Pártja kormányzati tevékenységének első éve. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. 190-202. old. mutatók: politikai intézmények, Szlovákia, Magyar Koalíció Pártja (Szlovákia) / CSEMADOK-Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége , magyarok (szlovákiai)/kormányzati szerepvállalás (SZMKP) , politikatörténet.

REMÉNYI József Tamás: Hat kérdés Göncz Árpádhoz. A Hét, 1990, 21 sz. 12. old. mutatók: GÖNCZ Árpád , politikai interjú.

REMÉNYIK Sándor: A Klingsor erdélyi magyar száma. Művelődés. Antológia. Kettős..., 1999, 21. old. mutatók: sajtó, Erdély, Klingsor , ZILLICH Heinrich / FOLBERTH Otto , magyar-szász kapcsolatok , sajtótörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék