meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    s betű: 1237 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1231-1237


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
SACHS Jeffrey: Mi a teendő? A Hét, 1990, "e36 ; 37 sz." 4 ; 8. old. mutatók: Kelet-Európa, privatizáció / gazdasági reform / rendszerváltás / bürokrácia / gazdaság , közgazdaság / gazdaságszociológia.

SAGAN Carl: Kíváncsiság és kételkedés. A Hét, 1995, 18-19 sz. 9-10. old. mutatók: SAGAN Carl , tudománynépszerűsítés / tudomány / fizika / technika / igazság / szkepszis , tudományfilozófia.

SAJÓ András: Nemzetérzület és alkotmányosság. A Hét, 1994, 16-17 sz. 14-15. old. mutatók: Kelet-Európa, URBAN Jan / ELSTER Jon / Preuss Ulrich , nacionalizmus (kelet-európai) / nacionalizmus / nemzetállam / kommunizmus & nacionalizmus / etatizmus / nacionalizmus & demokrácia / kisebbségi kérdés / homogénizáció / kommunizmus , politológia.

SAJTER Laura: A szecessziós színmű elméleti megközelítése. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1990, 1 sz. 57-61. old. mutatók: LUKÁCS György , szecesszió / dráma , irodalomelmélet.

SAJTI A. Enikő: Egy válság anatómiája: Jugoszlávia. Korunk, 1991, 7 sz. 869-873. old. mutatók: Jugoszlávia, TITO Joszip Broz / GYILASZ Milovan , jugoszláv válság , politikatörténet.

SALAMON András: Hazudni szükséges. Három dráma a hazugságról. Erdélyi Múzeum, 1999, 3-4 sz. 189-200. old. mutatók: ALARCÓN Juan Ruiz de / CORNEILLE Pierre / GOLDONI Carlo , dráma / hazugság , irodalomtörténet / irodalomelmélet / irodalomszociológia.

SALAMON Andrea: Azóta változott egy kicsit az életünk. Esetleírás. , 0, 1 sz. 117-123. old. mutatók: Antropológiai Műhely,

SALAT LEVENTE: Az én Korunkom. Korunk, 1993, 1 sz. 75-78. old. mutatók: sajtó, Korunk / Erdélyi Fiatalok / Hitel / Magyar kisebbség , román társadalom / / magyarok (romániai) / magyar sajtó (romániai) / sajtó , sajtótörténet.

SALAT Levente: Az intellektuális autonómia mint perszeveráló keresés. Korunk, 1990, 1 sz. 57-61. old. mutatók: KARÁCSONY Sándor / KERÉNYI Károly / KOLAKOWSKI Leszek / SZOKRÁTÉSZ , autonómia (intellektuális) / intellektuális autonómia / autonómia (erkölcsi) / erkölcsi autonómia / igazság / erkölcs / autonómia , erkölcsfilozófia / filozófiatörténet.

SALAT Levente: Balkán kapuja. Korunk, 1991, 7 sz. 803-805. old. mutatók: Balkán, balkanizmus / ortodoxia / nacionalizmus / teokrácia , politikai publicisztika / mentalitástörténet.

SALAT Levente: A bénultság természetrajza. Vitairat az RMDSZ-ről. Korunk, 1994, 3 sz. 23-27. old. mutatók: RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) , kisebbségi intézményrendszer / autonómia / szimbolikus cselekvések / civil társadalom / kisebbségi kérdés / kisebbség / magyarok (romániai) / intézmény / RMDSZ-politika / román társadalom / autonómia / nemzeti identitás / kisebbségi érdekvédelem , politológia.

SALAT Levente: Beszéljünk az autonómiáról. Korunk, 1993, 11 sz. 5-7. old. mutatók: Románia, autonómia / magyarok (romániai) / , politológia.

SALAT Levente: Elvesztett otthon, elveszett közösség, kétségbevont kollektív egzisztencia. Korunk, 1991, 12 sz. 1453-1459. old. mutatók: sajtó, Kiáltó Szó , magyarok (romániai) / betelepítés , politikai publicisztika.

SALAT Levente: Értelmiségi kényszerpályák a posztkommunista társadalmakban. Korunk, 1991, 4 sz. 510-512. old. mutatók: nacionalizmus / értelmiség / kommunizmus & posztkommunizmus , politikai publicisztika / politológia.

SALAT Levente: Európa és a kisebbségi kérdés. Korunk, 1992, 6 sz. 69-78. old. mutatók: Európa, kisebbségi kérdés / kommunizmus / nacionalizmus / kisebbségi jogok , nemzetközi jog / jogtudomány.

SALAT Levente: George Orwell: Arthur Koestler. A bevezetőt írta Salat Levente. Korunk, 1990, 8 sz. 953. old. mutatók: ORWELL George / KOESTLER Arthur , hatalom / forradalom / erőszak / totalitarizmus , történetfilozófia.

SALAT Levente: Hagyomány és modernség földje. Közép-Kelet-Európa a 20. században. Korunk, 1995, 1 sz. 9-14. old. mutatók: Kelet-Európa / Erdély, hagyomány & modernizáció / multikulturalizmus / elit / magyar-román kapcsolatok / magyarok (romániai) / modernizáció / hagyomány , politológia.

SALAT Levente: Hol élünk? Korunk, 1991, 2 sz. 131-132. old. mutatók: GYURGYÁK János / ESTERHÁZY Péter , politika / politikai kultúra / demokrácia / kultúra , politikai publicisztika.

SALAT Levente: Időszerűtlen nosztalgiák. Korunk, 1990, 9 sz. 1165-1169. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Temesvár / Kolozsvár / Marosvásárhely, Bolyai Farkas Középiskola (Marosvásárhely) , művelődéstörténeti esszé / intézménytörténet.

SALAT Levente: A kritika dilemmái. Korunk, 1993, 2 sz. 22-33. old. mutatók: GYÍMESI CS. Éva , racionalizmus / ideológia / ideológiakritika / érték & tény / transzilvanizmus / kritikai racionalizmus / helyzettudat / azonosságtudat / érték / tény , társadalomfilozófia / ismeretelmélet.

SALAT Levente: Megvádolt értelmiség. Korunk, 1991, 9 sz. 1059-1062. old. mutatók: KONRÁD György / SZELÉNYI Iván / SARTRE Jean-Paul , értelmiség , politika-szociológia.

SALAT Levente: Palackposta. Korunk, 1994, 12 sz. 36. old. mutatók: kisebbségi kérdés , politikai publicisztika.

SALAT Levente: Romániai magyar közérzet. A Hét, 1995, 35-36 sz. 5. old. mutatók: magyarok (romániai) / , politikai publicisztika.

SALAT Levente: Strasbougi eseményhálózat. Korunk, 1990, 6 sz. 737-744. old. mutatók: Helyi Önkormányzat Európai Chartája / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata / kisebbségvédelem / emberi jogok , politikatörténet / nemzetközi jog / jogtudomány.

SALLÓ László: Haza csak ott van, ahol jog is van. Helikon, 1990, 15 sz. 8. old. mutatók: politikai intézmények, Nemzeti Megmentési Front (FSN) , PÁLFALVI Attila / BARITIU George , kisebbségi kérdés / oktatás (anyanyelvű) / nyelvhasználati jog / oktatás , politikai publicisztika.

SALVANU Virgil: Egy századik évfordulóra emlékezve. Művelődés, 1990, 3 sz. 2-3. old. mutatók: politikai intézmények, Osztrák-Magyar Monarchia / Szeben, Román Nemzeti Párt (PNR) , BABES Viceniu , magyar-román kapcsolatok / románok , politikatörténet.

SALVAT Richard: Az első nyolcvan év. A Hét, 1998, 18 sz. 8. old. mutatók: HUBAY Miklós , évforduló.

SALY Dezső: Ötven éve történt. Magyarország megszállása 1944. március 19. Szigorúan bizalmas. (Fekete Könyv 1939-1944). Helikon, 1994, 5 sz. 17. old. mutatók: Magyarország, SZOMBATHELYI Ferenc / HITLER Adolf , második világháború / világháború (második) , hadtörténet / politikatörténet.

SAMU Mihály: Az emberi jogok - hatalomelméleti megközelítésben. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. 170-181. old. mutatók: emberi jogok / állam / autonómia / személyi autonómia / hatalom / demokrácia / kollektív jogok , jogfilozófia / jogtudomány l.m: alkotmányjog, jogfilozófia, jogtörténet, közjog, nemzetközi jog, összehasonlító jog / nemzetközi jog.

SÁNDOR István: Egy irodalomtörténeti korszak belső dimenziói. Látó, 1993, 2 sz. 84-86. old. mutatók: irodalmi publicisztika.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék