meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    e betű: 170 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-170


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
EAGLETON Terry: Mi az irodalom? Korunk, 1992, 8 sz. 7-16. old. mutatók: RICHARDS I.A. / ELLIS John M. , irodalom / formalizmus / forma & tartalom / tartalom & forma / nyelv / irodalmi konstrukció / érték / ideológia / irodalmi nyelv / irodalmi tény / tény , irodalomelmélet / irodalomtörténet.

ECO Umberto: Napjaink irracionalizmusa. A Hét, 1990, 40 sz. 11-12/. old. mutatók: LUKÁCS György / KARPOKRÁTÉSZ / HEIDEGGER Martin / SIMMEL Georg / POPPER Karl R. , racionalizmus & irracionalizmus / irracionalizmus & racionalizmus / gnózis / titok / összeesküvés-elmélet / racionalizmus , filozófiatörténet.

ECO Umberto: A tökéletes nyelv keresése. A Hét, 1994, 50 sz. 15. old. mutatók: nyelv (apriori & aposteriroi) / eszperantó / nyelv (segéd & közvetítő) / amerikai társadalom / nyelv , nyelvfilozófia.

EDER Otto: Oktatástechnológia. A Hét, 1990, 22 sz. 9e. old. mutatók: oktatás , oktatáspolitika / pedagógia.

ÉGER György: Kódex - Index. (Részletek Éger György: A burgenelndi magyarság rövid története című könyvéből. Anonymus Könyvkiadó, Budapest, 1993) Helikon, 1994, 9 sz. 23. old. mutatók: Burgenland, magyarok (ausztriai) / magyarságkép , kisebbségtörténet.

ÉGER György ; DEÁK Ernő: A népcsoporttá szerveződés útján. Korunk, 1991, 12 sz. 1515-1523. old. mutatók: politikai intézmények/kulturális intézmények, Ausztria, Collegium Hungarorum (Bécs) / Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége (AMEKSZ) / Bécsi Napló / Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMK) , HAIDER Jörg , kisebbségi kérdés / magyarok (ausztriai) / nacionalizmus / tolerancia , politikai publicisztika / politológia.

EGYED Ákos: Ami a múltból élni segít. Ami hozzásegít jövőképünk újragondolásához. Korunk, 1992, 4 sz. 38-40. old. mutatók: Erdély, történeti tudat / magyar történeti tudat / Trianon / magyarok / magyarok (romániai) / történelem , politikai ankét / kisebbségtörténet.

EGYED Ákos: Az erdélyi magyarság története. Korunk, 1993, 10 sz. 33-35. old. mutatók: Erdély, SZABÓ István / SZÉCHENYI István , magyarok (romániai) / transzilvanizmus / magyar historiográfia / / historiográfia , historiográfia.

EGYED Ákos: Az örök újrakezdő. Csutak Vilmos élete és munkássága. Helikon, 1993, "13 ; 14 sz." 13-15 ; 15. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák/múzeumok, Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) / Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy) / Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) , CSUTAK István / LÁSZLÓ Ferenc / KÓS Károly , Erdély, 1920-1939 , iskolatörténet / intézménytörténet / művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Benkő Samu hetvenéves. Helikon, 1998, 5 sz. 13. old. mutatók: BENKŐ Samu , évforduló.

EGYED Ákos: Bözödi György történetírói munkássága. Művelődés, 1990, 6-7 sz. 40-41. old. mutatók: BÖZÖDI György , székelyek , művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Dokumentum. Orbán Balázs a kortársak szemével. Látó, 1990, 6 sz. 722-726. old. mutatók: ORBÁN Balázs / KŐVÁRY László / JAKAB Elek / FERENC József , művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Domokos Géza 70 éves. Géza és a "mikós szellem". A Hét, 1998, 21 sz. 5. old. mutatók: DOMOKOS Géza , évforduló.

EGYED Ákos: Enyed 1849-ben és a következmények. A Hét, 1999, 9 sz. 11. old. mutatók: Erdély / Nagyenyed / Alsójára, BEÖTHY Ödön / CZETZ János / KOSSUTH Lajos / BEM József / CSÁNYI László / SEVER Axente / PROBUS Prodan , Erdély, 1848 / magyar-román kapcsolatok , kisebbségtörténet.

EGYED Ákos: Erdély az 1848-as forradalom előtt. A Hét, 1991, "9 ; 10 ; 11 sz." 8; 11-12; 11. old. mutatók: erdélyi rendek / jobbágyság / robot / zsellérek / nemesség (erdélyi) / erdélyi nemesség / polgárosodás / értelmiség / kisebbségi kérdés / Habsburgok / / erdélyi románok / magyarok / Erdély, 1848 / románok / polgárság , kisebbségtörténet / történeti demográfia / művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Erdély magyarsága az önkényuralom korában. (1849-1867). Korunk, 1997, 1 sz. 65-74. old. mutatók: sajtó, Erdély, Hetilap / Kolozsvári Közlöny / Erdélyi Gazdasági Egyesület (EGE) , MIKÓ Imre / KŐVÁRY László / JAKAB Elek / DEÁK Ferenc , magyarok / kisebbségi kérdés / abszolutizmus / elnémetesítés / Gubernium / kiegyezés, 1867 / / erdélyi románok / románok , kisebbségtörténet / politikatörténet / intézménytörténet / gazdaságtörténet.

EGYED Ákos: Erdély önkormányzati kérdései az 1790-91-i országgyűlésen. Korunk, 1996, 8 sz. 81-85. old. mutatók: Erdély, országgyűlés, 1790 / Diploma Leopoldinum / Habsburgok , kisebbségtörténet.

EGYED Ákos: A földtulajdon Erdélyben a XIX. században. {A polgári földtulajdon megszületése). Korunk, 1991, 6 sz. 769-773. old. mutatók: Erdély, Erdély, 1848 / jobbágyság / nemesség / közbirtokosság / román földreform, 1921 / jobbágyság , gazdaságtörténet / kisebbségtörténet.

EGYED Ákos: A forradalom kezdetei Erdélyben. Helikon, 1998, "5 ; 6 ; 7 sz." 2-5 ; 14-18 ; 6-7. old. mutatók: sajtó, Erdély / Kolozsvár / Nagyenyed / Székelyföld / Marosvásárhely / Székelyudvarhely, Erdélyi Hiradó , KŐVÁRY László / BETHLEN János / JÓSIKA Lajos / JÓSIKA Samu / TELEKI József / BRASSAI Sámuel / MÉHES Sámuel / WESSELÉNYI Miklós / BÖZÖDI György / IANCU Avram / PAPIU ILARIAN Alexandru / PORUTIU Stefan / BERZENCZEY László / PÁLFFY János / MIKÓ Mihály , Erdély, 1848 / Kolozsvári Program, 1848 / Unió (Erdély & Magyarország) / székelyek , kisebbségtörténet / politikatörténet.

EGYED Ákos: Hatalomváltás és magyar közoktatás Erdélyben. [Balogh Júlia: Az Erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás 1918-1928]. Helikon, 1997, 8 sz. 2. old. mutatók: Erdély, BALOGH Júlia , Erdély, 1918-1920 / Erdély, 1920-1939 / magyar oktatás (romániai) / hatalomátvétel (Erdély, 1918) / oktatás , művelődéspolitika-recenzió / kisebbségtörténet-recenzió.

EGYED Ákos: Hivatás és életmód harmóniája. Helikon, 1993, 24 sz. 22. old. mutatók: múzeumok/céhek/gazdasági intézmények, Céhtörténeti Múzeum (Kézdivásárhely) , INCZE László , hagyományos mesterségek , művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Honismereti tevékenység az erdélyi magyarság körében. Művelődés, 1992, 6 sz. 38-40. old. mutatók: kulturális intézmények/sajtó, Erdély, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) / Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) / Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT) , hagyomány / magyarok (romániai) / , művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Ágéretes könyvsorozat. Helikon, 1995, 2 sz. 22. old. mutatók: könyvkiadók, Erdély, GASTER Moses / IORGA nicolae / MISKOLCZY Ambrus / KÖPECZI Béla / KLEMENT János Mihály / , magyar könyvkiadás , kisebbségtörténet-recenzió.

EGYED Ákos: Jelenben élő múlt. Gondolatok Imreh István falutörténeti kutatásairól. Korunk, 1999, 4 sz. 101-103. old. mutatók: IMREH István / VENCZEL József / DUBY Georges , székely szokásjog / falutörvény / székelyek / székely falutörvény / / szokásjog / székely társadalom , mentalitástörténet / kisebbségtörténet.

EGYED Ákos: A jobbágyfelszabadítás a Partiumban 1848-ban. Művelődés, 1997, 7-8 sz. 40-43. old. mutatók: Partium, WESSELÉNYI Miklós , jobbágyság , kisebbségtörténet.

EGYED Ákos: Kászonszék egy évszázada. [Imreh István ; Pataki József: Kászonszéki Krónika. Európa Könyvkiadó-Kriterion Könyvkiadó, 1992. 370 l.]. Helikon, 1993, 18 sz. 1; 4-5. old. mutatók: Kászonszék / Székelyföld, IMREH István / PATAKI József / BRAUDEL Fernand , székelyek / székely társadalom , kisebbségtörténet-recenzió / helytörténet-recenzió / mentalitástörténet-recenzió.

EGYED Ákos: Két Kolozsvári nemzeti program 1848 tavaszán. Helikon, 1993, 6 sz. 16-19. old. mutatók: Erdély / Kolozsvár, Erdélyi Hiradó , BETHLEN János / TELEKI László / TELEKI Domokos / WESSELÉNYI Ferenc / KŐVÁRY László / MÉHES Sámuel / BUTEANU Ion / PAPIU ILARIAN Alexandru / JAKAB Elek / CIPARIU Timotei / TRÓCSÁNYI Zsolt , Gubernium / Habsburgok / Erdély, 1848 / Unió (Erdély & Magyarország) / Kolozsvári Program, 1848 / liberalizmus / balázsfalvi gyűlés, 1848 / magyar-román kapcsolatok / Kolozsvári Program (román, 1848) / erdélyi románok / románok , kisebbségtörténet / politikatörténet.

EGYED Ákos: Kivándorlás Erdélyből a századfordulón. Korunk, 1991, 12 sz. 1495-1500. old. mutatók: sajtó, Erdély, Budapesti Napló / Kolozsvári Friss Újság , THIRRING Gusztáv , kivándorlás , szociológia / történeti demográfia.

EGYED Ákos: Kolozsvár szerepkörei. Korunk, 1994, 9 sz. 4-10. old. mutatók: sajtó/kulturális intézmények, Erdély / Kolozsvár, Erdélyi Magyar Hírvivő / Erdélyi Múzeum / Vasárnapi Újság / Nemzeti Társalkodó / Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) , KŐVÁRY László / MAKKAI László / BÉKÉSI Károly / IMREH István , kisebbségtörténet / várostörténet.

EGYED Ákos: Könyv és kenyér. [Cseke Péter: Könyv és kenyér. Dacia. Kolozsvár, 1991]. Helikon, 1992, 8 sz. 2. old. mutatók: sajtó, Falvak Népe , CSEKE Péter / CSÁVOSSY György / VERESS István , szociográfia-recenzió.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék