meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Analitikus mutatók - e betű


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
  egészségügy (román) l: román egészségügy
ego
egyén
egyén & közösség
egyén & társadalom
egyéni jogok
egyenlőség
egyetem
egyetem l.m: magyar egyetem (romániai)
egyetem-egyesítés,
egyetemesség & sajátosság
egyetemi autonómia
egyetemi oktatás
egyház
egyház & állam
egyház & értelmiség
egyház & hatalom
egyház & nácizmus
egyház & papság
egyház & társadalom
egyházi autonómia
egyházi iskolák
egyházi iskolák l.m: felekezeti iskolák
egyházi művészet
egyházi nyelv
egyházi oktatás
egyházi sajtó
egyházi vagyon
egyházi zene
egyházszakadás
egyiptomiak
egyke
Egységes Európai Okmány ()
egzisztencializmus
éhség
eldologiasodás
elektronikus művészet
elektronikus pénz
élesdi csendőrsortűz ()
életfilozófia
életminőség
életmód
életútkutatás
elidegenedés
elit
elit (gazdasági)
elit (humán)
elit (kisebbségi)
elit (politikai) l: politikai elit
elit (román) l: román elit
elit (romániai magyar) l: magyar elit (romániai)
elit (technokrata)
elkötelezettség
ellenállás
ellenkultúra
ellenreformáció l: reformáció
ellenségkép
elmélet & nyelvezet
elmélet & praxis
élmény & megértés
elnémetesítés
elnőiesedés
előítélet
előrelátás
elszegényedés
elválasztó rítusok
emancipáció
ember
emberi jogok
emberi jogok & pszichiátria
Emberi Jogok Bizottsága
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Emberi Jogok Európai Egyezménye
emberi kapcsolatok
emberölés
EME-közgyűlés
emigráció
emigráció (erdélyi)
emigráció (magyar) l: magyar emigráció
emigráció (román)
EMKE Füzetek
EMKE közgyűlés
EMKE-alapszabály
EMKE-díjak
emlékezés
emlékműállítás
empátia
empire
én & másik
energia
entrópia
Entz Géza-díj
epika (magyar, hősi)
epikureizmus
építészet
építészet & hatalom
építészet (népi)
epokalizmus
érdek
érdekcsoportok
érdekvédelem l: kisebbségi érdekvédelem
Erdély népessége
Erdély népessége l.m : conscriptiók
Erdély,
Erdély,
Erdély, -
Erdély, -
Erdély, -
Erdély, -
Erdély, -
Erdély-kutatás
Erdély-modellek
erdélyi agrárkérdés,
erdélyi agrárstruktúrák
erdélyi emigráció
erdélyi falu
erdélyi felekezeti iskolák
erdélyi felvilágosodás
erdélyi ferencesek
erdélyi gótika
erdélyi hadsereg (kuruc)
erdélyi irodalom
erdélyi iskola (neokantiánus)
erdélyi jezsuiták
erdélyi kartezianizmus
erdélyi kérdés
erdélyi könyvkiadás l.m: magyar könyvkiadás (romániai)
erdélyi közszellem
erdélyi levéltárak
erdélyi magyar irodalom l: magyar irodalom (erdélyi)
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
erdélyi művészet
erdélyi nemesség
erdélyi német irodalom
erdélyi ókor-kutatás
erdélyi orgonák
erdélyi rendek
erdélyi reneszánsz
erdélyi román irodalom
erdélyi románok)
erdélyi sóvágók
erdélyi szabadkőművesség
erdélyi társadalom
erdélyi tudományosság
erdélyi udvarházak
erdélyi városiasodás
erdélyi várostípusok
erdélyi viseletek
erdélyi zeneszerzők
erdélyi ötvösművészet
erdélyiség
erdélyiség-tudat
erdészettörténet
eredetmondák
eredetvizsgálat
eretnekek
erkölcs
erkölcs & jog
erkölcs & politika
erkölcs & tudomány
erkölcs & vallás
erkölcs (paraszti)
erkölcsi autonómia
erkölcsi érték
Erosz & Thanatos
erőszak
erőszak & hatalom
erőszak (családon belül)
erőszakmentesség
erotika
érték
érték & nyelv
érték & tény
érték (irodalmi)
értékorientáció
értékpluralizmus
értékpreferenciák
értékrelativizmus
értékrend
értékrend (paraszti)
értelem
értelmezés
értelmezés & tény
értelmezés l.m: interpretáció
értelmiség
értelmiség & egyház
értelmiség & hatalom
értelmiség & politika
értelmiség (magyar) l: magyar értelmiség
értelmiség (román) l: román értelmiség
értelmiség (romániai magyar) l: magyar értelmiség (romániai)
értelmiség (szlovákiai magyar)
értelmiségi migráció
értelmiségi szerep
érzékelés
esszé
esszencializmus
eszénusok
eszkatológia
eszkimók (inuitok)
eszperantó
észtek
esztétika
etatizmus
etika l: erkölcs
etiópiaiak
étkezési szokások
etnicitás
etnikai bekebelezés & eltávolítás
etnikai diszkrimináció
etnikai egyensúly
etnikai erőszak
etnikai identitás l: nemzeti identitás
etnikai jogok: l: kisebbségi jogok
etnikai kisebbség l: kisebbség
etnikai konfliktusok
etnikai konfliktusok & sajtó
etnikai magatartásmodell
etnikai pártok
etnikai sztereotípiák
etnikai tisztogatás
etnikai tudat & nemzettudat
etnikai zónák (magyar)
etnikum & nemzet & állam
etnikumközi kapcsolatok
etnocentrizmus
etnogenézis (román)
etnográfia
etnográfia & politika
etnográfia (japán)
etnográfia l.m: folklór
etnográfiai kutatás
etnokrácia
etnolingvisztika
etnoregionalizmus
etnoszemantika
etnoszemiotika
etológia
eugenetika
euró
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)
Európai Egyezmény Az Állampolgárságról
európai értékek
európai integráció
európai kultúra
európai oktatás
európaiak & ázsiaiak
európaiság
eurorégiók
euroregionalizmus
euthanázia
evangélikusok
evangélizáció
evolúcio
evolucionizmus
extázis
extraszenzoriális percepció
ezoterizmus
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék