meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    o betű: 115 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-115


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
OBERTEN János: Kisvárdai tanú(l)ságok. A Hét, 1995, 27 sz. 7-8. old. mutatók: kulturális intézmények/színházak, Kisvárda, Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja (Kisvárda) , színháztörténet.

OBERTEN János: Kisvárdáról, lelkendezés nélkül. A Hét, 1996, 26 sz. 9. old. mutatók: kulturális intézmények/színházak, Kisvárda, Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja (Kisvárda) , színháztörténet.

OBERTEN János: Országos színházi találkozó - örömmel és boldogsággal. Győr, 1999 június 13-20. A Hét, 199, 30 sz. 8. old. mutatók: színházak, Győr, színháztörténet.

OBERTEN János: Színház az ezredvégen. A Hét, 1999, 21 sz. 8. old. mutatók: színházak, Budapest, Nemzetközi Kortárs Drámafesztivál , színháztörténet.

OBERTEN János: Színház és zene. A Határon Túli Magyar Színházak IX. Fesztiválja- Kisvárda, 1997. A Hét, 1997, 27 sz. 8-9. old. mutatók: színházak/kulturális intézmények, Kisvárda, Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja (Kisvárda) , színháztörténet.

OBERTEN János: A színház mint szellemi egészségterápia. Gondolatok a Határon Túli Magyar Színházak XI. Fesztiváljáról. A Hét, 1999, 28 sz. 8-9. old. mutatók: színházak, Kisvárda, Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja (Kisvárda) , színháztörténet.

OISTEANU Andrei: Erőszak és idegengyűlölet a sportban. A Hét, 1999, 38 sz. 4. old. mutatók: Románia, Román Labdarugó Szövetség (FRF) , sport/xenofóbia/futball hooligans/román társadalom/ , politikai publicisztika.

OISTEANU Andrei: Tíz év után. Korunk, 1999, 11 sz. 38-40. old. mutatók: Románia, zsidók/antiszemitizmus/xenofóbia/Holocaust/Gulag/előítélet , szociálpszichológia / politika-szociológia.

OLÁH Sándor: Cigány - magyar kapcsolatok (a többségi magyarság cigány-képének vizsgálata Homoródalmáson). Antropológiai Műhely, 1993, 1 sz. 117-127. old. mutatók: Homoródalmás, etnikumközi kapcsolatok/cigány-magyar viszony/cigányságkép/vegyesházasságok/előítélet/cigányok , etnoszociológia / antropológia / szociálpszichológia.

OLÁH Sándor: Egy kilépés tapasztalatai (esetleírás). Antropológiai Műhely, 1994, 3.7 sz. 113-126. old. mutatók: vendégmunka/migráció/vállakozók/külföldi munkavállalás/társadalmi mobilitás/társadalom , szociográfia / antropológia.

OLÁH Sándor: Egy székely falu vendégmunkás potenciálja (1990-1993). Antropológiai Műhely, 1994, 1 sz. 71-85. old. mutatók: Székelyföld / Köves, tér/külföldi munkavállalás/migráció/ingázás/társadalmi tér/székelyek/cigányok/kilépési gyakorlat/társadalmi mobilitás/székely társadalom/társadalom , szociológia / antropológia.

OLÁH Sándor: Gazdálkodás és életvitel. Korunk, 1994, 6 sz. 55-61. old. mutatók: Homoródalmás / Homoródkarácsonyfalva / Oakland / Homoródújfalu / Egyesült Allamok, árútermelés/gazdaság & mentalitás/mentalitás/falusi gazdálkodás/gazdaság/autarchia/erdélyi agrárstruktúrák/agrárstruktúrák , közgazdaság / faluszociológia.

OLÁH Sándor: Harag-események. Átmenetek, 1992, 1-2 sz. 78-92. old. mutatók: kommunikáció (nonverbális)/nonverbális kommunikáció/kommunikáció/falu , szociálpszichológia / antropológia / etnológia.

OLÁH Sándor: Harag-események. Antropológiai Műhely, 1997, 2 sz. 19-33. old. mutatók: kommunikáció (nonverbális)/nonverbális kommunikáció/kommunikáció/falu , szociálpszichológia / antropológia / etnológia.

OLÁH Sándor: Hát ilyen virágokat szettünk, ilyen életeket éltönk... Átmenetek, 1990, "1 ; 2 sz." 35-38 ; 55-61. old. mutatók: magyar-román kapcsolatok/kollektivizálás , oral-history.

OLÁH Sándor: A migráció mikrotársadalmi feltételrendszere a Székelyföldön. Antropológiai Műhely, 1994, 3.7 sz. 7-24. old. mutatók: Székelyföld, POLÁNYI Károly / BARTALIS Ágost / SCHÜTZ Alfred / HEGEDŰS Loránt / BOURDIEU Pierre / GAZDA Klára / BÍRÓ A. Zoltán , falu/migráció/székely elvándorlás/kivándorlás/falu (székely)/székely falu/helyi társadalom/társadalom (helyi)/külföldi munkavállalás/vendégmunka/társadalmi identitás/identitás (társadalmi)/kilépési gyakorlat/migráció & család/család & migráció/székelyek/társadalmi mobilitás/székely társadalom/erdélyi falu/család/társadalom/társadalom , antropológia / szociológia.

OLÁH Sándor: Nem elég a jó szándék. A Hét, 1991, 8 sz. 9. old. mutatók: VASAS Samu , cigányok , politikai publicisztika.

OLÁH Sándor: ... olyan törvényököt csinálunk..., hogy nekünk jó legyen... Korunk, 1991, 6 sz. 693-698. old. mutatók: politikai intézmények/gazdasági intézmények, Románia, Kisgazda Párt (KP) / Gazdakör , faluszociológia / oral-history.

OLÁH Sándor: Oral-history. "az-e a szebb élet?". Közreadja Oláh Sándor. Átmenetek, 1991, 1 sz. 86-96. old. mutatók: életútkutatás , oral-history.

OLÁH Sándor: Ott munkádnak eredménye kell legyen... (esettanulmány). Antropológiai Műhely, 1994, 3.6 sz. 87-101. old. mutatók: Homoród-mente, vendégmunka/külföldi munkavállalás/társadalmi mobilitás/társadalom , szociográfia / antropológia.

OLÁH Sándor: A székelyföldi migráció előtörténetéről. Antropológiai Műhely, 1994, 3.6 sz. 51-71. old. mutatók: Székelyföld / Egyesült Államok, VENCZEL József , kivándorlás/migráció/székely elvándorlás/belső migráció (székely)/migráció (belső)/kilépési gyakorlat/külföldi munkavállalás/társadalmi mobilitás/társadalom , szociológia / antropológia / történeti demográfia.

OLÁH Sándor: ...szeretnek... s szükségük van reám... Hitel. Erdélyi Szemle, 1994, 5-6 sz. 142-148. old. mutatók: Homoródalmás, cigányok/cigány-magyar viszony/magyar-cigány viszony , szociográfia / etnográfia.

OLÁH Sándor: Válaszok fel nem tett kérdésekre. Művelődés, 1990, 6-7 sz. 28-29. old. mutatók: nonverbális kommunikáció/kommunikáció (nonverbális)/kommunikáció , etnográfia / oral-history.

OLÁH Sándor: Valóságkutatást, de hogyan? A Hét, 1990, 47 sz. 9. old. mutatók: sajtó, Korunk , VASAS Samu , cigányok , etnográfia.

OLÁH Sándor: Vót rend akkor es... Átmenetek, 1992, 1-2 sz. 101-118. old. mutatók: Homoródalmás, közbirtokosság , orál-history.

OLÁH Tibor: Dokumentum. Levél Kós Károlytól. Látó, 1994, 2 sz. 76-78. old. mutatók: KÓS Károly , irodalomtörténet / levelezés.

OLÁH Tibor: Fél évszázad. A Hét, 1996, 17 sz. 6-7. old. mutatók: kulturális intézmények/színházak, Marosvásárhely, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Társulata , színháztörténet.

OLÁH Tibor: Felvételi francia módra. Színészképzés - ugyanott. A Hét, 1993, "30 ; 33 ; 35 sz." 5 ; 7. old. mutatók: kulturális intézmények/színházak, Franciaország, franciák/francia színészképzés/színészképzés , pedagógia.

OLÁH Tibor: Goldoniana. A Hét, 1993, "26 ; 27 sz." 7. old. mutatók: GOLDONI Carlo , irodalomtörténet.

OLÁH Tibor: Hét nap - a világ. A Hét, 1993, 20 sz. 7. old. mutatók: Marosvásárhely, Európai Színművészeti Főiskolák és Akadémiák Első Találkozója , színháztörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék