meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    z betű: 506 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 481-506


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
ZACHAR József: Közös hadi múltunkról. (részletek). Helikon, 1996, 16 sz. 19. old. mutatók: magyarok/Habsburgok , hadtörténet.

ZÁGONI ALBU Zoltán: Keresztény erkölcs és piacgazdaság. A Hét, 1998, 19 sz. 6. old. mutatók: egyházi intézmények, Egyházak Világtanácsa , WEBER Max / CALVIN Jean , piacgazdaság/erkölcs//kereszténység , teológia.

ZÁGONI ALBU Zoltán: Unitas in diversitas. A Hét, 1999, 20 sz. 3-4. old. mutatók: JÁNOS PÁL II. (pápa) , pápalátogatás (romániai, 1999)/ökumenizmus/ortodoxia/katolikusok , egyháztörténet.

ZÁGONI Balázs: Recenzió. Veress Károly: Paradox (tudat)állapotok. Kellék, 1998, 11-12 sz. 223-224. old. mutatók: VERESS Károly , kisebbség , filozófia-recenzió.

ZAHARIA Etelka: Könyvtárosképzés Erdélyben. Művelődés, 1997, 1 sz. 38-39. old. mutatók: kulturális intézmények/könyvtárak, Kolozsvár / Erdély, könyvtárosképzés , könyvtárszociológia.

ZAKARIÁS Attila: Gyergyóremetei vízifűrész. Művelődés, 1990, 6-7 sz. 36-38. old. mutatók: Gyergyóremete, népi építészet/építészet (népi)/építészet , etnográfia.

ZAKARIÁS Attila: Kő és téglatornácok 19. századi divatja Erdővidéken. Művelődés, 1990, 9 sz. 22-26. old. mutatók: Erdővidék, népi építészet/építészet (népi)/építészet , etnográfia.

ZAKARIÁS Erzsébet: Anyám volt a nagy, nem én... Kötetlen beszélgetés MÁthé Ferenc vargyasi faragóval. Korunk, 1990, 12 sz. 1617-1624. old. mutatók: hagyományos mesterségek , etnográfia / oral-history.

ZAKARIÁS Erzsébet: Asszonyok az Erdővidék változó társadalmában. Látó, 1997, 1 sz. 61-69. old. mutatók: sajtó, Erdővidék / Székelyföld, Erdővidéki Hírlap / Holmi , SHULLEROT Evelyn / NAGY Olga / KUNT Ernő / CSEREI Farkas / HADAS Miklós / BOURDIEU Pierre , szokásjog/székelyek/nők/székely szokásjog/székely társadalom , mentalitástörténet / szociológia.

ZAKARIÁS Erzsébet: A közvélemény mint hatalom. A szokásjogok ereje a hagyományos székely közösségekben. Korunk, 1992, 10 sz. 104-107. old. mutatók: faluközösség/székelyek/székely faluközösség/közvélemény/székely szokásjog/szokásjog/székely társadalom , jogtörténet / etnográfia.

ZAKARIÁS Erzsébet: A Kriza János Néprajzi Társaság idei első vándorgyűlése. Művelődés, 1992, 4 sz. 4. old. mutatók: kulturális intézmények, Arkos, Kriza János Néprajzi Társaság{KJNT} , etnográfia / intézménytörténet.

ZAKARIÁS Erzsébet: Mit ér az ember, ha néprajzos? Korunk, 1993, 8 sz. 5-8. old. mutatók: IMHOF A.E. , értelmiség/csángók/etnográfiai kutatás , etnográfia.

ZAKARIÁS Erzsébet: Népélet és szexualitás. Korunk, 1992, 3 sz. 79-82. old. mutatók: Erdővidék, szexualitás/népi szexualitás , etnográfia.

ZAKARIÁS Erzsébet: Tizedik vándorgyűlésünk. Művelődés, 1992, 12 sz. 8-9. old. mutatók: kulturális intézmények, Kézdivásárhely, Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT) , intézménytörténet.

ZAKOTA Zoltán: Az új individualizmus, a régiók, Európa és a világfalu. Korunk, 1996, 3 sz. 72-79. old. mutatók: Európa, globalizáció/homogenizáció/regionalizmus , politológia.

ZAKOTA Zoltán: Egy KJV feljegyzéseiből. [KJV=képviselőjelölt] Korunk, 1992, 10 sz. 101-104. old. mutatók: RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , svábok (romániai)/németek (romániai)/románok/magyarok/cigányok , politikai publicisztika.

ZAKOTA Zoltán: Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Önálló gazdasági élet kisebbségi létfeltételek közepette? Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. 81-85. old. mutatók: BIRTALAN Ákos , magyarok (romániai)/kisebbség , gazdaságpolitika.

ZAKOTA Zoltán: International Info-Market '91. A Hét, 1992, 1 sz. 8. old. mutatók: informatika / riport (közéleti).

ZALA Tamás: Fórum. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. 27-29. old. mutatók: BAKK Miklós , alapszerződések , politikai publicisztika.

ZALABAI Zsigmond: Losonci káté. A Hét, 1991, 51 sz. 5. old. mutatók: politikai intézmények, Szlovákia, CSEMADOK-Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége , magyar oktatás (szlovákiai)/szlovákiai magyar oktatás /oktatás , oktatáspolitika.

ZALÁN Tibor: Az embernek szomorúsága. Korunk, 1991, 4 sz. 445-447. old. mutatók: gyűlölet/agresszivitás , filozófia.

ZALÁN Tibor: Beszéd, köhögés, röfögés. Korunk, 1998, 1 sz. 53-59. old. mutatók: nyelvhasználati jog/nyelv/beszéd/irodalom & politika//posztmodern & modern/irodalomkritika , nyelvfilozófia / irodalomelmélet / irodalmi publicisztika.

ZALÁN Tibor: Irodalmunk válsága a rendszerváltás után. Korunk, 1994, 2 sz. 57-66. old. mutatók: sajtó, Amerikai Magyar Baráti Közösség (AMBK) / Szivárvány / Magyar Nemzet / Kortárs / Új Látóhatár / Magyar Műhely / Arkánum / szivárvány , rendszerváltás/irodalom & politika//magyar irodalom/magyar emigráció /emigráció , irodalomtörténet / művelődéstörténet.

ZAMFIR Mihai: Az európai álom. A Hét, 1993, 13 sz. 6. old. mutatók: nacionalizmus/europaiság/románok , politikai publicisztika.

ZAMFIR Mihai: A sznobság dícsérete. A Hét, 1994, 34-35 sz. 14. old. mutatók: sznobizmus , esztétika.

ZAPPE László: Profetikus példázatok. Székely János drámájának bemutatója a gyulai Várszínházban. A Hét, 1991, 31 sz. 6-7. old. mutatók: kulturális intézmények/színházak, Gyula, Gyulai Várszínház , SZÉKELY János , színháztörténet.

ZARIFOPOL Paul: Mulatságos marxizmus. Korunk, 1991, 3 sz. 288-290. old. mutatók: LENIN V.I. / PLEHANOV Georgij Valentinovics / LUKÁCS György / MARX Karl / KIERKEGAARD Sören / SEMPRUN Jorge , marxizmus/elkötelezettség , filozófiatörténet / filozófia.

ZEANA Corneliu: Európa föderalizálása és Románia. Korunk, 1992, 7 sz. 78-80. old. mutatók: politikai intézmények, Románia, Európa Mozgalom / Pro Európa Liga / Európai Unió (EU) , AMBÜHL Max/d'ESTAING Valery Giscard/DELORS Jacques, Románia-image , politikatörténet.

ZEITLIN Maurice: Az előkelők és a gazdagok klubbja. Korunk, 1992, 6 sz. 49-51. old. mutatók: ZEITLIN Maurice / BUSH George , amerikai társadalom , politika-szociológia.

ZEJKI Erzsébet: Adattár. Marossárpatak helynevei. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1991, 1-2 sz. 177-182. old. mutatók: Marossárpatak, toponímia.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék