meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Analitikus mutatók - s betű


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
  sajátosság
sajátosság & egyetemesség
sajtó
sajtó & etnikai konfliktusok
sajtó (enyedi)
sajtó (magyar)
sajtó (román) l: román sajtó
sajtó (romániai magyar) l: magyar sajtó (romániai)
sajtó (romániai)
sajtó-menedzsment
sajtóbibliográfia
sajtóetika
sajtónyelv
sajtónyilvánosság
sajtószabadság
sakk
sámánizmus
sátánizmus
Schengeni Egyezmény
schizma-per
semlegesség
semmi & lét
Shakesperare-kutatás
Siculicidium
sirató
skandinávok
skótok
Soah l: Holocaust
sokkterápia
Sollen & Sein
sorbanállás
sorozatgyilkosok
sors
sorsanalízis
sóvágók (erdélyi)
sovinizmus
spanyolok
specializáció
spiritizmus
sport
stabilitás
státus (társadalmi) l: társadalmi státus
stigmatizáció
stílus
stressz
struktúra & funkció
struktúra (információs)
struktúra (integratív)
struktúra (személyiség-)
strukturális módszer
strukturális szociológia
strukturalizmus
sugárártalom
summérok
Supplex Libellus Valachorum
svábok (romániai)
svájci magyarok
svájciak
svédek
svédek (finnországi)
svédországi magyarok
szabad akarat
szabadidő
szabadkőművesség
szabadkőművesség (erdélyi)
szabadság
szabadság & rend
szabadság & vallás
szabadság (vélemény-)
szabadverseny
szabirok
szadizmus
szaknyelv
szakrális művészet
szakralizálódás
szakszervezetek (romániai)
számitástechnika
szamizdat
számróvás
száműzetés
szandzsáki bosnyákok
származás & identitás
származáskutatás
Szárszói Konferencia
Szárszói Találkozó
szász asszonyegyletek
szász faluközösség
szász festők
szász historiográfia
szász irodalom
szász magyarságkép
szász népművészet
szász önkormányzat
szász-magyar kapcsolatok l: magyar-szász kapcsolatok
szász-román kapcsolatok l: román-szász kapcsolatok
szászmátéi epitáfium
szászok (romániai)
szatmári béke,
szavak (hatalma)
szavak (inger-)
szcientizmus
szcientometria
szecesszió
Széchenyi-kultusz
szécsényi országgyűlés
szegénység
székely autonómia
székely céhek
székely elvándorlás
székely falu
székely faluközösség
székely falutörvény
székely határőrség
Székely Himnusz
székely iparosodás
székely jobbágyosodás
székely katonaorvoslás
székely közület
székely mezőgazdaság
székely nemzetgyűlés (agyagfalvi, )
székely nemzetségi szervezet
székely népnév
Székely Oklevéltár
székely privilégiumok
székely profugusok
székely rendi tagolódás
székely rovásírás
székely specifikum
székely székek
székely szokásjog
székely szombatosok
székely társadalom
székely úrbéresek
székely önkormányzat
székelyek
székelyek (bukovinai)
székelyek eredete
székelyföldi románok
székelységkép
székelységtudat
Székelyudvarhelyi Kódex
székiek
szekták
szekularizáció
szekus kollaboráció
szelekció (társadalmi)
szelekció (természetes)
szemantikai tér
személyes kapcsolatrendszerek
személyi autonómia
személyi jogok
személyi kultusz
személyiség
személyiség & betegség
személyiség & bűnözés
személyiség & szerep
személyiség & történelem
személyiség (autonóm)
személyiségstruktúra
szemiotika (dekonstruktív)
szemiotikai textológia
szent & profán
Szent Jobb
Szent Korona
Szent László-legendák
Szent-Korona
szentháromság
szentség & bűnösség
szenvedélybetegségek
szenvedés
szeparatizmus
szépség
szerb nacionalizmus
szerb-horvát háború
szerbek
szerbek (romániai)
szerep
szerep & személyiség
szerep (nemi)
szerepspecifikus rendszer
szeretet
szervezett bűnözés
szexipar
szexizmus
szexuális diszkrimináció
szexuális erőszak
szexuális forradalom
szexuális kommunikáció
szexualitás
szimbolikus cselekvések
szimbolikus hatalom
szimbolikus térfoglalás
szimbolikus tőke
szimbolisztika (temetés-)
szimbolizmus
szimbólum
szimbólum & történelem
szimbólum (nemzeti)
szimbólum l.m: jelkép
szimmetria
színészképzés
színház
színjátszás
színjátszás (amatőr)
színjátszás (aradi, magyar)
színjátszás (iskolai) l: diákszínjátszás
színjátszás (kolozsvári)
színjátszás (nemzetiségi)
szinkrétizmus (kulturális)
szinkrónia & diakrónia
színművészet
színszimbolisztika
szintaxis
szipózás
szkepszis
szkinhedek
szkíták
szláv kongresszus (Moszkva, )
szláv-magyar szóegyezések
szlávok
szlovák kultúra
szlovák-magyar kapcsolatok l: magyar-szlovák kapcsolatok
szlovákiai magyar felsőoktatás
szlovákiai magyar irodalom
szlovákiai magyar oktatás
szlovákiai magyarok l: magyarok (szlovákiai)
szlovákok
szlovákok (romániai)
szlovén külpolitika
szlovéniai magyarok l: magyarok (szlovéniai)
szlovénok
sznobizmus
szóbeliség
szoborrombolás
szociál-liberalizmus
szociálantropológia
szociáldarwinizmus
szociáldemokrácia
szociális földprogram
szociális háló
szociális munka (iskolai)
szociális piacgazdaság
szociális viselkedés
szocialista médiaszerkezet
szocialista realizmus
szocialista urbanizáció
szocializáció
szocializmus
szocializmus & kapitalizmus
szocializmus & nacionalizmus
szocializmus (állam-)
szocializmus (minőség-)
szocializmus (reform-)
szocializmus (utópikus)
szociálpolitika
szociobilógia
szociográfia
szociológia
szokásjog
szólásszabadság
szolidaritás
szolyvai munkatábor
szómágia
szombatosok (székely)
szomszédság
szórakoztatóipar
szorbok
szorongás
szórványmagyarság l: magyarok (szórvány)
szószékek (templomi)
szovjet típusú társadalmak
szponzorálás
sztálinizmus
sztálinizmus & nácizmus
sztereotípia
sztoicizmus
szubjektivitás & objektivitás
szubkultúra & kultúra
szubszidiaritás
szűcsök
szudétanémetek
szuverenitás
szuverenitás & autonómia
szuverenitás (korlátozott)
szuverenitás (nép-)
szükséglet
szükségszerűség
születésszabályozás
szülőföld & haza
szürrealizmus
szöveg
szövegértelmezés
szövegnyelvészet
szövegpragmatika
szövegtan
szövegtárgyak
szövetkezeti mozgalom
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék