meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    i betű: 62 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-62


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
IGUCHI Toshino: Moholy-Nagy László éa Bauhaus japán kapcsolatai. Művelődés, 1996, 4 sz. 14-15. old. mutatók: Japán, MOHOLY-NAGY László , Bauhaus/japánok/konstruktivizmus , művelődéstörténet / művészettörténet.

IJGYÁRTÓ István: Fórum. A kisebbségi jogok kodifikációjának esélyei Közép- és Kelet-Európában. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. 14-21. old. mutatók: politikai intézmények, Kelet-Európa, Európa Tanács , nacionálkommunizmus/kisebbségi kérdés/kisebbségi jogok/dezintegráció/integráció/kisebbségvédelem/Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)/nemzetállam/autonómia/kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ)/RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet/kommunizmus & nacionalizmus , nemzetközi jog / politikatörténet.

ILIA Mihály: Romániai magyar irodalom (1970-1990). Látó, 1991, 2 sz. 253-255. old. mutatók: Debrecen, Debreceni Irodalmi Napok , magyar irodalom (romániai) , irodalomtörténet.

ILIESCU Adrian Paul: Tíz év után. Korunk, 1999, 11 sz. . old. mutatók: Románia, szabadság/intézmény/korrupció/állam/rendszerváltás , politológia / politika-szociológia.

ILLÉS Mihály: A Csíky Gergely Színtársulat ünnepe. A Hét, 1993, 44 sz. 6. old. mutatók: színházak, Temesvár, Csíky Gergely Színtársulat (Temesvári Állami Magyar színház) , színháztörténet.

ILLÉS Pál Attila: Két erdélyi fejedelem törekvése a lengyel trón megszerzéséért a kortársak tükrében. {Incercrile a doi principi transilvani pentru dobândirea tronului Poloniei - oglindite de contemporanii lor}. Művelődés, 1997, 12 sz. 34-37. old. mutatók: Lengyelország / Erdély, BÁTHORI István / RÁKÓCZI György II. / KEMÉNY János / BETHLEN János / APAFI Mihály I.(fejedelem) / PETRITYEVITY-HORVÁTH Kozma , magyar-lengyel kapcsolatok/magyarok/lengyelek , kisebbségtörténet.

ILLYÉS BARTHA Hajnalka: A kolozsvári Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévő Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát-művek kötéseiről. Erdélyi Múzeum, 1997, 1-2 sz. 236-245. old. mutatók: kulturális intézmények/könyvtárak, Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár / Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) , könyvtörténet.

ILLYÉS Gyula: Az öregség hasznáról. A Hét, 1998, 50 sz. 7. old. mutatók: ILLYÉS Gyula , irodalmi publicisztika.

ILLYÉS Gyula: Határon átívelő önkormányzati és civil kapcsolatok. A Hét, 1999, 43 sz. 9. old. mutatók: gazdasági intézmények, Románia, PHARE-program / Kárpátok Eurórégió , regionalizmus/magyar-román kapcsolatok/határmenti együttműködés/Trianon/szubszidiaritás , közgazdaság.

ILOSVAI Jenő: Régi piac és régi konyha Désen. Művelődés, 1994, 3 sz. 28-30. old. mutatók: vásárok, Dés, vásárok , várostörténet / mentalitástörténet / gazdaságtörténet.

ILYÉS Szilárd: A lélek definíció ontológiai megalapozottsága Arisztotelész filozófiájában. Kellék, 1997, 8-9 sz. 71-93. old. mutatók: lélek & test/test & lélek/lélek/lét , filozófiatörténet.

ILYÉS Szilárd: Magukat marcangoló szavak. Kellék, 1995, 3 sz. 39-41. old. mutatók: NIETZSCHE Friedrich / LUKÁCS György , filozófia.

ILYÉS Szilárd: Recenzió. Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai. Kellék, 1998, 11-12 sz. 218-219. old. mutatók: JÁSZI Oszkár / BIBÓ István / GÁLL Ernő , nacionalizmus/hatalom , politológia-recenzió .

ILYÉS Szilárd Zoltán: Műhely. Tanügyiek és egyháziak a számok tükrében. Erdélyi Múzeum, 1998, 3-4 sz. 256-273. old. mutatók: Erdély, /magyar értelmiség (romániai)//magyar oktatás (romániai)//magyar felsőoktatás (romániai)/tanügyi értelmiség/egyház & értelmiség/értelmiség/értelmiség & egyház /felsőoktatás /oktatás , szociológia.

IMECS László: EKE-évforduló. Művelődés, 1996, 7-8 sz. 48-49. old. mutatók: kulturális intézmények, Kolozsvár, Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) , művelődéstörténet / intézménytörténet.

IMERLISVILI Vanó: Magyarok Grúziában és grúzok Magyarországon. Művelődés, 1992, 1 sz. 16-17. old. mutatók: Grúzia / Magyarország, magyar-grúz kapcsolatok , művelődéstörténet.

IMPLON Irén: Ingatag talajon, bizonytalan terheléssel. Művelődés, 1992, 11 sz. 11-15. old. mutatók: kulturális intézmények/színházak, Nagyvárad, Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Ede Társulata , színháztörténet.

IMREH István: Alsó-Fehér megyei faluszámadások. Művelődés, 1992, 12 sz. 37-40. old. mutatók: faluközösség/faluszámadás/conscriptiók , kisebbségtörténet.

IMREH István: Az "építőkedvű ember". A Hét, 1994, 30-31 sz. 11. old. mutatók: CSUTAK Vilmos / EGYED Ákos , művelődéstörténet.

IMREH István: Az Erdélyi Tudományos Intézet és a tájkutatás. Korunk, 1994, 9 sz. 17-21. old. mutatók: kulturális intézmények, Erdély / Kolozsvár / Borsavölgy, Erdélyi Tudományos Intézet (ETI) / Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) , intézménytörténet-interjú / művelődéstörténet-interjú.

IMREH István: Az Erdélyi Tudományos Intézetről. Művelődés, 1995, 7 sz. 11-12. old. mutatók: kulturális intézmények, Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet (ETI) / Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) , TELEKI Pál / TAMÁS Lajos / GAÁL Gábor / VENCZEL József , intézménytörténet.

IMREH István: Az önértéktudat forrásai. Kérdezett: Cseke Péter. Korunk, 1992, 4 sz. 8-13. old. mutatók: székelyek , kisebbségtörténet-interjú.

IMREH István: Az önismeretet szolgáló história. Művelődés, 1994, 1 sz. 2-3. old. mutatók: önismeret/historiográfia/helytörténetírás , történeti esszé / metodológia.

IMREH István: Bölöni Farkas Sándor közhasznú élete. Erdélyi Múzeum, 1996, 1-2 sz. 104-125. old. mutatók: gazdasági intézmények/bankok/sportegyesületek, Kolozsvár / Bölön, Gondoskodó Társaság / Kolozsvári Viadal Iskola / Vívó Intézet , BÖLÖNI FARKAS Sándor , mentalitástörténet / művelődéstörténet.

IMREH István: Demokrácia és tradíció. A Hét, 1990, 7 sz. 9. old. mutatók: székelyek/autonómia/falutörvény/székely faluközösség/önkormányzat/székely falutörvény/faluközösség/székely társadalom , kisebbségtörténet / historiográfia / mentalitástörténet.

IMREH István: Egészségvédelem a "Parancsolatok könyvé"-ben. Művelődés, 1992, 8 sz. 19-21. old. mutatók: Csíkszereda / Csíkszenttamás / Kibéd, "székely társadalom/székelyek/székely katonaorvoslás/székely "népegészség" , orvostörténet.

IMREH István: Emlékezés Ion Aluara. Művelődés, 1994, 9 sz. . old. mutatók: ALUAS Ion / VENCZEL József , in memoriam.

IMREH István: Emlékezés Ion Aluara. Művelődés, 1994, 9 sz. 39-41. old. mutatók: ALUAS Ion / VENCZEL József , művelődéstörténet.

IMREH István: A falu szénafüve. Művelődés, 1998, 10 sz. 25-28. old. mutatók: faluközösség/urbáriumok/conscriptiók/faluszámadás , kisebbségtörténet.

IMREH István: A forradalmár rétyi tiszteletes úr. Emlékezés Bíró Sándorra. Helikon, 1993, 25 sz. 21-22. old. mutatók: sajtó, Erdély, Hadi Lap , BÍRÓ Sándor / GÁL Sándor / JAKAB Elek / KEMÉNY G. Gábor / EGYED Ákos , Erdély, 1848/székely nemzetgyűlés (agyagfalvi, 1848) , kisebbségtörténet / sajtótörténet / művelődéstörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék