meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    g betű: 714 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 691-714


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
GAÁL György: A 110 éves EMKE. Helikon, 1995, 12-17 sz. 1-4 ; 13-16 ; 15-18. old. mutatók: kulturális intézmények/sajtó/politikai intézmények, Kolozsvár, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) / ASTRA / Széchenyi Társulat (Szatmárnémeti) / Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) / Ellenzék / Erdélyi Lapok / Kolozsvári Hírlap / Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / Bécsi Magyar Újság / Bukaresti Hírlap / Magyar Szövetség (MSZ) / Jóestét / Hitel / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Világosság / Igazság , SÁNDOR József / BARTHA Miklós / HALLER Károly / BÉLDI Ákos / DÓZSA Endre / SIPOS Kamilló / GOGA Octavian / RAVASZ László / JAKABFFY Elemér / VENCZEL József / BALOGH Edgár / NAGY István (író) / JORDÁKY Lajos / LÁSZLÓ Dezső / BÖZÖDI György / JANCSÓ Béla / UNGHVÁRY Sándor / KISS Jenő , kiegyezés, 1867/magyar kisebbségpolitika/magyarok (romániai)/Erdély, 1918-1920/Erdély, 1920-1939/EMKE-alapszabály/Erdély, 1944-1948/kisebbségpolitika , intézménytörténet / politikatörténet.

GAÁL György: 1848/49 emlékhelyei Kolozsvárt. Művelődés, 1998, 9 sz. 1-7. old. mutatók: műemlékek/kulturális intézmények/sajtó, Kolozsvár, Történelmi Ereklye Múzeum / Történelmi Lapok , Erdély 1848 , kisebbségtörténet.

GAÁL György: Az amerikai költészet erővonalai. Helikon, 1992, sz. 14 ; 15 ; 16. old. mutatók: amerikai költészet/költészet/amerikai társadalom , irodalomtörténet / művelődéstörténet.

GAÁL György: Az első pszichiáter pszichológus Kolozsvárt. Helikon, 1994, 15 sz. 15-16. old. mutatók: LECHNER Károly / BUDAY Kálmán / BALÁZS Sándor / SPIELMANN József / HAJÓS József , művelődéstörténet.

GAÁL György: Az Erdélyi Tudományos Füzetek új sorozata. Helikon, 1993, "5 ; 6 sz." 2 ; 2. old. mutatók: Erdély, Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) / Erdélyi Tudományos Füzetek / Erdélyi Tudományos Intézet (ETI) / Pásztortűz , GYÖRGY Lajos / BENKŐ Samu / NAGY Géza / ANTAL Árpád / IMREH István / BETHLEN Gábor , művelődéstörténet-recenzió.

GAÁL György: Az erdélyi zsidóság az első világháborút követő időszakban. Korunk, 1991, 8 sz. 1029-1034. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák/egyházi intézmények/sajtó/politikai intézmények, Erdély, Erdélyi Ortodox Központi Iroda / Népünk-Unserer Volk / Hoemesz-Az igazság / Erdély-Bánsági Országos Izraelita Iroda / Tarbut Zsidó Iskolaegyesület / Zsidó Demokrata Bizottság / Revista Cultului Mosaic / Zsidó Iskolaegyesület (Tarbut) , FUCHS Benjámin / ULLMANN Salamon / GASTER Moses , zsidók/alia/Holocaust/Erdély, 1920-1939/Erdély, 1944-1948 , kisebbségtörténet / iskolatörténet.

GAÁL György: Az izraeliták Erdélyben. Helikon, 1994, "7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 20-21 sz." 6-7 ; 18-19 ; 20-21. old. mutatók: Erdély, SINGER Jakab / EISLER Mátyás , zsidók , kisebbségtörténet.

GAÁL György: Bánffy Miklós és őseinek nyughelye a Házsongárdi temetőben. Helikon, 1995, 24 sz. 16-17. old. mutatók: temetők/műemlékek, Kolozsvár, Házsongárdi temető (Kolozsvár) / Bethlen-kripta (Iktári) , KŐVÁRY László / BÁNFFY Miklós , művészettörténet / genealógia.

GAÁL György: Berde Áron, a lapszerkesztő. Helikon, 1993, 4 sz. 22-23. old. mutatók: Kolozsvár, Kolozsvári Unitárius Kollégium / Természetbarát. Természettudományos Folyóirat / Orvos-Természettudományi Értesítő / Vasárnapi Újság / Hetilap / Erdélyi Gazdasági Egyesület (EGE) / Kolozsvári Közlöny / Erdélyi Múzeum / Magyar Futár , BERDE Áron / BRASSAI Sámuel / VIDA Károly / DÓZSA Dániel / MIKÓ Imre (gróf) / JÓSIKA Samu , sajtótörténet.

GAÁL György: Bibliográfiánk új sorozata. Helikon, 1996, 6 sz. 1-2. old. mutatók: könyvkiadók/könyvtárak, Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) / Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár , magyar könyvkiadás (romániai) , művelődéstörténet-bibliográfia / bibliográfia.

GAÁL György: Brassai Sámuel és a kolozsvári egyetem. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1997, 2 sz. 155-169. old. mutatók: oktatási intézmények/egyetemek/iskolák, Kolozsvár, Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár) / Kolozsvári Unitárius Kollégium / Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) / Fundatio Brassaiana / Kemény Zsigmond Társaság (Marosvásárhely) , BRASSAI Sámuel / MIKÓ Imre , iskolatörténet / művelődéstörténet / intézménytörténet.

GAÁL György: Brassai-hét a kollégiumban - 1992. Művelődés, 1992, 8 sz. 5. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Kolozsvár, Brassai Sámuel Elméleti Liceum (Kolozsvár) / Kriza János Önképzőkör , intézménytörténet.

GAÁL György: A Dávid Ferenc Egylet évtizedei. Korunk, 1990, 10 sz. 1328-1330. old. mutatók: egyházi intézmények/sajtó, Dávid Ferenc Egylet / Unitárius Egyház / Unitárius Közlöny , BRASSAI Sámuel / BOROS György / DÁVID Ferenc / BALÁZS Ferenc , intézménytörténet / művelődéstörténet.

GAÁL György: Egy élet a filozófia jegyében: Bartók György. Helikon, 1995, 3 sz. 20-22. old. mutatók: sajtó/oktatási intézmények/egyetemek/iskolák/kulturális intézmények, Nagyenyed / Kolozsvár / Szeged, Egyházi és Iskolai Szemle / Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) / Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár) / Erdélyi Protestáns Lap / Kolozsvári Református Kollégium / Theológiai Szaklap / Protestáns Közlöny / Athenaeum / Böhm Károly Társaság / Kolozsvári Református Tanárképző Intézet / Korunk , BARTÓK György / KOVÁCS Ödön / SZÁSZ Domokos / RAVASZ László / BÖHM Károly / MAKKAI Sándor / TAMÁS GÁSPÁR Miklós , teológiai liberalizmus (enyedi)/pietizmus , filozófiatörténet / művelődéstörténet / intézménytörténet.

GAÁL György: Egyetem-alapítási kísérlet 1920-ban. Helikon, 1990, 26 sz. 1; 8. old. mutatók: Kolozsvár, Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) / Ellenzék / Adevarul / Kolozsvári Református Tanárképző Intézet / Patria , GHIBU Onisifor / MANIU Iuliu / PUSCARIU Sextil / PRIE Octavian / RAVASZ László / GOGA Octavian / KRISTÓF György , magyar egyetem (romániai)/Trianon/Erdély, 1918-1920/Erdély, 1920-1939 , intézménytörténet / kisebbségtörténet.

GAÁL György: Egyetemfoglalás 80 évvel ezelőtt. Helikon, 1999, 21 sz. 19. old. mutatók: oktatási intézmények/egyetemek, Kolozsvár, Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár) , GHIBU Onisifor / IORGA Nicolae / BRANISTE Valeriu / SCHNELLER István , intézménytörténet.

GAÁL György: Engel károly hetvenöt éves. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1998, 1 sz. 119-121. old. mutatók: ENGEL Károly , művelődéstörténet.

GAÁL György: Évforduló. A magyar egyetemi oktatás Erdélyben. Erdélyi Múzeum, 1997, 3-4 sz. 360-369. old. mutatók: oktatási intézmények/egyetemek/könyvtárak, Kolozsvár / Erdély / Gyulafehérvár / Szeged, Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár) / Collegium Academicum (Gyulafehérvár) / Kolozsvári Orvos-sebészeti Lyceum / Kolozsvári Királyi Jogakadémia / Kolozsvári Római Katolikus Lyceum / Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) / Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár / Kolozsvári Református Teológia / I. Ferdinánd Tudományegyetem (Kolozsvár) / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) , EÖTVÖS József / PAULER Tivadar / BERDE Áron / BRASSAI Sámuel / JÁNOS ZSIGMOND (király) / BÁTHORI István / BETHLEN Gábor / APÁCZAI CSERE János / TREFORT Ágost / GHIBU Onisifor / BERDE Áron / BARTÓK György / GYÁRFÁS Elemér / KRISTÓF György / MISKOLCZY Dezső , kolozsvári országgyűlés, 1622/országgyűlés (Kolozsvár, 1622)/erdélyi jezsuiták/magyar egyetem (romániai)/Trianon/tudomány (magyar)/magyar tudomány/tudomány , intézménytörténet / tudománytörténet.

GAÁL György: A források hű sáfára. [Kiss András: Források és értelmezések. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1994]. Helikon, 1996, 23 sz. 1; 7. old. mutatók: könyvkiadók/temetők, Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó / Kalandos Társulat / Házsongárdi temető (Kolozsvár) , KELEMEN Lajos / KISS András , kalandosok , művelődéstörténet-recenzió / várostörténet-recenzió.

GAÁL György: A Házsongárd-kutató Herepei. Művelődés, 1991, 10 sz. 26. old. mutatók: temetők/kulturális intézmények, Kolozsvár, Házsongárdi temető (Kolozsvár) / Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT) , HEREPEI János , művelődéstörténet.

GAÁL György: Jakab Elek és Kolozsvár. Helikon, 1997, 20 sz. 14-17. old. mutatók: sajtó, Kolozsvár / Szeben / Marosvásárhely / Székelykeresztúr, Erdélyi Hiradó / Nemzeti Társalkodó / Kolozsvári Unitárius Gimnázium / Kolozsvári Református Kollégium / Századok / Ellenzék / Kolozsvár / Magyar Polgár / Kolozsvári Közlöny , JAKAB Elek / KŐVÁRY László / MIKÓ Imre / KRIZA János / EGYED Ákos / GÁL Kelemen , várostörténet / művelődéstörténet.

GAÁL György: A Jósika család kriptája a házsongárdi temetőben. Helikon, 1999, 7 sz. 13-17. old. mutatók: temetők/műemlékek, Házsongárdi temető (Kolozsvár) / Jósika-sírkert , JÓSIKA Sámuel / JÓSIKA Miklós , genealógia / művelődéstörténet.

GAÁL György: Jósika Miklós halála és újratemetése. Helikon, 1994, 13 sz. 16-17. old. mutatók: sajtó/temetők, Fővárosi Lapok / Hazánk és Külföld / Erdélyi Irodalmi Társaság (EIT) / Vasárnapi Újság / Házsongárdi temető (Kolozsvár) , JÓSIKA Miklós , művelődéstörténet.

GAÁL György: A két Grandpierre Kolozsvárja. Helikon, 1990, 22 sz. 4-6. old. mutatók: politikai intézmények, Kolozsvár, Országos Magyar Párt (OMP) / Magyar Szövetség (MSZ) / Magyar Nemzeti Párt (NP) , GRANDPIERRE Emil / MIKÓ Imre / KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil / KRISTÓF György , irodalomtörténet / művelődéstörténet.

GAÁL György: Kolozsvár 2000 küszöbén. A házsongárd perspektívái. Korunk, 1999, 12 sz. 23-25. old. mutatók: temetők, Kolozsvár, Házsongárdi temető (Kolozsvár) , várostörténet.

GAÁL György: Kolozsvár magyar irodalmi-művelődési élete. Helikon, 1991, 2 sz. 2; 8. old. mutatók: kulturális intézmények/sajtó, Kolozsvár, művelődéstörténet / sajtótörténet / művészettörténet / várostörténet / művelődéstörténet-bibliográfia / bibliográfia .

GAÁL György: A komparisztika a romániai magyar irodalomtudományban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1995, 2 sz. 123. old. mutatók: sajtó, Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok (Acta Comparationis Litterarum Universarum) / Korunk / Erdélyi Helikon / Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (NyIrK) , METZL Hugó / DÁVID Gyula / KÖLLŐ Károly / CSEHI Gyula , magyar-román kapcsolatok/komparisztika/magyar irodalom (romániai)/ , irodalomtörténet.

GAÁL György: Kőváry László. Emlékünnepség Tordán és Kolozsvárt. Művelődés, 1994, 10 sz. 6. old. mutatók: Kolozsvár / Torda, KŐVÁRY László , művelődéstörténet.

GAÁL György: Kőváry László és Kolozsvár. Művelődés, 1994, 10 sz. 8-11. old. mutatók: kulturális intézmények/oktatási intézmények/iskolák, Kolozsvár, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) / Erdélyi Irodalmi Társaság (EIT) / Kolozsvári Unitárius Kollégium / Keresztény Magvető / Unitárius Közlöny , művelődéstörténet / várostörténet / intézménytörténet.

GAÁL György: Kristóf György és Bethlen Gábor kollégiuma. A kollégium alapításának 375. évfordulójára. Helikon, 1997, 22 sz. 15-18. old. mutatók: iskolák, Marosvásárhely / Nagyenyed / Szászváros, Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) , KRISTÓF György / BETHLEN Gábor / VITA Zsigmond , művelődéstörténet / intézménytörténet / iskolatörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék