meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    f betű: 561 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 541-561


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
FÁBIÁN Ernő: Alternatívákban kell gondolkodni. A Hét, 1993, 39 sz. 11. old. mutatók: Franciaország, Európai Unió (EU) , SCHUMAN Robert / BALLADUR Edouard / BRIAND Aristid / TOFFLER Alvin , kisebbségi kérdés / Maastrichti Szerződés / európai integráció / kisebbségi jogok / Balladur-terv , politológia.

FÁBIÁN Ernő: Ami megtörtént és ami megtörténhet. A Hét, 1991, 19 sz. 8; 12. old. mutatók: Európa, SZTÁLIN J.V. / CHURCHILL Winston / DAHRENDORF Ralf Gustav , Jaltai Egyezmény / sztálinizmus / rendszerváltás / kisebbségi kérdés / nacionalizmus / Bécsi Kongresszus (1814) / nemzetállam / Párizsi Charta , politikatörténet / politikai analízis.

FÁBIÁN Ernő: Ami történeteik szilárd földjéből nő fel. A Hét, 1990, 47 sz. 3. old. mutatók: PULSZKY Ferenc , reformkor (magyar) / magyar reformkor , politikatörténet / művelődéstörténet.

FÁBIÁN Ernő: Az amerikai civilizáció. A Hét, 0, 1992 sz. 41. old. mutatók: Egyesült Államok, civilizáció / amerikai társadalom , művelődéstörténet.

FÁBIÁN Ernő: Az autonóm társadalomszerveződés előzményei. Meditáció a pre-civil társadalomról Erdélyben. A Hét, 1993, "24 ; 25 sz." 5. old. mutatók: gazdasági intézmények/céhek/kulturális intézmények, Erdély, ASTRA , MacFARLANE Alan / SZÉCHENYI István , társadalom (erdélyi) / erdélyi társadalom / rendi társadalom / székely faluközösség / székelyek / / erdélyi románok / civil társadalom / magyarok (romániai) / nemzetállam / civil társadalom / társadalom / faluközösség / székely társadalom / társadalom , kisebbségtörténet / politikatörténet / mentalitástörténet.

FÁBIÁN Ernő: Az emelkedés és a bukás diagnózisa. A Hét, 1992, 43-44-45 sz. 13. old. mutatók: KENNEDY Paul , nagyhatalmak / kétpólusú világ / nemzetállam , politikatörténet / politológia.

FÁBIÁN Ernő: Az erdélyi magyar értelmiség tragédiái. Korunk, 1999, 2 sz. 104-107. old. mutatók: sajtó/politikai intézmények, Erdély / Románia / Marosvásárhely, Országos Magyar Párt (OMP) / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Igazság / Világosság / Ellenpontok / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kiáltó Szó , GROZA Petru / MÁRTON Áron / DOMOKOS Géza / NAGY Géza / KATONA SZABÓ István , értelmiség / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Erdély, 1944-1948 / magyar értelmiség (romániai) / pártértelmiség / Kiáltó Szó / Marosvásárhelyi kiáltvány, 1945 , politikatörténet.

FÁBIÁN Ernő: Az erőszak természetéről. Korunk, 1990, 8 sz. 1016-1017. old. mutatók: GEHLEN Arnold / ORTEGA Y GASSET Jose , erőszak , történetfilozófia.

FÁBIÁN Ernő: Az európai modellről. A Hét, 1993, 44 sz. 11. old. mutatók: TÓTH Sándor , etnicitás / nemzet / nemzettudat , politológia.

FÁBIÁN Ernő: Balogh Arthur a liberalizmusról. A Hét, 1994, 37 sz. 11. old. mutatók: BALOGH Arthur / TOCQUEVILLE Alexis de / ROUSSEAU Jean-Jacques , liberalizmus / demokrácia / szabadság / vallásszabadság / nemzet / nemzetiség / vallás , politológia.

FÁBIÁN Ernő: A besorolhatatlan Szabó Dezső. A Hét, 1995, 16 sz. 8. old. mutatók: SZABÓ Dezső , irodalomtörténet.

FÁBIÁN Ernő: Bölcsek és alkalmatlanok. A Hét, 1993, 33 sz. 10. old. mutatók: sajtó, Erdélyi Helikon , BÁNFFY Miklós / KÁROLYI Mihály / HORTHY Miklós , művelődéstörténet / politikatörténet.

FÁBIÁN Ernő: Civilizációk hanyatlása. A Hét, 1993, 18 sz. 5. old. mutatók: BIBÓ István / FERRERO Quiglielmo , civilizáció / félelem / politikai hisztéria / politika , politikatörténet .

FÁBIÁN Ernő: Csalálom a demokráciáról. A Hét, 1992, 23 sz. 8-9. old. mutatók: Kelet-Európa, CARNOGURSKY Jan / KEYNES J.M. / GAFENCU Grigore , rendszerváltás / restauráció / nyelvhasználat / kisebbségi kérdés / jugoszláv válság / demokrácia , politikatörténet.

FÁBIÁN Ernő: A demokráciaelv - történelmi távlatból. Korunk, 1993, 11 sz. 108-112. old. mutatók: FUKUYAMA Francis / PLÁTON / ARISZTOTELÉSZ / PERIKLÉSZ , demokrácia (antik, görög) / politea / demokrácia , filozófiatörténet / politológia.

FÁBIÁN Ernő: Dicsőségesek-e a "dicsőséges forradalmak"? A Hét, 1993, 28 sz. 11-12. old. mutatók: FEHÉR Ferenc / HELLER Ágnes / BIBÓ István / SZŰCS Jenő , forradalom / totalitarizmus / nomenklatúra / posztmodern & modern / modernitás / kultúra / nemzet , történetfilozófia.

FÁBIÁN Ernő: Döglött kutyák Himalájája. Olvasónapló. Helikon, 1991, 16 sz. 8. old. mutatók: TROCKIJ Lev Davidovics / SZTÁLIN J.V. / DEUTSCHER Isaac , oroszok / kisebbségi kérdés , politikatörténet / politikai publicisztika.

FÁBIÁN Ernő: Egy életmű időszerűsége. A Hét, 1992, 46-48 sz. 15. old. mutatók: alapítványok, Szeged, Bibó István Népfőiskolai Alapítvány / Friedrich Ebert Alapítvány , BIBÓ István , művelődéstörténet .

FÁBIÁN Ernő: Egy kisebbségi törvényjavaslatról. A Hét, 1991, 36 sz. 8-9. old. mutatók: JAKABFFY Elemér , kisebbségi kérdés / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / kisebbségi jogok / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet , politikatörténet.

FÁBIÁN Ernő: Egy kitalált nemzet ideológusa. A Hét, 1992, 31 sz. 8. old. mutatók: Csehszlovákia, MASARYK Tomas Garrigue , csehek / nacionalizmus / nemzet / demokrácia , politikatörténet.

FÁBIÁN Ernő: Egyenértékűség és autentikus lét. A Hét, 1990, 31 sz. 1-2. old. mutatók: BIBÓ István / BALOGH Arthur / MAKKAI Sándor , önrendelkezés / nacionalizmus / kisebbségi kérdés / kisebbségi lét , politikatörténet / politológia .

FÁBIÁN Ernő: Egyenes beszéd a kapcsolatokről. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. 392-397. old. mutatók: politikai intézmények, Románia, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európai Unió (EU) , SZILÁGYI Zsolt / ORBÁN Viktor / KONRÁD György , magyarellenesség (román) / magyarok (romániai) / / román nacionalizmus / közösség / európai integráció / magyar sajtó (romániai) / állampolgárság (kettős) / mass-media / sajtó , politológia.

FÁBIÁN Ernő: Elfelejtett dokumentumok. A Hét, 1991, 10 sz. 2. old. mutatók: politikai intézmények, Román Nemzeti Párt (PNR) , GOGA Octavian , nemzetiségi törvény (magyar, 1868) / oktatás (anyanyelvű) / kisebbségi kérdés / / erdélyi románok / magyar nemzetiségi törvény, 1868 / oktatás , politikatörténet.

FÁBIÁN Ernő: Elmélkedés az európai identitásról. Helikon, 1997, 19 sz. 18. old. mutatók: Európa, Európai Unió (EU) , SZŰCS Jenő , kultúra / európaiság / kultúra (nemzeti) / nemzeti kultúra , politika-filozófia.

fABIAN Ernő: Emlékezés Széchenyi Istvánra. Széchenyi István szabadelvű politikai modellje. Erdélyi Múzeum, 1992, 1-4 sz. 14-23. old. mutatók: SZÉCHENYI István / SZEKFŰ Gyula / MILL John Stuart / WESSELÉNYI Miklós / ACTON lord / BEKSICS Gusztáv , liberalizmus / reformkor (magyar) / magyar reformkor / nemzet / polgárosodás / liberális piacgazdaság / abszolutizmus / népképviselet / szabadság / civil társadalom / állam / nemzet(politikai & kultúr-) / magyarok / asszimiláció / magyar nyelvpolitika / nacionalizmus / önismeret / nemzetállam / polgárság / nyelvpolitika , politikatörténet / művelődéstörténet / politika-filozófia.

FÁBIÁN Ernő: Észrevételek a konzervativizmusról. A Hét, 1995, 45-48 sz. 10. old. mutatók: Románia, SCRUTON Roger , konzervativizmus , politológia / politika-filozófia.

FÁBIÁN Ernő: Fejtő Ferenc a szétszedett birodalomról. A Hét, 1991, 3 sz. 4. old. mutatók: Osztrák-Magyar Monarchia, FEJTŐ Ferenc / JÁSZI Oszkár , politikatörténet.

FÁBIÁN Ernő: A Fekete Bojtár versei. A Hét, 1994, 32-33 sz. 9. old. mutatók: SINKA István , irodalomtörténet.

FÁBIÁN Ernő: Forradalom vagy újabb zsákutca? A Hét, 1990, 11 sz. 1-2. old. mutatók: politikai intézmények, Kelet-Európa / Románia, Nemzeti Megmentési Front (FSN) / Vatra Romaneasca , ORTEGA Y GASSET Jose / FUKUYAMA Francis / , ceausizmus / nacionalizmus / tömeg / rendszerváltás , politológia / politikatörténet.

FÁBIÁN Ernő: Fórum. Az erdélyi kérdés. Észrevételek az erdélyi kérdésről. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. 48-55. old. mutatók: Erdély, MOLNÁR Gusztáv / HUNTINGTON Samuel , erdélyi kérdés / civilizációs konfliktusok / nemzettudat / nemzetállam / románok / magyarok / autonómia / román alkotmány (1923) / kisebbségi kérdés , politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék