meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Analitikus mutatók - m betű


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
  Maastrichti Szerződés
macedónok
madéfalvi veszedelem
madridi csúcs,
maffia (román)
magánegyetemek
magánszektor & állami szektor
magántulajdon
magány
magarok (Nepáli)
magatartás
mágia
magyar (avantgárd) irodalom
magyar alapítványok (romániai)
magyar alkotmány
magyar államiság
magyar állampolgárság
magyar cigányok
magyar civil szervezetek (romániai) l: civil szervezetek (romániai magyar)
magyar diaszpora l: magyar emigráció
magyar drámaírás
magyar egyetem
magyar egyetem (romániai)
magyar elit (romániai)
magyar emigráció
magyar értelmiség
magyar értelmiség (kárpátaljai)
magyar értelmiség (romániai)
magyar értelmiség (szlovákiai)
magyar értelmiség (vajdasági)
magyar felsőoktatás (romániai)
magyar felsőoktatás (szlovákiai)
magyar felvilágosodás
magyar filozófia
magyar gazdaság (romániai)
magyar gazdaságpolitika (romániai)
magyar himnusz
magyar historiográfia
magyar historiográfia (romániai)
magyar honfoglalás l: honfoglalás
magyar hősi epika
magyar írásbeliség (-.sz.)
magyar irodalom
magyar irodalom (csehszlovákiai)
magyar irodalom (erdélyi)
magyar irodalom (erdélyi) l.m: magyar irodalom (romániai)
magyar irodalom (jugoszláviai)
magyar irodalom (kanadai)
magyar irodalom (kárpátaljai)
magyar irodalom (középkori)
magyar irodalom (nyugati)
magyar irodalom (romániai)
magyar irodalom (romániai) l.m: magyar irodalom (erdélyi)
magyar irodalom (szlovákiai)
magyar irodalom (vajdasági)
magyar irredentizmus
magyar jakobinusok
magyar kisebbségpolitika
magyar konzervativizmus
magyar kultúra
magyar kultúra (romániai)
magyar kulturális integráció
magyar költészet
magyar költészet (vajdasági)
magyar könyvkiadás
magyar könyvkiadás (romániai)
magyar légió (Törökországi)
magyar lélek
magyar liberalizmus
magyar memorandisták
magyar mezőgazdaság
magyar művészet (romániai)
magyar nacionalizmus
magyar nemesség
magyar nemzetiségi törvény,
magyar nemzetiségi törvény,
magyar nemzetstratégia
magyar nemzettudat
magyar népballadák
magyar népfőiskolák (erdélyi)
magyar Nobel-díjak
magyar nyelv
magyar nyelvjárások (romániai)
magyar nyelvpolitika
magyar oktatás (romániai)
magyar oktatás (romániai) l.m: magyar felsőoktatás (romániai)
magyar oktatás (szlovákiai)
magyar oktatás (vajdasági)
magyar orvosképzés (romániai)
magyar őstörténet
magyar polgári radikalizmus
magyar politika (kárpátaljai)
magyar puritanizmus
magyar radikális jobboldal
magyar reformkor
magyar renegátok
magyar revizionizmus
magyar sajtó
magyar sajtó (romániai)
magyar sajtó (romániai, adattár)
magyar sovinizmus
magyar színészképzés (romániai)
magyar szociológia
magyar szürrealizmus
Magyar Tanácsköztársaság
magyar társadalom
magyar társadalom (romániai)
magyar társadalomtudomány
magyar társadalomtudomány (romániai)
magyar tudomány
magyar tudomány (romániai)
magyar tudományos nyelv
magyar történeti tudat
magyar történetkutatás (erdélyi)
magyar zsidóemancipációs törvény,
magyar zsidók
magyar-amerikai kapcsolatok
magyar-belga kapcsolatok
magyar-bizánci kapcsolat
magyar-bolgár kapcsolat
magyar-cigány viszony
magyar-cseh kapcsolatok
magyar-észt kapcsolatok
magyar-finn kapcsolatok
magyar-francia kapcsolatok
magyar-grúz kapcsolatok
magyar-horvát alapszerződés
magyar-lengyel kapcsolatok
magyar-magyar viszony
magyar-német kapcsolat
magyar-olasz kapcsolatok
magyar-osztrák konfliktus
magyar-román alapszerződés
magyar-román határvita
magyar-román kapcsolatok
magyar-román kölcsönös percepció
magyar-román nyelvi kölcsönhatások
magyar-román történeti megbékélés
magyar-szász kapcsolatok
magyar-szerb kapcsolatok
magyar-szlovák alapszerződés
magyar-szlovák kapcsolatok
magyar-török kapcsolatok
magyar-ukrán alapszerződés
magyar-zsidó viszony
magyarellenesség
magyarellenesség (román)
magyarellensség (német)
magyarok
magyarok (amerikai)
magyarok (angliai)
magyarok (ausztriai)
magyarok (braziliai)
magyarok (csehszlovákiai)
magyarok (eredete)
magyarok (horvátországi)
magyarok (jugoszláviai)
magyarok (kanadai)
magyarok (kárpátaljai)
magyarok (muraközi)
magyarok (romániai)
magyarok (svájci)
magyarok (svédországi)
magyarok (szlovákiai)
magyarok (szlovéniai)
magyarok (szórvány)
magyarok (vajdasági) l: magyarok (jugoszláviai)
Magyarország,
Magyarország,
Magyarország,
Magyarország,
magyarországi románok
magyarországi választások ()
magyarosítás
magyarságkép
magyarságkép (francia)
magyarságkép (román)
magyarságkép (szász)
magyarságtudat
magyarságtudat (csángó)
májusfa
málenki robot
máltai megállapodás
manierizmus
manipuláció
Maniu-gárdák
maoizmus
márciusi ifjak
marginalizáció
marketing & menedzsment
Marosvásárhely, március
Marosvásárhelyi kiáltvány,
Marosvásárhelyi Sorok
Marosvásárhelyi Találkozó l: Vásárhelyi Találkozó
marosvásárhelyi tervezet,
Marosvécsi Találkozó
marxista irodalomkritika
marxizmus
marxizmus-leninizmus
marxológia
második gazdaság l: feketegazdaság
második világháború
mass-media
mass-media & agresszivitás
mass-media & demokrácia
mass-media & hatalom
mass-media & ideológia
mass-media & kisebbség
mass-media & manipuláció
mass-media & politika
mass-media l.m: média
másság
maszk
matematika-oktatás
matematikatörténet
materializmus
matriarchátus & patriarchátus
matriarchátus & patriarhátus
mazochizmus
mecenatura
média & befogadó
mediáció
médiafal
médiafogyasztás
médiahasználat
médiaipar
médiakonkurencia
médiapiac
médiastruktúra
mediatizáció
medvekultusz (finnugor)
megalománia
megbocsájtás
megértés
megismerés
megjelenítés
memoár-irodalom
Memorandum-per
memória
menekült-ügy
mennoniták
mentálhigiéne
mentális kép
mentális térkép
mentalitás
mentalitástörténet
mentalitásváltás
merkantilizmus
messianizmus
mesterséges intelligencia
metafizika
metafora
metakommunikáció
metanyelv
metaparadigma
metropolizáció
mező
mezőgazdaság
mezőgazdaság (román)
mezőgazdasági rendtartás
mezőgazdasági társulások
migráció
migráció & család
migráció & életvitel
migráció & ifjúság
migráció & intézmények
migráció & társadalmi státus
migráció (belső)
migráció munkaerő
Militärgrenze
millecentenárium
millenium
mindennapi élet
minimal art
minőségszocializmus
mioritikus tér
misszionáriusok
misztikus tapasztalat
mitikus (népi) szféra
mítikus lét
mitologéma & aletheia
mítosz
mítosz & nácizmus
mítosz & politika
mítosz (politikai)
mobilitás
mobilitás (társadalmi)
modern & posztmodern l: posztmodern & modern
modern művészet
modernitás
modernitás & kisebbség
modernizáció
modernizáció & hagyomány
modernizáció & nacionalizmus
modernizáció & nemzeti érdek
modernizmus
moldáv románok
Molotov-Ribbentrop paktum
monász
mondattan
monogámia & poligámia
monotónia
montázstechnika
morbus minoritatis
mórok
morvák
Moszkva, aug.
motiváció & teljesítmény
műalkotás
műelemzés
műemlékvédelem
műfajelmélet
műfordítás
műkedvelők
műkereskedelem
múlt
multikulturalizmus
multinacionális cégek
munka
munkaadó & munkavállaló
munkaerő
munkamorál
munkanélküliség
munkanélküliség & betegség
munkapiac
MÚRE-díj
műszaki értelmiség
műszaki tudományok
művelődéstörténet
műveltség
művészet
művészet & erkölcs
művészet & filozófia
művészet & nyelv
művészet & politika
művészet & tudomány
művészet (alternatív)
művészet (erdélyi)
művészet (Mátyás-kori)
művészet (modern)
művészeti oktatás
művészi appercepció
művészi autonómia
művésztelepek
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék