meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    h betű: 340 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-340


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
H.A.: Népmozgások Európában. Politikai nézőpont. Korunk, 1996, 6 sz. 117-119. old. mutatók: Európa, bevándorlás , politikai publicisztika.

H.A.: A táborparancsnok jelenti. Korunk, 1997, 9 sz. 119-120. old. mutatók: gulág , politikatörténet.

H.A.: Világunk és a Nobel-díj. Korunk, 1995, 8 sz. 124-125. old. mutatók: Nobel-díj , politikai publicisztika.

HAADER Lea: A magyar nyelv történelmi nyelvtana Brassai Sámuel tanításainak szemszögéből. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1998, 1 sz. 15-22. old. mutatók: BRASSAI Sámuel , nyelvújítás/mondattan , nyelvészet / művelődéstörténet.

HABSBURG Otto von: Közép-Európa, páneuropa. Korunk, 1992, 6 sz. 30-32. old. mutatók: Európa, kollektív bűn/bűn , politikai publicisztika.

HADHÁZY Zsuzsa: Téka. A küldetéstudattól a félelemig. [Hegedüs András: Élet egy eszme árnyékában. Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp., 1989]. Korunk, 1991, 3 sz. 400-404. old. mutatók: HEGEDŰS András / ZSILLE Zoltán , szocializmus , politikatörténet-recenzió.

HADHÁZY Zsuzsa: Tizenévesek iskolai konfliktusai. Korunk, 1990, 9 sz. 1228-1230. old. mutatók: konfliktus/iskola , pedagógia / pszichológia.

HAFENSCHER Károly: Miért nem tagjai az unitáriusok az ekumenének? (részlet). Helikon, 1997, 1 sz. 19. old. mutatók: unitáriusok , teológia.

HAHN Éva: Hol kezdődik a Kelet? Korunk, 1997, 5 sz. 109-111. old. mutatók: Európa / Kelet-Európa, politológia.

HAHNER Péter: A forradalmak tanításának problémájáról. A Hét, 1993, 10 sz. 11. old. mutatók: MARX Karl / LENIN V.I. / TOYNBEE Arnold , forradalom , politikatörténet.

HAJDU Attila: Ki volt Mártonfi doktor? Művelődés, 1995, 4-5 sz. 10-11. old. mutatók: Szilágysomlyó, MÁRTONFI István , művelődéstörténet.

HAJDU Farkas-Zoltán: Beszélgetések a Hitelről. Korunk, 1992, 4 sz. 89-92. old. mutatók: sajtó/kulturális intézmények/politikai intézmények, Hitel / Erdélyi Fiatalok / Pásztortűz / Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) / Erdélyi Párt (EP) , KÉKI Béla / MAKKAI László / VENCZEL József / VITA Sándor / ALBRECHT Dezső , sajtótörténet.

HAJDU Farkas-Zoltán: A csoportkultúrák feltérképezése. Korunk, 1993, 8 sz. 43-46. old. mutatók: SCHINDLER Norbert / CHARTIER R. / IMREH István / STAHL Henri H. , faluközösség/kultúra/népi kultúra/kultúra (népi)/kulturális hegemónia/népi kultúra & elitkultúra , etnológia.

HAJDU Farkas-Zoltán: Descartes angyala. Gondolatok a mi-kutatás mai állásáról. A Hét, 1991, 35 sz. 9. old. mutatók: DESCARTES René / ROSZAK Theodore / NEWELL Allen / SIMON Herbert / WITTGENSTEIN Ludwig / ROSENBLATT Frank / HEIDEGGER Martin , mesterséges intelligencia/intelligencia , ismeretelmélet / kibernetika.

HAJDU Farkas-Zoltán: Egyéni érdekek - közösségi érdekek. Avagy talán csak szempont (arány) kérdése az egész. Korunk, 1994, 1 sz. 64-68. old. mutatók: MULISCH Harry , egyén/másság/egyén & közösség/közösség & egyén/nemzet/nacionalizmus/kisebbségi lét/közösség , jogfilozófia / szociálpszichológia.

HAJDU Farkas-Zoltán: Emigráción innen - emigráción túl. Korunk, 1996, 7 sz. 30-42. old. mutatók: magyar emigráció/magyarok /emigráció , politikai publicisztika.

HAJDU Farkas-Zoltán: Erdély a legkülönb nő volt... Korunk, 1995, 12 sz. 87-94. old. mutatók: Erdély, nacionalizmus/xenofobia/magyarok (romániai)/szászok (romániai)/németek (romániai)/etnocentrizmus/németek/etnikumközi kapcsolatok , politológia / politikatörténet / antropológia / szociálpszichológia.

HAJDU Farkas-Zoltán: Európa régiókból áll. Heidelberg és Csíkszereda: "csak" 1726 km. Korunk, 1995, 5 sz. 8-13. old. mutatók: eurorégiók/provincializmus/univerzalizmus & provicializmus/regionalizmus , politikai publicisztika.

HAJDU Farkas-Zoltán: Irenäus Eibl-Eibesfeld. Korunk, 1994, 1 sz. 69-70. old. mutatók: sajtó, Keresztény Szó / Európai Idő , FODOR Sándor / EIBL-EBESFELD Irenäus , sajtótörténet.

HAJDU Farkas-Zoltán: Magunk revíziója. Nobile officium. Korunk, 1999, 2 sz. 54-56. old. mutatók: emigráció/értelmiség/önrevízió , politikai publicisztika.

HAJDU Farkas-Zoltán: Ott benn sok minden történik, ami nem is igaz... Korunk, 1998, 11 sz. 54-56. old. mutatók: televízió, mass-media/televizió , szociológiai esszé.

HAJDU Farkas-Zoltán: Találkozásaim Uz Bencével. Korunk, 1994, 6 sz. 4-9. old. mutatók: székelyek/székely privilégiumok/székelységtudat , kisebbségtörténet.

HAJDU Farkas-Zoltán: Tietmayer és Mao "Piros Könyve". Korunk, 1997, 3 sz. 86-89. old. mutatók: Európa, Európai Unió (EU) , TIETMAYER Hans / BOURDIEU Pierre , globalizáció , gazdaságpolitika / politológia.

HAJDU K. Zoltán: Népfőiskola és település. Művelődés, 1993, 8-9 sz. 22-24. old. mutatók: oktatási intézmények/népfőiskolák, felnőttoktatás , faluszociológia / művelődési élet.

HAJDU K. Zoltán: Népfőiskolai értesítő. Művelődés, 1992, 10 sz. 7. old. mutatók: oktatási intézmények/népfőiskolák, Kézdivásárhely, Kaláka Népfőiskola (Kézdivásárhely) , felnőttoktatás , intézménytörténet / művelődési élet.

HAJDU Krisztina: Iszony vagy viszony? A nemzetközi vállalatok és a magyar szakszervezetek kapcsolatai. Korunk, 1998, 6 sz. 96-102. old. mutatók: szakszervezetek, Magyarország, multinacionális cégek/munkaadó & munkavállaló/nemzetközi nagyvállalatok , szociológia / gazdaságszociológia / politológia.

HAJDU Zoltán: DVV. Bukarest. A Hét, 1995, 39 sz. 11. old. mutatók: oktatási intézmények/népfőiskolák, Volkshochschulverband (DVV) / Népfőiskolák Országos Szövetsége (ANUP) , felnőttoktatás , intézménytörténet-interjú / művelődési élet-interjú.

HAJDU Zoltán: Egy lehetséges modell: a dán mezőgazdaság. A Hét, 1992, 14 sz. 8-9. old. mutatók: Dánia, mezőgazdaság , közgazdaság.

HAJDU Zoltán: Felnőttoktatás, népfőiskolák. A Hét, 1994, 11 sz. 3. old. mutatók: kulturális intézmények/oktatási intézmények/népfőiskolák, Erdélyi Népfőiskolák és Közönségszervezők Szövetsége (ENKSZ) , felnőttoktatás , intézménytörténet / intézményszociológia / művelődési élet.

HAJDU Zoltán: Környezetbarát mezőgazdaság. A Hét, 1993, 10 sz. 12. old. mutatók: mezőgazdaság/környezetvédelem , ökológia.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék