meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
   


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
  Transindex - A romániai magyar társadalomtudományi irodalom 1989 után

Az adatbázis szerkezete

1. Törzsanyag: közel 11 ezer cím, bibliográfiai adatokkal, betű- és ezen belül kronologikus sorrendben.
2. Szerzői névmutató: a szokásostól eltérően, a családi és személyneveket nem választottam el vesszővel. A családnév kiemelt megjelenítése ezt fölöslegessé teszi. Ugyanez érvényes a hivatkozásokat tartalmazó Névmutató esetében is.
3. Részletes, (analitikus) Tárgymutató: több mint 2000, közvetlenül a tanulmányok, esszék stb. tartalmára utaló leírófogalom. Az ismert szakmai tezauruszok egységesített fogalomkészlete mellett, az erdélyi tematika és tudományos nyelvezet sajátosságainak messzemenő figyelembevételével készült. (Nyomatékosításul: a magyarságkutatás számára a tárgymutató a "magyar" és a "romániai magyarok" leírófogalmakat közel 150 különböző vonatkozásban, tematikus összetételben kínálja).
4. (Szintetikus) Szaktárgy-mutató. A törzsanyag tudományágak szerinti osztályozása. Filozófia, szociológia, politológia, történelem, közgazdaság, jog, etnográfia, szociálpszichológia, sőt, a teljesség érdekében irodalomtörténet és -elmélet, irodalmi analízis, esszé és - kritika is, amennyiben művelődéstörténeti, intézménytörténeti, szociográfiai stb. vonatkozásai vannak. (Több mint 200, a bibliográfiában szereplő szaktudományt és tudományágat ölel fel.)
5. Intézménytípusok mutatója. Politikai intézmények, kulturális intézmények, gazdasági intézmények, oktatási intézmények, tudományos intézmények, alapítványok stb. mutatója.
6. Intézmény és sajtó névmutató. Míg a 5. mutató a feldolgozott irodalomban szereplő intézmények típusát határozza meg, ez a mutató pontosan azonosítható intézményneveket, sajtótermék-címeket, rendezvény megnevezéseket stb. foglal magába.
7. Névmutató. A feldolgozott anyagban szereplő referencia-neveket tartalmazza. Fontos scientometriai mutató: elemzésével számszerűen szemléltethető, hogy ki kit idéz, kire hivatkozik, kit hányszor említenek, és milyen kontextusban. Segítségével az nyomonkövethetöek az erdélyi társadalomtudományok nemzetközi kapcsolatai-kötödései is. Lehetséges scientometriai adatszolgáltatása mellett, természetesen, más, kézenfekvő, éppen ezért itt nem részletezendő tudományos információkkal is szolgál. Több mint 3 ezer hivatkozott név jegyzéke.
8. Földrajzi névmutató. Nem szorul magyarázatra, itt csak megjegyezném, hogy az adatbázis a toponímiai tanulmányokat és a folyóiratokban, főleg a NyIrK-ben megjelent topográfiai bibliográfiák jegyzékét is tartalmazza.

 

 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék