meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    l betű: 531 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 511-531


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
LÁBODY László: Magyar befektetések külföldön. A Hét, 1998, 6 sz. 11. old. mutatók: gazdasági intézmények, Románia, Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. , magyar-román kapcsolatok , közgazdaság.

LACZKÓ András: Téka. Takács Gyula távlatai. Korunk, 1991, 2 sz. 254-258. old. mutatók: TAKÁCS Gyula , irodalomkritika-recenzió.

LACZKÓ Sándor: Böhm Károly és a Magyar Philosophiai Szemle. Korunk, 1996, 12 sz. 61-66. old. mutatók: sajtó, Magyar Philosophiai Szemle / Filozófiai Társas Kör / Bölcseleti Folyóirat / Athenaeum , BÖHM Károly / HARRACH József / BERNATH Alexander / BÁNÓCZI József / BOKOR József / BARÁTH Ferenc , filozófia/magyar filozófia/ , művelődéstörténet / sajtótörténet.

LACZKÓ Sándor: A magyar nyelvű Nietzsche-fordítások bibliográfiája 1872-től 1994-ig. Kellék, 1995, 3 sz. 47-52. old. mutatók: NIETZSCHE Friedrich , filozófiatörténet-bibliográfia / bibliográfia.

LACZKOVITS Emőke: Asszonyfarsang a Balatonfelvidéken. Művelődés, 1998, 1 sz. 33. old. mutatók: Balatonfelvidék, farsang/népszokások , etnográfia.

LADÁNYI János ; SZELÉNYI Iván: Vázlat az "esélyteremtő állam" elméletéhez. A jóléti államon és a neokonzervatizmuson túl. A Hét, 1997, 7 sz. 3-4. old. mutatók: Nagybrittania / Egyesült Államok, jóléti állam/neokonzervativizmus/konzervativizmus (neo-)/szociáldemokrácia/állam/New Deal/társadalmi szerződés/neointervencionizmus/kommunizmus & posztkommunizmus/konzervativizmus/társadalom , politológia.

LAITIN David: Új nemzetiség: orosz ajkúak Észtországban. A Hét, 1995, 11 sz. 14-15. old. mutatók: Észtország, oroszok/észtek/asszimiláció , politika-szociológia.

LAJOS Katalin: Bethlehemes játék Csíkszentmiklóson. Korunk, 1995, 12 sz. 117-124. old. mutatók: Csíkszentmiklós, betlehemezés/karácsonyi szokások/népszokások , etnográfia / faluszociológia / művelődéstörténet.

LAJTHA Ábel: Az idegtudományok szerepe a jövő Európájában. A Hét, 1994, 21 sz. 14-15. old. mutatók: társadalmi magatartás/ magatartás/ deviancia/ agresszivitás/ kriminalitás/ genetika/ agykutatás/ társadalom/ társadalom , pszichológia .

LAKATOS BAKÓ Melinda: Halmágy népi építészetéről. Művelődés, 1999, 3 sz. 17-18. old. mutatók: Halmágy, szászok (romániai)/népi építészet/németek (romániai) , etnográfia.

LAKATOS Éva: Sajtóbibliográfiai kalauz. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1991, 1-2 sz. 165-171. old. mutatók: sajtó/sajtóbibliográfia , sajtó-bibliográfia / sajtótörténet / bibliográfia.

LAKATOS János: 300 éves a gyulakutai oktatás(1692-1992). Művelődés, 1992, 9 sz. 8-12. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Gyulakuta, gyulakutai iskola , intézménytörténet / iskolatörténet.

LAKATOS Menyhért: A cigányság irodalma. Látó, 1995, 3 sz. 48-49. old. mutatók: Magyarország, BARI Károly / DARÓCZY József , cigányok/cigány kultúra/irodalom (cigány) , irodalmi publicisztika.

LAKATOS Mihály: Az erdélyi magyar irodalmi kánon kialakulása a két világháború között. Korunk, 1998, 5 sz. 75-82. old. mutatók: Erdély, magyar irodalom (erdélyi)/Erdély, 1920-1939/erdélyi irodalom , művelődéstörténet.

LAKATOS Mihály: Bajlátott királyfi. [Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi. Szépirodalmi Könyvkiadó] Helikon, 1991, 45 sz. 10. old. mutatók: TAMÁSI Áron , irodalomkritika-recenzió.

LAKATOS Mihály: Ellenpontok az erdélyi magyar irodalom megközelítéséhez. Helikon, 1995, 20 sz. 9-10. old. mutatók: Erdély, Pásztortűz , BARTHES Roland / CZINE Mihály / LIGETI Ernő / REMÉNYIK Sándor / ELIADE Mircea / KÓS Károly , Trianon/erdélyi irodalom/magyar irodalom (romániai)/irodalom/kultúra/irodalom & politika/értelmiség/transzilvanizmus/tér & idő/idő & tér/tér/idő , irodalomtörténet / kultúrfilozófia.

LAKATOS Mihály: Experimentális metaszöveg. [Hamvas Béla: Szilveszter. Életünk Könyvek, Szombathely, 1991] Látó, 1995, 7 sz. 69-75. old. mutatók: HAMVAS Béla / ELIADE Mircea / ALMÁSI Miklós , irodalomkritika.

LAKATOS Mihály: Gondolatok A kastélyról. Kafka halálának 72. évfordulóján. Helikon, 1997, "6 ; 7 sz." 10-11 ; 10-11. old. mutatók: KAFKA Franz / BROD Max / RORTY Richard , irodalomtörténet.

LAKATOS Mihály: A lélek szántóföldjein. [Nyírő József: Isten igájában]. Látó, 1992, 8 sz. 70-73. old. mutatók: NYÍRŐ József , irodalomkritika.

LAKATOS Mihály: Nyírő József recepciójának története. Jelentésrétegek Nyírő József Isten igájában című regényében. Helikon, 1996, "13 ; 14 sz." 12-15 ; 16-18. old. mutatók: HAMVAS Béla / NYÍRŐ József / GYÍMESI CS. Éva / LUKÁCS György / TOURNIER Michel , interpretáció , irodalomkritika / irodalomelmélet.

LAKATOS Mihály: A Szabadság első számai - három év múltán. Korunk, 1993, 4 sz. 93-97. old. mutatók: sajtó, Kolozsvár, Szabadság , ORBÁN Ferenc , sajtótörténet.

LAKATOS Mihály: Uz Bence a rengetegben (avagy megkésett rehabilitáció). Helikon, 1991, 32 sz. 10. old. mutatók: NYÍRŐ József , irodalomtörténet-recenzió.

LAKATOS Róbert: Zbigniew Rybczynski. Művelődés, 1997, 12 sz. 23-25. old. mutatók: RYBCZYNSKI Zbigniev , film , művelődéstörténet / filmesztétika.

LAKNER Zoltán: Magasságok és mélységek. Művelődés, 1995, 11 sz. 2-3. old. mutatók: alapítványok, Mocsáry Lajos Alapítvány , MOCSÁRY Lajos , intézménytörténet.

LAKÓ Attila: Téka. A balsors édes hasznai. [Timothy Garton Ash: A balsors édes hasznai. Európa-Századvég, Bp., 1991]. Korunk, 1992, 3 sz. 108-109. old. mutatók: Kelet-Európa, ASH Timothy Garton , politikatörténet-recenzió.

LAKÓ Boglár: Téka. Román nacionalisták és a Holokauszt. Randolph L. Braham: Roman nationalists and the Holocaust. , 1998, 10 sz. 117-121. old. mutatók: Románia, Korunk , WEINBERGER-CARMILLY Moshe / SORBAN Raul / BRAHAM Randolph L. , Holocaust/zsidók , politikatörténet-recenzió / kisebbségtörténet-recenzió.

LAKÓ Elemér: A Kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtára kölcsönzőinek magyar irodalmi és politikai olvasmányai 1813-1848 között. Erdélyi Múzeum, 1994, 1-2 sz. 51-74. old. mutatók: oktatási intézmények/könyvtárak/iskolák, Kolozsvár, Kolozsvári Unitárius Gimnázium , JAKÓ Zsigmond / DANKANITS Ádám / TONK Sándor / FÜLÖP Géza , olvasás , iskolatörténet / könyvtörténet / intézménytörténet / olvasásszociológia.

LAKÓ Éva: Szilágysági református úrasztali terítők. Művelődés, 1992, 3 sz. 18-19. old. mutatók: művészettörténet.

LAKÓ Éva: Zilahy Kiss Károly. Művelődés, 1992, 3 sz. 9-10. old. mutatók: sajtó, Kolozsvár / Zilah, Kolozsvári Közlöny / Magyar Sajtó , ZILAHY KISS Károly / REMÉNYI Ede , magyar-román kapcsolatok , művelődéstörténet.

LAKÓNE HEGYI Éva: A zilahi nagytemető néhány régi sírköve. Erdélyi Múzeum, 1997, 1-2 sz. 182-206. old. mutatók: temetők, Zilah, zilahi nagytemető , művelődéstörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék