meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    m betű: 655 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 631-655


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
MADAJCZYK Czeslaw: Katyni dráma. Korunk, 1990, 8 sz. 1032-1034. old. mutatók: Katyn / Lengyelország, katyni tömeggyilkosság , politikatörténet.

MAG Péter: Ne ragadjunk le a XIX. században! Interjú Andrei Pleu művelődési miniszterrel. A Hét, 1991, 31 sz. 3. old. mutatók: Románia, PLESU Andrei , kultúra/értelmiség/hatalom , politikai interjú.

MAGYAR B. Ilona: Csonkáson még készítenek dagasztóteknőket. Művelődés, 1998, 10 sz. 21-24. old. mutatók: Csonkás, hagyományos mesterségek , etnográfia.

MAGYARI András: Az erdélyi kuruckor emlékíróinak világáról. Helikon, 1990, 8 sz. 4. old. mutatók: Erdély, BETHLEN Miklós / CSEREI Mihály / TELEKI Mihály / WESSELÉNYI István , memoár-irodalom/kurucok/ , művelődéstörténet.

MAGYARI András: Az objektív és szubjektív tényező szerepe a történelmi hűség rekonstruálásában. Korunk, 1995, 4 sz. 103-106. old. mutatók: Erdély, memoár-irodalom/kurucok/irodalom/objektivitás & szubjektivitás/szubjektivitás & objektivitás , historiográfia / metodológia.

MAGYARI András: ... emberhez nem illő igazságnak hív rajzolatja. Helikon, 1993, 1 sz. 16-17. old. mutatók: Magyarország / Erdély / Egyesült Államok, BÖLÖNI FARKAS Sándor / WESSELÉNYI Miklós / KŐVÁRY László / SZÉCHENYI István / BARITIU George , abszolutizmus/Habsburgok/reformkor (magyar)/magyar reformkor/amerikai társadalom , művelődéstörténet.

MAGYARI András: Közösség és művelődés. [Csutak Vilmos: Közösség és művelődés, válogatott írások. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1993]. Helikon, 1994, 15 sz. 14. old. mutatók: CSUTAK Vilmos / EGYED Ákos , székelyek , művelődéstörténet-recenzió.

MAGYARI András: Kristó Gyula: A székelyek eredetéről. Szeged 1996. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 167 l. Erdélyi Múzeum, 1997, 1-2 sz. 263-264. old. mutatók: KRISTÓ Gyula , székelyek eredete , kisebbségtörténet-recenzió.

MAGYARI András: A kuruckor erdélyi irodalmának néhány kérdése. Művelődés, 1994, 7-8 sz. 35-37. old. mutatók: Erdély, CSEREI Mihály / WESSELÉNYI István / BETHLEN Miklós / WASS György , kurucok/memoár-irodalom , művelődéstörténet / kisebbségtörténet / irodalomtörténet.

MAGYARI András: Szamosközy István. Helikon, 1992, 14 sz. 6. old. mutatók: SZAMOSKÖZY István , művelődéstörténet.

MAGYARI András: Szász Károly kiállása a haladás ügye mellett. Művelődés, 1990, 3 sz. 36-37. old. mutatók: kulturális intézmények/iskolák/olvasókörök, Nagyenyed, Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság (EMNYT) / Diana Társaság / Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) , SZÁSZ Károly , művelődéstörténet.

MAGYARI András: Szász Károly kiállása a haladás ügye mellett. Művelődés . Antológia 90-94, 1998, 7-8 sz. 118-120. old. mutatók: kulturális intézmények, Nagyenyed, SZÁSZ Károly , politikatörténet.

MAGYARI András: Szemle. A honfoglalás és az Árpád-kor népessége. Az 1995. február 16-án megrendezett Népesedéstörténeti Konferencia előadásai. Szerkesztő: Dr. Kovacsics József. Központi Statisztikai Hivatal. Bp. 1995. 134 l. Erdélyi Múzeum, 1996, 1-2 sz. 174-175. old. mutatók: GYŐRFFY György / BENKŐ Loránd / SZÉKELY György / LÁSZLÓ Gyula / ÉRY Kinga , honfoglalás/Árpád-kor , kisebbségtörténet-recenzió / történeti demográfia-recenzió.

MAGYARI András: Szemle. Erdély restitúciója. Köpeczi Béla: Restitutio Transylvaniae 1712. b. 1993. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bölcsésztudományi Kar. Román Filológiai tanszék. Bp. 1993. 92 l.= Encyclopaedia Transylvanica Erdélyi Múzeum, 1995, 1-2 sz. . old. mutatók: Erdély, KÖPECZI Béla , kisebbségtörténet-recenzió.

MAGYARI Nándor László: Amire figyelünk és amire nem. A Hét, 1991, 50 sz. 1-2. old. mutatók: román alkotmány (1991) , politikai analízis.

MAGYARI Nándor László: Az idők végezetéig... Korunk, 1991, 10 sz. 1229-1231. old. mutatók: Erdély, erdélyiség-tudat/magyarságtudat , szociológiai esszé / politikai publicisztika.

MAGYARI Nándor László: Az idők végezetéig... Korunk, 1991, 10 sz. 1229-1231. old. mutatók: erdélyiség-tudat/magyarságtudat , politika-szociológia / politikai publicisztika.

MAGYARI Nándor László: Civil társadalom: utópia vagy realitás? A Hét, 1990, 26 sz. 11. old. mutatók: ARATO Andrew / BIBÓ István / CSIZMADIA Ervin / PESIC Vesna , civil társadalom/szocializmus , politológia .

MAGYARI Nándor László: Civil társadalom, vagy amit akartok. Korunk, 1995, 11 sz. 58-68. old. mutatók: Románia, TOCQUEVILLE Alexis de , civil társadalom/társadalom/magyarok (romániai)/civil szféra , szociológia / politológia.

MAGYARI Nándor László: A család társadalma. Művelődés, 1991, 4 sz. 16-19. old. mutatók: ARIES Philippe , család , családszociológia.

MAGYARI Nándor László: A család társadalma. Művelődés, 1991, 5-6 sz. 22-27. old. mutatók: család/szocializáció , családszociológia.

MAGYARI Nándor László: Előszó helyett. Mi(lyen) a szociológia ma? És mire való? WEB, 1998, 4-5 sz. 3-12. old. mutatók: sajtó, Replika , BERGER Peter L. / CSEPELI György / ÖRKÉNY Antal / SCHEPELE Kim Lane / WEBER Max / BOUDON Raymond / KUHN Thomas S. / SIMMEL Georg / KUCZI Tibor / FREUD Sigmund / MARX Karl / DURKHEIM Emile / BOURDIEU Pierre / WRIGHT-MILLS C. , szociológia , szociológia.

MAGYARI Nándor László: Emlék-kockák. Szempontok az emlékezési gyakorlat vizsgálatához. (Kunt Ernő, Magyari Vincze Enikő és Bíró A. Zoltán hozzászólásaival). Átmenetek, 1990, 2 sz. 3. old. mutatók: HIMMELMANN N. / JUNG Carl Gustav / FREUD Sigmund / BARTLETT F.C. / RICOEUR Paul / ROSTÁS Zoltán , múlt/emlékezés/interpretáció/hermeneutika/etnográfiai kutatás/jelen & jövő & múlt/jövő/antropológia , metodológia / antropológia / szociálpszichológia.

MAGYARI Nándor László: Európai? A Hét, 1990, 42 sz. 4. old. mutatók: SZÁSZ János / BOURDIEU Pierre , kivándorlás , szociológiai esszé.

MAGYARI Nándor László: Ha elkészül majd a múltunk. A Hét, 1991, 18 sz. 2. old. mutatók: történelem/múlt , politikai publicisztika.

MAGYARI Nándor László: Hogyan képvisel a képviselő? A Hét, 1990, 29 sz. 3. old. mutatók: képviseleti rendszer , politológia / politika-szociológia.

MAGYARI Nándor László: Hogyan szóljunk a miniszterelnökhöz? A Hét, 1990, 7 sz. 8. old. mutatók: politika/beszéd/politikai nyelvezet/tolerancia/nyelv/politika/ , politika-szociológia / szociálpszichológia.

MAGYARI Nándor László: Honnan jön a helyi hatalom? A Hét, 1991, 13 sz. 4. old. mutatók: WEBER Max , hatalom/legitimáció/helyi társadalom/hatalom (helyi)/társadalom (helyi) , politológia / politika-szociológia.

MAGYARI Nándor László: Hozzászólás Bíró A. Zoltán: Intézmény - képviselet - civil társadalom c. tanulmányához. Átmenetek, 1990, 1 sz. . old. mutatók: tudományos intézmények, KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja / Limes-kör , BÍRÓ A. Zoltán / POPPER Karl R. / MOLNÁR Gusztáv / BÍRÓ Gáspár , értelmiség/magyar értelmiség/kisebbségi intézményrendszer/kisebbségi kultúra/kisebbségkép/kisebbségi társadalom/legitimáció/kultúra , intézményszociológia / művelődésszociológia.

MAGYARI Nándor László: Janus-arcú nacionalizmus. A Hét, 1992, 19 sz. 9. old. mutatók: Románia, GÁLL Ernő / HOBSBAWM Eric J. / VERDERY Katherine , nacionalizmus/fundamentalizmus/etnicitás , politológia / antropológia.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék