meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Analitikus mutatók - k betű


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
  kabbala
kábítószer (fogyasztás & kereskedelem)
Kabuki-színház
kádárizmus
Kairói Nyilatkozat
Kájoni-kódex
kaláka (női)
kalandosok
Kalevala
kalogathia
kalotaszegi nyelvjárás
kálvinizmus
kambodzsaiak
kanadai magyar irodalom
kanadai magyarok
kanadai színház
kanadaiak
kandallócsempék
kanonizáció (irodalmi)
kanonizáció (társadalmi)
kanonizációs mechanizmus
kantonizáció
káosz
kapcsolati tőke
kapcsolatrendszerek (személyes)
kapitalizmus
kapitalizmus & szocializmus
karácsonyi szokások
karizma
karnevál
kárpátaljai magyarok l: magyarok (kárpátaljai)
karteziánizmus (erdélyi)
katalánok
katharok
katolicizmus & ortodoxia
katolikus restauráció
katolikusok
katyni tömeggyilkosság
kazárok
kazetták (festett)
kegyesség
kegytárgyak
Kelet & Nyugat
keleti nacionalizmus
kémia
kémiai Nobel-díj
kenézek
kép & szöveg
Képes Krónika
képesítési vizsga
képesség & hajlam
képiség
képmutatás
képnyelv
képvers (typewriter poem)
képviseleti rendszer
kereskedelem
keresztény gabonakultusz
kereszténydemokrácia
keresztények & zsidók
kereszténység
kereszténység & evolúció
kereszténység & iszlám
kereszténység & judaizmus
kereszténység & nacionalizmus
kereszténység & pogányság
kereszténység & szabadság
kereszténység & tudomány
kereszténység (gyakorlati)
keresztényszocializmus
kétnyelvűség l: bilingvizmus
kétpólusú világ
kettős állampolgárság l: állampolgárság (kettős)
kettős honfoglalás
kettős identitás l: identitás (kettős)
kettős kisebbség
kettős kódolás & bilingvizmus
kettős kötődés
kettős nyilvánosság
kettősség (dublicitás)
kevertnyelvűség & bilingvizmus
Kiáltó Szó
kiegyezés,
kilépési gyakorlat
kínai irodalom
kínai kisebbségpolitika
kínai kulturális forradalom
kínai-amerikai viszony
kínai-orosz viszony
kínaiak
kinetikus jelrendszer
Kiotói Egyezmény
királyi diktatúra (romániai)
kisebbség
kisebbség & kommunizmus
kisebbség & mass-media
kisebbség & minőség
kisebbség & modernitás
kisebbség & nemzet
kisebbség & többség
kisebbség (magyarországi)
kisebbség (transznacionális)
kisebbségek (amerikai)
kisebbségellenesség (magyarországi)
kisebbségi autarchia
kisebbségi elit
kisebbségi érdekvédelem
kisebbségi érdekvédelem l.m: kisebbségvédelem, kisebbségi jogvédelem
kisebbségi fundamentalizmus
kisebbségi humánum
kisebbségi intézményrendszer
kisebbségi irodalom
kisebbségi jogok
kisebbségi jogvédelem
kisebbségi kérdés
kisebbségi kultúra
kisebbségi lét
kisebbségi lét l.m: kisebbségi sors
kisebbségi nacionalizmus
kisebbségi oktatás
kisebbségi oktatás (romániai)
kisebbségi oktatási törvény (RMDSZ, )
kisebbségi sors
kisebbségi szellem
kisebbségi társadalom
kisebbségi tudat
kisebbségi törvény (magyar, )
kisebbségi törvénytervezet (APADOR-CH)
kisebbségi törvénytervezet (Kisebbségi Tanács)
kisebbségi törvénytervezet (PAC)
kisebbségi törvénytervezet (RDDF)
kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ)
kisebbségi önkormányzat (magyarországi)
kisebbségkép
kisebbségkutatás
kisebbségpolitika
kisebbségpolitika (jugoszláv)
kisebbségpolitika (kínai)
kisebbségpolitika (magyar) l: magyar kisebbségpolitika
kisebbségpolitika (osztrák-magyar)
kisebbségpolitika (román) l: román kisebbségpolitika
kisebbségpolitika (ukrán)
kisebbségtípusok
kisebbségtörténet
kisebbségvédelem
kiskereskedelem
kiskorú bűnözés
kiskorú terhesség
kitelepedés
kitelepítés
kivándorlás
klasszicizmus
KLMT-díjak
klónozás
Kodály-módszer
kódexek
kognitiv disszonancia
kognitiv relativizmus
kognitív rendszer
kognitív technikák
kognitív tudományok
koherencia (irodalmi)
koldulás
kolerajárvány, -
kollektív bűn
kollektív jogok
kollektív memória
kollektivizálás
kollektivizmus
Kolozsvár,
Kolozsvár,
Kolozsvári Nyilatkozat (RMDSZ)
kolozsvári országgyűlés,
Kolozsvári Program (román, )
Kolozsvári Program,
kolozsvári színjátszás
kommunikáció
kommunikáció (ember-gép)
kommunikáció (interetnikus)
kommunikáció (intracelluláris)
kommunikáció (nonverbális)
kommunikációelmélet
kommunikációs elnyomás
kommunikációs modellek
kommunikációs szűrő
kommunikációs technikák
kommunikációs zavar
kommunikativ racionalitás
kommunista párt
kommunizmus
kommunizmus & antikommunizmus
kommunizmus & fasizmus
kommunizmus & kisebbség
kommunizmus & kozmopolitizmus
kommunizmus & nacionalizmus
kommunizmus & posztkommunizmus
kommunizmus & vallás
kommunizmus (nacionál-) l: nacionálkommunizmus
komparatív etnográfia
komparisztika
kompetencia (nyelvi)
komplementaritás
kompromisszum
koncepciós perek
koncivilitás törvény
konfliktus
konfliktuskezelés
konfliktusok (etnikai) l: etnikai konfliktusok
konformizmus
konfuciánizmus
konkurencia
konstruktivizmus
kontextus
kontraszelekció
konvergencia (nyelvi)
konvergencia-elmélet
konyhanyelv
konzervativizmus
konzervativizmus (magyar)
konzervativizmus (neo-)
kooperáció & konfliktus
Korán
korcsmáltatás (Kolozsvár,.sz.)
kormányzati szerepvállalás (MKP)
kormányzati szerepvállalás (RMDSZ) l: RMDSZ-kormányzati szerepvállalás
kormányzati szerepvállalás (SZMKP)
koronázási jelvények
korporativizmus
korrupció
kozmológia
kozmopolitizmus
kreativitás
kreativitás l.m: alkotás
krími tatárok
kriminalisztika & kriminológia
kriminalitás
kriminalitás l.m: bűnözés
kriticizmus
kritikai racionalizmus
kritikai tudat
kulákság
kultikus kép
kultúr-menedzsement
kultúr-sokk
kultúra
kultúra & civilizáció
kultúra & nyelv
kultúra & politika
kultúra & szubkultúra
kultúra & történelem
kultúra (bizánci)
kultúra (cigány)
kultúra (európai)
kultúra (információs)
kultúra (írásbeli & szájhagyományos)
kultúra (kisebbségi) l: kisebbségi kultúra
kultúra (magyar)
kultúra (nemzeti)
kultúra (népi)
kultúra (politikai) l: politikai kultúra
kultúra (román) l: román kultúra
kultúra (szub-)
kultúra (tömeg-)
kultúrakutatás
kulturális autonómia
kulturális diffuzionizmus
kulturális forradalom (kínai)
kulturális forradalom (román)
kulturális földrajz
kulturális hegemónia
kulturális identitás
kulturális inkompatibilitás
kulturális integráció (magyar)
kulturális konfliktus
kulturális mentalitás
kulturális mező
kulturális nacionalizmus
kulturális régió
kulturális szinkrétizmus
kulturális sztereotípiák (román)
kulturális válság
kulturális ökológia
kulturimperializmus
kulturipar
kultúrmorfológia
kultúrnemzet l: nemzet (politikai & kultúr-)
kultúrpolitika
kultusz
kúnok
kurdok
kurucok
kutatás & oktatás
kvantummechanika
kvark
külföldi munkavállalás
költészet
költői nyelv
könyvgrafika
könyvkiadás
könyvkiadás (erdélyi)
könyvkiadás (magyar)
könyvkiadás (romániai magyar)
könyvkiadás (romániai német)
könyvpiac & könyvterjesztés (romániai magyar)
könyvtárosképzés
könyvtörvény
Körmöczi-kézirat
környezet & rendszer
környezetfizika
környezetszennyezés
környezetvédelem
kötelesség
közakarat
közbirtokosság
közélet (romániai magyar)
közép-európaiság
középkor
középosztály
középszerűség
közgazdasági Nobel-díj
közgondolkodás
közigazgatás
közízlés
közjó & egyéni érdek
közjog & magánjog
közmondások
közművelődés
köznyelv
közszellem (erdélyi)
közszolgálati média
közteherviselés
közvélemény
közület
közönségesség
közösség
közösség & deviancia
közösség & egyén
közösség & marginalizáció
közösségi autonómia
közösségi neurózis
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék