meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    t betű: 362 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-362


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
TABACU Marius: A néma esély. (Karcolat szavakról szavakkal). Korunk, 1993, 7 sz. 72-73. old. mutatók: szavak (hatalma)/bűn , irodalmi publicisztika.

TABAJDI Csaba: A baloldal és a nacionalizmus. A Hét, 1993, 26 sz. 13. old. mutatók: Kelet-Európa, nemzet/nemzettudat (kelet-európai)/nemzettudat/európai integráció/modernizáció/kisebbségi kérdés/szuverenitás/nacionalizmus/baloldal (politikai) , politológia.

TABAJDI Csaba: Fórum. A nemzetközi kisebbségvédelem időszerű kérdései 1994. végén. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. 49-53. old. mutatók: politikai intézmények, Európa / Magyarország, Európa Tanács / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) , Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája/kisebbségi kérdés/kisebbségvédelem/autonómia , politológia.

TABAJDI Csaba: Ha kidobtak az ajtón vissza kell jönni az ablakon Kérdezett: Zakota Zoltán. Korunk, 1995, 2 sz. 78-83. old. mutatók: politikai intézmények, Románia / Magyarország, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , kisebbségi kérdés/autonómia , politikai interjú / politikatörténet-interjú.

TABAJDI Csaba: Nemzetközi kisebbségvédelem. Esélyek és akadályok. A Hét, 1993, 43 sz. . old. mutatók: Európa Tanács , JAKABFFY Elemér , kisebbségvédelem/nemzet/kisebbségi kérdés/kisebbségi jogok/autonómia/kollektív jogok/magyar-román kapcsolatok , politológia / nemzetközi jog.

TABAJDI Csaba: A részelemeiben működő modelltől a teljes körű működésig - és tovább. (Helyzetkép és közös teendőink számbavétele fél évvel az önkormányzati választások után). Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. 278-285. old. mutatók: Magyarország, kisebbségi önkormányzat (magyarországi)/magyar kisebbségpolitika/cigányok/választások (magyarországi, 1996)/kisebbségpolitika , politológia.

TABAJDI Csaba: Törvénytervezet a nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről. Az RMDSZ dokumentum vitája. Hitel. Erdélyi Szemle, 1994, 3-4 sz. 110-113. old. mutatók: politikai intézmények, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európa Tanács , WIENER György , RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet/kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ)/autonómia/lojalitás/önrendelkezés , politológia / politikai dokumentumok.

TABAJDI Csaba: Új kisebbségpolitikai alternatíva esélyei. Beszélgetés Tabajdi Csabával. A Hét, 1994, 51-52 sz. 14-15. old. mutatók: politikai intézmények, Magyarország, TABAJDI Csaba , magyar kisebbségpolitika/magyar kisebbségpolitika/kisebbségpolitika , politikai interjú / politikai analízis.

TAGORE Rabindranath: Sadhana. Részletek az élet megismerése című könyvéből. Helikon, 1991, 39 sz. 3. old. mutatók: India, kultúrfilozófia.

TAKÁCS Csaba ; VARGA Attila: Az állandó párbeszéd nélkülözhetetlen. Beszélgetés. A Hét, 1993, 23 sz. 3. old. mutatók: politikai intézmények, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Demokrata Konvenció (CDR) , TAKÁCS Csaba / VARGA Attila , politikai interjú.

TAKÁCS F. László: Fórum. Integrálodás vagy kiszorulás a peremre? Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. 125-149. old. mutatók: politikai intézmények, Románia / Magyarország, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Nemzeti Megmentési Front (FSN) , liberalizmus/kommunizmus/nácizmus/európai integráció/rendszerváltás/magyarok (romániai)/kisebbségi kérdés/ , politológia.

TAKÁCS Ferenc: Fórum. Az erdélyi kérdés. Mérsékelt magyar optimizmus a XX. század végén. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. 82-92. old. mutatók: Erdély / Románia, BUDUCA Ion , erdélyi kérdés/európai integráció/nacionalizmus/kisebbségi kérdés/globalizáció/gazdasági neokorporatizmus/románok/magyarok (romániai) , politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet.

TAKÁCS Ferenc: Románia Erdély politikája 1989 után. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. 312-330. old. mutatók: politikai intézmények, Románia / Erdély, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Magyar Demokrata Fórum (MDF) / Pro Európa Liga , ILIESCU Ion / CONSTANTINESCU Emil / CIORBEA Victor / TANASE Stelian , románok//erdélyi románok/magyarok (romániai)/kisebbségi kérdés//román nacionalizmus/magyar-román kapcsolatok/multikulturalizmus/ortodoxia/görögkatolikusok/szászok (romániai)/zsidók/román társadalom/erdélyi kérdés/németek (romániai) , politológia / politikatörténet / mentalitástörténet.

TAKÁCS Gábor: Szamosújvári emlékek. Korunk, 1992, 4 sz. 81-82. old. mutatók: Szamosújvár, VERZERESKÜL Oxendius , örmények , várostörténet / kisebbségtörténet / történeti esszé.

TAKÁCS Imre: Vitaindító. Gondolatok Románia alkotmányáról. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. 81-92. old. mutatók: Románia, román alkotmány (1991)/nemzetállam/szuverenitás/kollektív jogok/kisebbségi jogok/nyelvhasználati jog , alkotmányjog.

TÁLAS Barna: Kína az ezredforduló küszöbén. Korunk, 1998, 8 sz. 14-20. old. mutatók: Kína, kínaiak , közgazdaság.

TAMÁS Attila: Illyés naplójegyzetei. Látó, 1993, 2 sz. 87-89e. old. mutatók: ILLYÉS Gyula , irodalomtörténet.

TAMÁS Attila: Téka. Értékrend vagy értékrendek? Korunk, 1992, 11 sz. 119-122. old. mutatók: irodalom & politika/irodalom/politika , irodalomelmélet / művelődéstörténet.

TAMÁS Edit: II. Rákóczy György újratemetése Kassán 1906-ban. Művelődés, 1996, 7-8 sz. 52-54. old. mutatók: Kassa, RÁKÓCZI György II. , művelődéstörténet / politikatörténet.

TAMÁS Edit: A Rákóczy-kor felekezeti és nemzeti türelmi jellege. Művelődés, 1993, 6-7 sz. . old. mutatók: műemlékek/várak/iskolák, Erdély / Magyarország, sárospataki vár , RÁKÓCZI Ferenc II. / RÁKÓCZI György I. , reformáció & ellenreformáció/magyarok/németek/rácok//erdélyi románok/vallásszabadság/vallási tolerancia/szécsényi országgyűlés/erdélyi jezsuiták/nyelvpolitika/országgyűlés (Szécsény)/románok/vallás , kisebbségtörténet / művelődéstörténet.

TAMÁS GÁSPÁR Miklós: A Bolyai Egyetem ügyéről. A Hét, 1997, 52 sz. 3-5. old. mutatók: Kolozsvár, Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) , HORN Gyula / CIORBEA Victor , magyarok (romániai)/magyar egyetem (romániai)/román demokrácia/demokrácia (román)/ceausizmus/demokrácia , politikai analízis / intézményszociológia / intézménytörténet.

TAMÁS GÁSPÁR Miklós: Erdélyi múlt, román jelen, magyar jövő. Látó, 1994, 12 sz. 46-58. old. mutatók: Magyarország / Románia / Erdély, TAMÁS GÁSPÁR Miklós , magyarok (romániai)/románok/kisebbségi kérdés/erdélyi kérdés , történetfilozófia / politikatörténet.

TAMÁS GÁSPÁR Miklós: Patriotizmus. A Hét, 1993, 6 sz. 4-5. old. mutatók: ARISZTOTELÉSZ / CICERO Marcus Tullius / CONSTANT Benjamin / NIETZSCHE Friedrich / MARX Karl / PLÁTON , hazafiság/patriotizmus/igazságosság/szabadság/nacionalizmus & patriotizmus , politika-filozófia.

TAMÁS GÁSPÁR Miklós: Tisztogatás: Freiburg 1933. Kellék, 1999, 13 sz. 66-69. old. mutatók: HEIDEGGER Martin / NIETZSCHE Friedrich , filozófia.

TAMÁS Irén: Szováti tánchagyományok. Művelődés, 1991, 7-8 sz. 36-38. old. mutatók: Szovát, néptánc , etnográfia.

TAMÁS Pál: Café Dayton. Bosniai napló. A Hét, 1997, 39 sz. 12. old. mutatók: Bosznia, jugoszláv válság , politikai publicisztika.

TAMÁS Pál: Emlékezés és felejtés a posztszocializmusban. A Hét, 1997, 46 sz. 12. old. mutatók: rendszerváltás/közgondolkodás/memória (társadalmi)/feledés/memória/társadalom , szociálpszichológia.

TAMÁS Pál: A kisebbségi autonómia játékteréről. A Hét, 1994, 13 sz. 5-6. old. mutatók: politikai intézmények, Kelet-Európa, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , autonómia/nemzetállam/liberalizmus/kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ)/modernizáció/többség & kisebbség/kisebbség & többség/RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet , politológia.

TAMÁS Pál: Kisebbségi úszómesterek. A Hét, 1994, 15 sz. 3. old. mutatók: kelet-Európa, dezintegráció/nemzetállam/regionalizmus/nacionalizmus/etnikai pártok/kisebbségvédelem/kisebbség & többség/többség & kisebbség , politológia.

TAMÁS Sándor: A Csíki Magánjavak. Az erdő a székelyek életében. Erdélyi Múzeum, 1995, sz. 3-4. old. mutatók: Aranyosszék / Székelyföld, Agrár Bizottság / Népszövetség / Országos Magyar Párt (OMP) / Regna / Naszódi Határőrvidéki Alap / Csíki Magánjavak Vagyonközössége , TAGÁNYI Károly / IMREH István / ORBÁN Balázs / BERDE Mózes / AVERESCU Alexandru / PÁL Gábor / GYÁRFÁS Elemér / GAÁL Endre / HORTHY Miklós , faluközösség/székely faluközösség/falutörvény/székelyek/közbirtokosság/székely határőrség/román földreform, 1921/Erdély 1918-1920/Erdély, 1920-1939/erdélyi agrárstruktúrák/Trianon/csúcsai-paktum/magyar-román kapcsolatok/közbirtokosság/székely falutörvény/székely társadalom/agrárstruktúrák/erdészettörténet , gazdaságtörténet / politikatörténet / kisebbségtörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék