meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    b betű: 1501 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1501-1501


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
B. J.: Szemle. [Folklór Társadalom Művészet. CUL-TURS] Átmenetek, 1990, 1 sz. 56. old. mutatók: NASH Dennison / RIESMAN David , turizmus , antropológia-recenzió.

B. J.: Szemle. [Időben élni. Akadémiai Kiadó, 1990] Átmenetek, 1990, 2 sz. 101-102. old. mutatók: ELIAS Norbert / KOHLI Martin / BOURDIEU Pierre / THOMPSON Edward P. / BERGMANN Werner , idő , szociológia-recenzió.

B. J.: Szemle. [Le lien social. Identités personelles et solidarités collectives dans le monde contemporain. Université de Genéve, 1989] Átmenetek, 1990, 1 sz. 53. old. mutatók: antropológia-recenzió.

B. J.: Szemle. [Nemzeti kultúrák antropológiai nézetben. Szerkesztette Hofer Tamás és Niedermüller Péter, Bp., 1988 Átmenetek, 1991, 1 sz. 139-142. old. mutatók: kultúra / kultúra (nemzeti) / nemzeti kultúra , antropológia-recenzió.

BAAL Georges: A beszéd őrülete. A kimondhatatlan kimondás kényszere József Attila és Antonin Artaud műveiben. Korunk, 1999, 7 sz. 85-90. old. mutatók: JÓZSEF Attila / ARTAUD Antonin , irodalompszichológia.

BAÁSZ Imre: A video vibráló szellempillantása. Korunk, 1991, 9 sz. 1112-1115. old. mutatók: videoművészet , művészettörténet.

BABIC Ivkica: Ez a senkiháziak és a gyújtogatók háborúja Mirko Kovaccsal beszélget Ivkica Bacic. Helikon, 1992, 6 sz. 5. old. mutatók: Jugoszlávia, KOVAC Mirko , délszláv válság l: jugoszláv válság / jugoszláv válság / szerbek , politikai interjú.

BABIC Ivkica: Ez a senkiházik és a gyújtogatók háborúja. Interjú Mirko Kovac szerb iróval. , 0, 6 sz. 11-12.. old. mutatók: A Hét,

BACONSKY Teodor: A gúny képzeletbeli világa. Korunk, 1996, 3 sz. 19-25. old. mutatók: humor / vallás , mentalitástörténet / vallás.

BÁCSKAI Tamás: Kultúra és pénz. Korunk, 1997, 3 sz. 53-57. old. mutatók: kultúr-menedzsement / pénz / kultúra / marketing & menedzsment , művészetszociológia.

BÁGYONI SZABÓ István: Kós Károly az elismerések tükrében. Látó, 1999, 3 sz. 83-85. old. mutatók: kulturális intézmények, Kemény Zsigmond Társaság (Marosvásárhely) , KÓS Károly / BENKŐ Samu , művelődéstörténet.

BÁGYONI SZABÓ István: A Tordai Országgyűléstől a magyar szecesszióig. Kultúra és együvé tartózás Körösfői-Kriesch Aladárnál. Helikon, 1998, 1 sz. 18. old. mutatók: KÖRÖSFŐI-KRIESCH Aladár , szecesszió , művészettörténet.

BAHTYIN Mihail: A karnevál a nép második élete... [Francois Rabelais, a középkor és a reneszánsz népi neveléskultúrája (részlet)]. Átmenetek, 1990, 1 sz. 47-49. old. mutatók: BAHTYIN Mihail , középkor / karnevál / népszokások , művelődéstörténet / mentalitástörténet.

BAIER Hannelore: Az újjáépítés deportáltjai. Korunk, 1996, 11 sz. 114-117. old. mutatók: Románia, németek / németek (romániai) / németek kitelepítése / Erdély, 1944-1948 , kisebbségtörténet / politikatörténet.

BAIER Hannelore: Hagyomány és jelen. Korunk, 1994, 11 sz. 4-5. old. mutatók: németek (romániai) / svábok (romániai) / romániai svábok l: svábok (romániai) , politológia / demográfia.

BAJI Lázár Imre: Ábel a világkorban. Korunk, 1998, 3 sz. 72-81. old. mutatók: Kárpát-medence, "kisebbségi sors / globalizáció / regionalizmus / kisebbségi sors l.m; kisebbségi lét / kisebbségi lét l.m: kisebbségi sors" , politika-filozófia.

BAJOR Andor: Ceauescu elvtárs esztétikai nézetei. Korunk, 1990, 2 sz. 218-220. old. mutatók: CEAUSESCU Nicolae , művészet & politika / hatalom & művészet / hatalom / művészet / politika & művészet l: művészet & politika / kultúra & politika / politika , esztétika / politikai publicisztika.

BAJOR Andor: Gondolatok a damaszkuszi útról. Korunk, 1990, 10 sz. 1252-1253. old. mutatók: CEAUSESCU Nicolae / ROBU Ioan , filozófia.

BAJUSZ István ; LAKÓNÉ HEGYI Éva: Magyarkeceli úrasztalterítők és kegytárgyak. Művelődés, 1997, 7-8 sz. 28-30. old. mutatók: műemlékek/templomok, Magyarkecel, magyarkeceli gótikus templom , kegytárgyak , helytörténet.

BAKAY Kornél: Ezrkétszáz. Hogyan lettünk finnugorok? Helikon, 1996, "14 ; 15 ; 16 sz." 3 ; 3 ; 2. old. mutatók: FISCHER J.E. / SCHLÖZER August Ludwig / SAJNOVICS János / VÁMBÉRY Armin , magyarok , kisebbségtörténet.

BAKK Miklós: 1989 - és ami utánna következik. Változatok néhány fogalom használatában. A Hét, 1991, 51 sz. 8. old. mutatók: FRICZ Tamás / ÁGH Attila / FERGE Zsuzsa / SZŰCS Jenő / LENGYEL László , rendszerváltás / civil társadalom / polgárosodás / gazdaság / regionalizmus / társadalomtudomány / polgárság , politológia.

BAKK Miklós: Aki tudós, az a legtudósabb. A Hét, 1991, 26 sz. 8. old. mutatók: tudomány / filozófia / értelmiség / ideológia , tudományfilozófia.

BAKK Miklós: Alkotáselméleti dilemmák. A Hét, 1994, 2 sz. 11. old. mutatók: alkotás / gondolkodás , pszichológia.

BAKK Miklós: Alkotmányozási dilemmák. A Hét, 1997, 22 sz. 9. old. mutatók: KARDOS Gábor / PERECZ László / PREDA Cristian / TÖLGYESSY Péter / MURPHY Walter / KUKORELLI István , legitimáció / Párizsi Charta / emberi jogok / / román alkotmány (1991) , közjog / jogelmélet / alkotmányjog.

BAKK Miklós: Állam és társadalom. A Hét, 1998, 46 sz. 9. old. mutatók: Románia, PARSONS Talcott / BARBU Daniel / , liberalizmus / civil társadalom / állam & egyén & társadalom / társadalom & állam / román társadalom / / / román értelmiség / politikai elit (román) / románok / társadalom / értelmiség / politikai elit / politika / román elit , politika-filozófia / politológia.

BAKK Miklós: Alteritas, communitas. A Hét, 1996, 19 sz. 5. old. mutatók: közösség , politikai publicisztika.

BAKK Miklós: Alteritas, minoritas... A Hét, 1996, 3 sz. 5. old. mutatók: sajtó, Magyar Kisebbség / Altera , sajtótörténet.

BAKK Miklós: Autonómia és zsenialitás. A Hét, 1998, 50 sz. 9. old. mutatók: GARDNER Howard , zsenialitás / romantika / klasszicizmus , kultúrfilozófia.

BAKK Miklós: Az alkotmány és engedetlen barátai. A Hét, 1992, 3 sz. 3. old. mutatók: SHARP Gene / THOREAU Henry David / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / FROMM Erich , igazságosság / polgári engedetlenség / liberalizmus / többségi elv / polgárság , politika-filozófia / politikatörténet.

BAKK Miklós: Az átmenet paradigmái. A Hét, 1995, 38 sz. 5. old. mutatók: Kelet-Európa, Európai Unió (EU) , rendszerváltás / szocializáció / jövő / intézményrendszer (kisebbségi) l: kisebbségi intézményrendszer / európai integráció / kisebbségi intézményrendszer , politológia.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék