meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Analitikus mutatók - t betű


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
  tabu
Tamási Áron-díj
tanárképzés
tánc
táncház
tankönyvek
tantervek
tanulás
tanügyi & egyházi autonómia
tanügyi értelmiség
tanügyi reform
tanügyi törvény (román, )
tapasztalat
táplálkozás
tárgy & viszony
tárgyi szimbólumok
társadalmi identitás
társadalmi kohézió
társadalmi környezet
társadalmi magatartás
társadalmi mobilitás
társadalmi reintegráció
társadalmi rendszer
társadalmi státus
társadalmi struktúra
társadalmi szelekció
társadalmi szerződés
társadalmi tér
társadalmi tőke
társadalmi törésvonalak
társadalom
társadalom & állam
társadalom & egyén
társadalom & egyház
társadalom & iskola
társadalom & nyelv
társadalom & személyiség
társadalom & természet
társadalom & tudomány
társadalom & vallás
társadalom (civil)
társadalom (erdélyi)
társadalom (fogyasztói)
társadalom (helyi)
társadalom (holista)
társadalom (információs)
társadalom (kisebbségi)
társadalom (nyílt)
társadalom (polgári)
társadalom (rendi)
társadalom (szovjet típusú)
társadalombiztosítás
társadalomelméletek (posztmodern)
társadalomontológia
társadalomszervezés
társadalomtudomány
társadalomtörténet
társnemzet
tartalom & forma
tartam
tatárjárás
tatárok
tatárok (romániai)
teatralitás
technika
technikai civilizáció
technokrácia
technológia
technológiai kultúra
technomorfizmus
tehetség
tekintélyelv
telek (sessio)
településrend (aradi)
televízió
teljesítmény & motiváció
Temesvári Kiáltvány
temészettörvény & természetjog
temetés
temetésszimbolisztika
templomi szószékek
tény
tény (történeti)
teokrácia
teológia & filozófia
teológia (didaktikai)
teológiai liberalizmus (enyedi)
tér
tér & idő
tér (beépített)
tér (mioritikus)
tér (szemantikai)
tér (társadalmi) l: társadalmi tér
tér-mátrix
teremtéselmélet
terepkonstruálás
terepmunka
terhességmegszakítás
termékenységi rítusok
természet
természet & társadalom
természetes nyelv & programnyelv
természetes szelekció
természetjog
természettudomány & társadalomtudomány
természetvédelmi törvény (román)
térrendezés (társadalmi)
terrorizmus
térszerkezet & tájszerkezet
tervgazdaság
területfejlesztés
területi autonómia
területközpontúság
test
test & lélek
testkultúra
textus l: szöveg
tibetológia
tilalom
tisztánlátás
titkos társaságok
titkosszolgálatok (román)
titoizmus
titok
Tizenegyek
tőke
tőke (kapcsolati)
tolerancia
toleráns represszió & öncenzúra
toponímiai kutatás
toposz (irod.)
tordai csata
tordai országgyűlés,
tordai országyülés,
tordai sóvágók
totalitarizmus
totalitarizmus & információ
totalitarizmus & tömeg
tradicionalizmus
tragédia (irod.)
transzcendencia
transzcendentalizmus
transzhumálás
transzilvanizmus
transzilvanizmus (román)
transzivanizmus (irodalmi)
transzkulturalitás
transzközép irodalom
transznacionális kisebbség
trauma (kiválasztott)
Trianon
tribalizmus l: törzsiség
Tridenti Zsinat
Tripartitum
triumfalizmus
tudás
tudás & hatalom
tudás & információ
tudásszociológia
tudástechnológia
tudat
tudat (hamis)
tudat (kisebbségi) l: kisebbségi tudat
tudatalatti
tudomány
tudomány & erkölcs
tudomány & filozófia
tudomány & művészet
tudomány & politika
tudomány & társadalom
tudomány & vallás
tudomány (magyar)
tudomány (román)
tudomány-menedzsment
tudománynépszerűsítés
tudományos gondolkodás
tudományos igazság
tudományos intézmény
tudományos kutatás
tudományos könyv
tudományos megismerés
tudományos nyelv
tudományos objektivitás
tudományos stílus
tudományos tény
tudományos újságírás
tudományosság
tudománypolitika
tulajdon
turizmus
tutajozás
többértelműség
többség & kisebbség
többségi elv
tömeg
tömegember
tömegkommunikáció
tömegkultúra
tömeglélektan
tömegpárt & néppárt
törtélemoktatás
történelem
történelem & irodalom
történelem & kultúra
történelem & közgazdaságtudomány
történelem & politika
történelem & személyiség
történelem & szimbólum
történelem & szociológia
történelem (tárgya)
történelem l.m: historiográfia
történelemértelmezés
történelemhamisítás (román)
történelemoktatás
történelmi dráma
történelmi kontinuitás
történés & jelentés
történetfilozófia
történeti megbékélés (magyar-román)
történeti mítosz (román) l: román történeti mítosz
történeti objektivitás
történeti tény
történeti tudat
történeti ökológia
történetírás l: historiográfia
történetiség
törvényhozási autonómia
törvényszerűség
törzsfejlődés (technikai)
törzsiség
törökországi magyar légió
törökök
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék