meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    n betű: 240 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 211-240


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
NABI-KHAN Rahat: A kisebbségek kulturális jogainak és identitásának védelme Ázsia egyes alkotmányaiban. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. 255-279. old. mutatók: Ázsia, kisebbségvédelem , összehasonlító jog / nemzetközi jog / alkotmányjog.

NÁDAS Péter: A látszat zavaros forrásainál. A Hét, 1995, 14 sz. 10-11. old. mutatók: Európa, látszat/demokrácia/európai integráció , filozófia.

NÁDAS Péter: A megkerült gyűlölet. Korunk, 1991, 4 sz. 444. old. mutatók: gyűlölet , irodalmi publicisztika.

NÁDAS Péter: Párbeszéd a zsurnalizmusról és az irodalomról. Korunk, 1992, 7 sz. 14-19. old. mutatók: irodalom & újságírás/újságírás/mass-media/irodalom , irodalomtörténet-interjú.

NÁDAS Péter: A pró és kontra. A Hét, 1997, 45 sz. 12. old. mutatók: katonai intézmények, Magyarország, NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Varsói Szerződés , Magyarország, 1956/európai integráció/semlegesség , politikai analízis.

NÁDAS Péter: Sors és technika. A Hét, 1993, 28 sz. 14-15. old. mutatók: sors/kommunikáció/kultúra/kultúra (európai)/európai kultúra/kommunizmus & fasizmus/fasizmus & kommunizmus/kommunizmus/fasizmus , történetfilozófia.

NÁDAS Péter: Szegény, szegény Sascha Andersonunk. A Hét, 1992, "21 ; 22 ; 23 ;24 sz." 11 ; 11-12. old. mutatók: ANDERSON Sascha , politikai publicisztika.

NÁDAS Péter: A világ közönbös szerkezete. Egy emberrablás története. A Hét, 1997, 42 sz. 12;11. old. mutatók: GARCIA MARQUEZ Gabriel , irodalomtörténet.

NÁDOR B. Orsolya: Dokumentum. A Termés megalakulása. Látó, 1993, 4 sz. 71-81. old. mutatók: sajtó/könyvkiadók, Termés / Pásztortűz / Erdélyi Szépmíves Céh / Helikon , BÖZÖDI György / SZABÉDI László / VÁSÁRHELYI ZIEGLER Emil , művelődéstörténet / sajtótörténet.

NÁDOR Orsolya: A magyar nemzeti kisebbség nyelvi jogai a Kárpát-medencében. A Hét, 1998, "1-2 ; 3 ; 4 sz." 8 ; 9-11 ; 9--11. old. mutatók: politikai intézmények, Románia / Kárpát-medence / Csehszlovákia / Jugoszlávia, nyelvhasználati jog/kisebbségi jogok/Trianon/párizsi béketárgyalások, 1919/nyelvtörvények/névelemzés/kisebbségvédelem/bécsi döntés (második, 1940)/Nemzetiségi Statutum/magyarok (romániai)/magyarok (jugoszláviai)/magyarok (csehszlovákiai)/kisebbségi oktatás /oktatás , politikatörténet.

NADOVA Mária: A Bódva völgyi népi építészetről. Művelődés, 1999, 3 sz. 18-19. old. mutatók: Szlovákia, népi építészet/németek (romániai) , etnográfia.

NÄGLER Thomas: Az erdélyi szászok védelmében. Korunk, 1991, 11 sz. 1338-1340. old. mutatók: politikai intézmények, Erdély, Romániai Németek Demokrata Fóruma (RDDF) , szászok (romániai)/németek (romániai)/kisebbségi kérdés , politikai publicisztika.

NAGY Antal István: Szemle. Táguló közérzetünk. Salat Levente: Filippika az idő ellen. KOMP-PRESS-Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996 Látó, 1996, 11 sz. 93-96. old. mutatók: SALAT Levente , politikai publicisztika-recenzió.

NAGY Attila: A lét értelmére vonatkozó kérdés ismételt felvetése. Túl misztikán és logikán. Kellék, 1997, 8-9 sz. 135-148. old. mutatók: lét & semmi/lét/semmi & lét/idő , ontológia / filozófia.

NAGY Attila: Napi robotos, vagy organikus értelmiségi? Pedagógusok olvasási kultúrájáról. Látó, 1996, 12 sz. 78-96. old. mutatók: ANDORKA Rudolf / GEREBEN Ferenc / TÁNCZOS Gábor , értelmiség/olvasás , olvasásszociológia.

NAGY Balázs: Mikó Imre intelmei. Művelődés, 1996, 9 sz. 34-37. old. mutatók: MIKÓ Imre , művelődéstörténet.

NAGY Balázs: Téka. Egy példaértékű vállakozás: Encyclopaedia Transylvanica. Korunk, 1993, 8 sz. 118-122. old. mutatók: MISKOLCZY Ambrus / TRÓCSÁNYI Zsolt / STAHL Henri H. / IORGA Nicolae , magyar-román kapcsolatok , művelődéstörténet-recenzió.

NAGY Béla: ...általában öreges a színházunk. 1984-es beszélgetés Harag Györggyel. A Hét, 1995, 42 sz. 8. old. mutatók: HARAG György , színháztörténet-interjú.

NAGY Béla: Kiről nevezték el a nagybányai István tornyot. Művelődés, 1990, 11-12 sz. 48-49. old. mutatók: műemlékek, Nagybánya, István-torony (Nagybánya) , kisebbségtörténet / numizmatika.

NAGY Benedek: Kovásznak lenni. Gondolatok a lobbyzás felettébb szükséges voltáról. A Hét, 1998, 5 sz. 9. old. mutatók: politikai intézmények, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , lobby/magyar-román kapcsolatok , politika-szociológia.

NAGY Csaba: Téka. Néhány szó egy Áprily monográfiához. [Fráter Zoltán: Áprily Lajos. MTA Irodalomtudományi Intézete, Balassi Kiadó, 1992]. Korunk, 1993, 5 sz. 119-122. old. mutatók: ÁPRILY Lajos / FRÁTER Zoltán , irodalomtörténet-recenzió.

NAGY D. Anikó: Ifjú gróf Teleki Domokos. Erdélyi Múzeum, 1994, 1-2 sz. 25-50. old. mutatók: kulturális intézmények/könyvtárak, Erdély / Bécs / Marosvásárhely, Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság (EMNYT) / Teleki-Téka (Marosvásárhely) , TELEKI Domokos / TELEKI Sámuel / KAZINCZY Ferenc , művelődéstörténet.

NAGY Emese: A marosszentimrei református templom falképeiről. Erdélyi Múzeum, 1998, 3-4 sz. 252-255. old. mutatók: műemlékek/templomok, Marosszentimre, marosszentimrei templom , művészettörténet.

NAGY Enikő: űk, a cigányok. Korunk, 1999, 9 sz. 123-126. old. mutatók: sajtó, Dilema , cigányok , etnoszociológia.

NAGY Enikő: Szászok és magyarok. A Hét, 1999, 13 sz. 9-10. old. mutatók: sajtó/kulturális intézmények, Erdély, Klingsor / Erdélyi Helikon / Utunk / Kemény Zsigmond Társaság (Marosvásárhely) , WITTSTOCK Erwin / ÁPRILY Lajos / ZILLICH Heinrich / ABAFÁY Gusztáv , erdélyi irodalom/németek (romániai)/magyar-szász kapcsolatok/szászok (romániai)/transzilvanizmus/erdélyi német irodalom , művelődéstörténet / irodalomtörténet.

NAGY F. István ; BALLA Júlia: A megmaradás esélyei. A Hét, 1995, 2 sz. 3-4. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, románia, magyar oktatás (romániai)//tanügyi reform /oktatás , oktatáspolitika.

NAGY Ferenc: Az euroatlanti integráció és a Bolyai Egyetem. Korunk, 1997, 4 sz. 36-40. old. mutatók: oktatási intézmények/egyetemek, Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) , intézménytörténet / művelődéstörténet.

NAGY Gábor: Nobel-díjas a tudománymenedzselésről. Mire indul az agy? A Hét, 1999, 11 sz. 12. old. mutatók: STÖRMER Horst , tudomány/tudomány-menedzsment/marketing & menedzsment , tudománypolitika-interjú.

NAGY Gábor: Tőzsdék Közép-Európában. Korunk, 1998, 7 sz. 102-104. old. mutatók: gazdasági intézmények/tőzsdék, intézménytörténet / közgazdaság.

NAGY Géza: Bethlen Gábor a művelődés szolgálatában. Művelődés. Antológia. A közművelődés... (1976-1989), 1999, 89-95. old. mutatók: kulturális intézmények/könyvtárak/iskolák, Erdély / Kolozsvár / Gyulafehérvár / Nagyenyed, Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) , BETHLEN Gábor , Approbatae Constitutiones , kisebbségtörténet / művelődéstörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék