meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1992: 1033 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1021-1033


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking




 
 
ÁGOSTON Hugó: A kanibalizmus alakváltozata. A Hét, 1992, 7 sz. 4. old. mutatók: mass-media / újságírás , médiaszociológia.

ÁGOSTON Hugó: Kolumbuszaink. A Hét, 1992, 41 sz. 1;8-9. old. mutatók: KOLUMBUSZ Kristóf / BOLYAI János , tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: A Központ - mint helyzet. Beszélgetés Járai Istvánnal, a bukaresti Magyar Kulturális Központ igazgatójával. A Hét, 1992, 40 sz. 3-4. old. mutatók: kulturális intézmények, Bukarest, Magyar Köztársaság Kulturális Központja (Bukarest) , JÁRAI István , magyar-román kapcsolatok , intézménytörténet-interjú / politikai interjú.

ÁGOSTON Hugó: Marosi újság. A Hét, 1992, 1 sz. 2. old. mutatók: sajtó, Gazeta de Mures , sajtótörténet.

ÁGOSTON Hugó: Újra itt vagyunk. A Hét, 1992, 43-44-45 sz. 1. old. mutatók: sajtó, A Hét , sajtótörténet.

ÁGOSTON Hugó: A világ tényleg van. Interjú Benedek Istvánnal. A Hét, 1992, "1 ; 2 sz." 9 ; 9. old. mutatók: BENEDEK István , tudománytörténet-interjú / oral-history.

AJTAY Ferenc: Dr. Xántus János (1917-1982). Művelődés, 1992, 11 sz. 42-43. old. mutatók: XÁNTUS János , in memoriam.

ALBERT Attila: Álom-föderáció. Korunk, 1992, 9 sz. 62-63. old. mutatók: Európa, európaiság / európai integráció / , politikai publicisztika.

ALBERT Attila: Európa-tranzit. Korunk, 1992, 6 sz. 67. old. mutatók: Európa, európaiság , politikai publicisztika.

ALBERT Ferenc: Statisztika és társadalmi önismeret. A Hét, 1992, 42 sz. 3. old. mutatók: Erdély népessége / magyarok (romániai) , demográfia.

ALCOCK Anthony E.: Etnikai konfliktusok. A Hét, 1992, "29 ; 30 ; 31 sz." 11. old. mutatók: etnikai konfliktusok / asszimiláció / többség & kisebbség / kisebbség & többség / etnikai egyensúly , politológia / politikatörténet.

ALMÁSI István: Szemle. A Bartók-rend. Bartók Béla: Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény. I. kötet. Sajtó alá rendezte Kovács Sándor és Sebő Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest 1991. Erdélyi Múzeum, 1992, 1-4 sz. 182-184. old. mutatók: BARTÓK Béla / KODÁLY Zoltán , népzene , zenetörténet.

ALMÁSI Miklós: Családlátogatás gazdagéknál. A Hét, 1992, 7 sz. 5. old. mutatók: mass-media , médiaszociológia.

ANDOR Csaba: Miért nem ment el Madách a losonci bálba? Korunk, 1992, 3 sz. 92-98. old. mutatók: MADÁCH Imre , művelődéstörténet / irodalomszociológia.

ANDREKSZJEV Alekszandr: Az oroszok Kirgíziában. Korunk, 1992, 2 sz. 89-91. old. mutatók: Kirgízia, oroszok / kisebbségi kérdés , szociológia / politológia.

ANGI István: A zenei tartam etikája és esztétikája. Helikon, 1992, 11 sz. 11. old. mutatók: SZEGŐ Péter , zeneesztétika.

ANTAL Zoltán: Párbeszéd a társadalmi nyilvánosságról. A Hét, 1992, 23 sz. 4. old. mutatók: kulturális intézmények, Csíkszereda, Interdialog Társadalomtudományi Társaság , nyilvánosság , művelődési élet.

APÁCZAI BÖLÖNI Sándor: Háromszéki népballadák Pécskán. Művelődés, 1992, 1 sz. 30-31. old. mutatók: Pécska, népballadák , etnográfia.

ARATO Andrew: Forradalom, civil társadalom és demokrácia. Korunk, 1992, 9 sz. 67-71. old. mutatók: Kelet-Európa / Románia, PREUSS Ulrich / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / ARENDT Hannah / FOURET Francois / PREUSS Ulrich , demokrácia / pluralizmus / forradalom / rendszerváltás / szovjet típusú társadalmak / piacgazdaság / társadalom (szovjet típusú) / civil társadalom / társadalom (civil) / társadalom , politológia / politikatörténet.

ARDELEANU Virgil: Elefántcsonttorony. Helikon, 1992, 22 sz. 1; 4. old. mutatók: bányászjárás / értelmiség , politikai publicisztika.

ARDELEANU Virgil: Sötétben - valami felé. Helikon, 1992, 19 sz. 1. old. mutatók: politikai intézmények, Románia, Nemzeti Megmentési Front (FSN) , ILIESCU Ion / PAUNESCU Adrian / CAMPEANU Radu , értelmiség / rendszerváltás / / román értelmiség / román társadalom , politikai publicisztika.

ARDELEANU Virgil: A vétkességről. Helikon, 1992, 10 sz. 2. old. mutatók: románok / román társadalom , politikai publicisztika.

ARENDT Hanna: 1956. A magyar forradalomról. Helikon, 1992, 22 sz. 9. old. mutatók: Magyarország, 1956 , politikatörténet.

ARON Raymond: Egy antitotalitárius forradalom. Helikon, 1992, 22 sz. 9. old. mutatók: Magyarország, 1956 , politikatörténet.

ÁRVAY Zsolt: Széchenyi Bukarestben. Művelődés, 1992, 5 sz. 41. old. mutatók: Bukarest, SZÉCHENYI István / GHICA Alexandru D. , magyar-román kapcsolatok , művelődéstörténet.

ATTALI Jacques: A végesség vágya és a feladott önrendelkezés. Korunk, 1992, 6 sz. 6-10. old. mutatók: ATTALI Jacques / KOLAKOWSKI Leszek , kapitalizmus / globalizáció / nacionalizmus / nemzetállam , történetfilozófia / politológia.

BABIC Ivkica: Ez a senkiháziak és a gyújtogatók háborúja Mirko Kovaccsal beszélget Ivkica Bacic. Helikon, 1992, 6 sz. 5. old. mutatók: Jugoszlávia, KOVAC Mirko , délszláv válság l: jugoszláv válság / jugoszláv válság / szerbek , politikai interjú.

BAKK Miklós: Az alkotmány és engedetlen barátai. A Hét, 1992, 3 sz. 3. old. mutatók: SHARP Gene / THOREAU Henry David / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / FROMM Erich , igazságosság / polgári engedetlenség / liberalizmus / többségi elv / polgárság , politika-filozófia / politikatörténet.

BAKK Miklós: Az innováció lehetséges elméleteiről. A Hét, 1992, 12 sz. 8-9. old. mutatók: ORTEGA Y GASSET Jose , innováció / kreativitás , szociálpszichológia.

BAKK Miklós: A civil társadalom tündöklése és bukása. A Hét, 1992, 42 sz. 1; 8. old. mutatók: HANKISS Elemér / STUMF István / SOROKIN Pitirim / BOTEZ Mihail / JOWIT Keneth / CSEPELI György , civil társadalom , politológia.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék