meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1993: 1142 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1141-1142


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
ÁBRAHÁM János: Nekünk nem kellett szimbólumokban beszélnünk. A Hét, 1993, 13 sz. 5. old. mutatók: Erdély, ÁBRAHÁM János , oral-history.

ÁBRÁM Zoltán: A népfőiskola hasznossága. Művelődés, 1993, 8-9 sz. 24-25. old. mutatók: kulturális intézmények/oktatási intézmények/népfőiskolák, Erdély, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) / Népfőiskolai Tanács (NT) / KALOT Népfőiskola , felnőttoktatás , intézménytörténet.

ADORJÁN Andor: Látogatás Gárdonyi Gézánál. A Hét, 1993, 46 sz. 14-15. old. mutatók: GÁRDONYI Géza , irodalomtörténet.

ADORJÁN Andor: Látogatás Herczeg Ferencnél. A Hét, 1993, 27 sz. 14-15. old. mutatók: HERCZEG Ferenc , irodalomtörténet-interjú.

ADORJÁN Andor: Látogatás Mikszáth Kálmánnál. A Hét, 1993, 24 sz. 14-15. old. mutatók: MIKSZÁTH Kálmán , irodalomtörténet.

ÁGOSTON Hugó: Adam Michnik antiutópista derűlátása. A Hét, 1993, 42 sz. 3. old. mutatók: MICHNIK Adam , politikai nyelvezet / kommunizmus & antikommunizmus / lengyelek / magyarok / kommunizmus / nyelvezet (politikai) l: politikai nyelvezet / politika , politikai interjú.

ÁGOSTON Hugó: Armageddon árnyéka. A Hét, 1993, 17 sz. 1. old. mutatók: FUKUYAMA Francis , világvége / eszkatológia , történetfilozófia.

ÁGOSTON Hugó: Szemle. Teremtő nevetés. [Henri Bergson: A nevetés. Kriterion Könyvkiadó. Téka, 1992]. A Hét, 1993, 9 sz. 12. old. mutatók: BERGSON Henri / HOBBES Thomas , humor / nevetés , filozófiatörténet-recenzió.

ÁGOSTON Hugó: Újszegény. A Hét, 1993, 25 sz. 4. old. mutatók: szegénység , politikai publicisztika.

AJTAY Ferenc: Az Erdélyi Kárpát Egyesület újjászületése. Korunk, 1993, 5 sz. 91-94. old. mutatók: múzeumok/sajtó, Erdély, Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) / Kárpát Múzeum / Erdély / Erdélyi Gyopár / Kárpát Turista Egyesület (KTE) , CHOLNOKY Jenő / RADNÓTI Jenő / SÁNDOR József , intézménytörténet.

AJTAY Ferenc: Tíz éves a Magyar Földrajzi Múzeum. Művelődés, 1993, 12 sz. 36-38. old. mutatók: múzeumok, Magyarország / Érd, Magyar Földrajzi Múzeum (Érd) , CHOLNOKY Jenő , intézménytörténet.

ALBEE Eduard: A színház maga a közvetlenség. A Hét, 1993, 14 sz. 7. old. mutatók: Színházi Világnap , művészet / színjátszás , teatrológia.

ALBERT Attila: Új rend - új trend? Korunk, 1993, 4 sz. 74-75. old. mutatók: FUKUYAMA Francis / KUMAR Krishan , politikai publicisztika.

ALBERT Dávid: Hagyomány és korszerűség a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium történetének megírásában. Korunk, 1993, 8 sz. 99-101. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Székelyudvarhely, Korunk / Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) , JAKÓ Zsigmond / BITAY Árpád , iskolatörténet / intézménytörténet.

ALBERT Ferenc ; BODÓ Barna: Iskolaválasztás, anyanyelv, nemzetiség. A Hét, 1993, "14; 15 ; 16 ; 17 sz." 13 ; 11 ; 13. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Temes megye, iskola / anyanyelv / iskolaválasztás / társadalmi státus / kisebbségi kérdés / oktatás (romániai magyar) l: magyar oktatás (romániai) / magyar oktatás (romániai) / oktatás l.m: felsőoktatás / társadalom / nemzetiség & anyanyelv , iskolaszociológia.

ANDER Zoltán: A személyiség az AIDS idején. Korunk, 1993, 3 sz. 94-97. old. mutatók: betegség & személyiség / személyiség & betegség / személyiség / AIDS / szexualitás , pszichológia.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Ellentét és harmónia. Művelődés, 1993, 10 sz. 16-18. old. mutatók: identitás-tudat / öntudat / nemzeti tudat / kisebbségi kérdés / kultúra / nemzeti kultúra / nyelv / anyanyelv , kultúrfilozófia.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Utmutató a néphagyományhoz. Művelődés, 1993, 1 sz. 1-6. old. mutatók: kultúra / hagyomány / kultúra (írásbeli & szájhagyományos) / etnográfiai kutatás / népszokások / néptánc / népdal / népzene / népművészet , etnográfia.

ANGEL Judit: AnnArt. Nemzetközi Performance napok a Szent-Anna tónál. A Hét, 1993, 32 sz. 7. old. mutatók: AnnArt , performansz / alternatív kultúra / művészet (alternatív) / művészet , művelődési élet.

ANGI István: A hangosan szóló csend zenéje. Még egyszer Rétyről és a promenád-zenéről. Művelődés, 1993, 8-9 sz. 35-36. old. mutatók: művelődéstörténet / zenetörténet.

ASZTALOS Ferenc: Az oktatási törvény esélyei. A Hét, 1993, 42 sz. 4. old. mutatók: tanügyi törvény (román, 1995) , politikatörténet.

ASZTALOS Lajos: Baszkok, katalánok, galegók. Korunk, 1993, 11 sz. 87-93. old. mutatók: Spanyolország, ETA (Euskadi ta Askatanasuda) , baszkok / katalánok / gallegók (spanyolországi) / kisebbségi kérdés , kisebbségtörténet.

BAKK Miklós: Borostyánkő és szöveg. Gondolatok a nemzettudat kritikai megközelíthetőségéről. Korunk, 1993, 2 sz. 3-5. old. mutatók: Kelet-Európa, BIBÓ István / MORIN Edgar / GADAMER Hans-Georg , nemzet / nacionalizmus / modernitás / lojalitás , politológia .

BAKK Miklós: Bruno és Galilei, avagy egy átmenet anatómiája. A Hét, 1993, 7 sz. 11. old. mutatók: BRUNO Giordano / GALILEI Galileo , hermetizmus / reneszánsz , művelődéstörténet / tudománytörténet / filozófiatörténet.

BAKK Miklós: Civil szféra, társadalmi integráció, konfliktuskezelés. Beszélgetés Bognár László közgazdász-szociológussal. A Hét, 1993, 20 sz. 3. old. mutatók: alapítványok (romániai magyar), Illyefalva, Keresztény Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány (KIDA) , BOGNÁR László , konfliktus / civil társadalom / hatalom / konfliktuskezelés / modernizáció , politológia-interjú.

BAKK Miklós: Ige és regény. A Hét, 1993, 16 sz. 10. old. mutatók: RORTY Richard , irodalmi publicisztika.

BAKK Miklós: Jegyzetek a részvételről. A Hét, 1993, 11 sz. 11. old. mutatók: nők / részvétel / területfejlesztés / hierarchia , szociálpszichológia.

BAKK Miklós: Korunk bűnei. A Hét, 1993, 11 sz. 4. old. mutatók: sajtó, Korunk , sajtótörténet.

BAKK Miklós: Köztes-Európa rajzolatai. A Hét, 1993, 29 sz. 13. old. mutatók: Közép-Európa, SCHÖPFLIN György / SZIRA Tamás / MILOSZ Czeslaw / BEHAR Pierre , közép-európaiság , geopolitika.

BAKK Miklós: A molylepkéről - röptében. A Hét, 1993, 45 sz. 3. old. mutatók: sajtó, Interdialog Füzetek / Interdialog Társadalomtudományi Társaság , BÍRÓ A. Zoltán / VERESS Károly / GYÍMESI CS. Éva / GAGYI József / ROSTÁS Zoltán / KOLUMBÁN Gábor , elit / magyarok (romániai) , politikai publicisztika.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék