meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1994: 1112 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1111-1112


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
ÁBRAHÁM János: Hírünk itthon és a nagyvilágban. Negyvenéves a Kolozsvári Rádió. Helikon, 1994, 3 sz. 22-23. old. mutatók: rádió, Kolozsvári Rádió / Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) , SOMAI Ferenc , cenzúra / mass-media , intézménytörténet.

ADY Endre: Jóslások Magyarországról. (Szemelvények). Helikon, 1994, 2 sz. 2-3. old. mutatók: Magyarország / Erdély, magyarok / magyar-román kapcsolatok / erdélyiség , politikai publicisztika.

ÁGH Attila: A modernizáció alternatívái a századfordulón: új perspektívák a magyar politikai gondolkodásban. A Hét, 1994, 39 sz. 14-15. old. mutatók: Magyarország, ANTALL József / BETHLEN István / POLÁNYI Károly , neotradicionalizmus / értelmiség & politika / hatalom / rendszerváltás / modernizáció / szocializmus / liberalizmus / elit / konzervativizmus (magyar) / magyar konzervativizmus / kapitalizmus / értelmiség / politika / konzervativizmus / politika & értelmiség / elit (román) l: román elit , politológia / politikatörténet .

ÁGOSTON Hugó: Az utazó Rákosi. A Hét, 1994, 5 sz. 4. old. mutatók: RÁKOSI Viktor , irodalomtörténet.

ÁGOSTON Hugó: A fizika a Harmadik Birodalomban. A Hét, 1994, 23 sz. 14-15. old. mutatók: HEISENBERG Werner / BOHR Niels , fizika / nácizmus , tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: A gazdasági pókerparti. Közgazdasági Nobel-díj '94. A Hét, 1994, 49 sz. 13. old. mutatók: SELTEN Richard / HARSÁNYI János / NASH John , közgazdasági Nobel-díj / játékelmélet / Nobel-díj , tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: Hagyomány és megújulás. A Hét, 1994, 34-35 sz. 1; 4. old. mutatók: Szeged, Értelmiség '94, Nyári Egyetem, Szeged, hagyomány & modernizáció / modernizáció & hagyomány / hagyomány / modernizáció , művelődési élet.

ÁGOSTON Hugó: Lapunk új fejléce alá. A Hét, 1994, 1 sz. 1. old. mutatók: Románia, magyarok (romániai) / rendszerváltás , politikai publicisztika / sajtótörténet.

ÁGOSTON Hugó: Szabad-e? Hatalom-e? A Hét, 1994, 9 sz. 1. old. mutatók: sajtó , politikai publicisztika.

ÁGOSTON Hugó: Száz éve született a rakétakutatás szász úttörője. A Hét, 1994, 26 sz. 12. old. mutatók: OBERTH Hermann / CIOLKOVSZKIJ K.E. , tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: Szemle. Az ismeretterjesztés nyomában. [Benedek Zoltán: Az ősember nyomában. Memória. Kvár. 1993. A Hét, 1994, 6 sz. 12. old. mutatók: BENEDEK Zoltán , tudomány / ismeretterjesztés / tudománynépszerűsítés , antropológia-recenzió.

ÁGOSTON Hugó: Szentágothai János professzor. A Hét, 1994, 39 sz. 13. old. mutatók: SZENTÁGOTHAI János , in memoriam.

ÁGOSTON Hugó: A Természet Világa évfordulójára. A Hét, 1994, 18 sz. 12. old. mutatók: sajtó, Magyarország, Természet Világa , sajtótörténet.

ÁGOSTON Hugó: Top. Az utolsó építőkő. A Hét, 1994, 20 sz. 12. old. mutatók: tudományos intézmények, Fermi Laboratórium , GELL-MANN Murray , kvark / fizika , tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: Új európaiság. A Hét, 1994, 11 sz. 1. old. mutatók: VALERY Paul / SEGUIN Philippe , európaiság , politikai publicisztika.

ALBERT Attila: Utópiáról - pro és kontra. Korunk, 1994, 5 sz. 75-76. old. mutatók: MOLNÁR Tamás , kultúra / utópia / technikai civilizáció / népi kultúra / kultúra (népi) / technika , filozófia.

ALUAS Ion: A mócvidéki életmód objektív jellemzői. Korunk, 1994, 9 sz. 47-57. old. mutatók: Mócvidék, életmód , faluszociológia / szociológia.

ALUAS Ion: Referátum. Művelődés, 1994, 9 sz. 41-42. old. mutatók: VENCZEL József , művelődéstörténet / szociológiatörténet.

ALUAS Ion ; ROTARIU Traian ; MEZEI Elemér: Élet a Nyugati kárpátokban. A hogyományos életforma változásainak néhány kérdése. Hitel. Erdélyi Szemle, 1994, 3-4 sz. 34-62. old. mutatók: Nyugati Kárpátok / Mócvidék / Arada / Gurahonc / Budurásza / Havasnagyfalu / Alváca / Cizér / Hargita megye, PLAIAS Ioan / VINCZE József , modernizáció / életmód / életminőség / modernizáció & tradíció / étkezési szokások / migráció / társadalmi mobilitás / társadalom , faluszociológia.

ANDRÁS Péter: Dokumentum. Adalékok a Szabadelvű Kör önkormányzati programjához. Hitel. Erdélyi Szemle, 1994, 2 sz. 110-123. old. mutatók: politikai intézmények, Szabadelvű Kör / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , önkormányzat / RMDSZ-politika / RMDSZ-struktúra / civil szervezetek (romániai magyar) / nyílvánosság / RMDSZ-program / magyar civil szervezetek (romániai) l: civil szervezetek (romániai magyar) , politikatörténet / politológia / politikai dokumentumok.

ANDREESCU Gabriel: Gyűlöltem Ceauescut. A Hét, 1994, 338 sz. 5. old. mutatók: CEAUSESCU Nicolae , megbocsájtás / ceausizmus , politikai publicisztika / filozófia.

ANGI István: Ingajáratban a giccs körül. Korunk, 1994, 7 sz. 42-51. old. mutatók: giccs / happening / pornográfia , esztétika.

ANGI István: Jelképek testvérisége Bognár Ignáctól Palló Imréig. Művelődés, 1994, 1 sz. 18-19. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Bognár Ignác Zeneiskola (Csepreg) , PALLÓ Imre / BOGNÁR Ignác , intézménytörténet / művelődéstörténet.

ANGI István: Palestrinától Palestrináig. Korunk, 1994, 11 sz. 105-113. old. mutatók: PALESTRINA Giovanni Pierluigi / PÁZMÁNY Péter , zenetörténet.

ANTOHI Gabriel: A közoktatás odisszeája. A Hét, 1994, 24 sz. 7. old. mutatók: SORA Mihai / MAIOR Liviu , tanügyi reform , politikai publicisztika.

ASZTALOS Lajos: Galícia, galegók. Helikon, 1994, 13 sz. 15. old. mutatók: Spanyolország, gallegók (spanyolországi) , kisebbségtörténet.

ASZTALOS Lajos: Rendhagyó könyvismertető. (Etnikumok Enciklopédiája). Korunk, 1994, 5 sz. 110-115. old. mutatók: Románia, kisebbségi kérdés / magyarok (romániai) / , politológia-recenzió.

AVAR János: A patikától a katedráig. Beszélgetés Harsányi János professzorral. A Hét, 1994, 46 sz. 16;14. old. mutatók: HARSÁNYI Zsolt , játékelmélet / Nobel-díj / közgazdasági Nobel-díj , közgazdaság-interjú.

AVAR János: A tudományt komolyam veszem, de magamat nem Interjú Oláh Györggyel. A Hét, 1994, 45 sz. 16; 14. old. mutatók: OLÁH György , Nobel-díj / kémia / kémiai Nobel-díj , művelődéstörténet-interjú / tudománytörténet-interjú.

BAIER Hannelore: Hagyomány és jelen. Korunk, 1994, 11 sz. 4-5. old. mutatók: németek (romániai) / svábok (romániai) / romániai svábok l: svábok (romániai) , politológia / demográfia.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék