meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1996: 835 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 811-835


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
ABBAGNANO Nicola: Mi az egzisztencializmus? Korunk, 1996, 4 sz. 86-91. old. mutatók: végesség / transzcendencia / sors / egzisztencializmus / filozófia , filozófiatörténet.

ÁBRAHÁM János: A Filmvilág atyja. Korunk, 1996, 6 sz. 72-75. old. mutatók: ZUKOR Adolf , művelődéstörténet.

ÁBRAHÁM János: Márai Sándor és a film. Helikon, 1996, 10 sz. 20-22. old. mutatók: Pesti Hírlap / Filmkultúra , MÁRAI Sándor , film , művelődéstörténet / irodalomtörténet.

ÁBRÁM Zoltán: Szemle. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Bp. 1929. Hasonmás kiadás. Erdélyi Múzeum, 1996, 3-4 sz. 363. old. mutatók: MAGYARI-KOSSA GYULA , orvostörténet-recenzió.

ÁCS Margit: Fundamentalista modernség vagy megújulás. Helikon, 1996, 22 sz. 6. old. mutatók: Magyar műhely / Új Symposion , magyar irodalom / irodalom & politika / / marxizmus / strukturalizmus / nemzettudat (magyar) / nemzettudat , irodalomtörténet / irodalomelmélet / művelődéspolitika.

ADAMOVITS Sándor ; KEMÉNY Auguszta: Marosvécs emlékezik. Művelődés, 1996, 10 sz. 42-46. old. mutatók: kulturális intézmények, Marosvécse, Erdélyi Helikon , KEMÉNY János / BERDE Mária / KUNCZ Aladár / OLOSZ Lajos / SZÁNTÓ György , művelődéstörténet / oral-history.

ÁGOSTON Hugó: Baracs Dénes Pulitzer-díja. A Hét, 1996, 15 sz. 7. old. mutatók: sajtó, A Hét , BARACS Dénes , Pulitzer-díj , sajtótörténet.

ÁGOSTON Hugó: A CD-Rom-oknak is megvan a maga sorsa. A Hét, 1996, 44-45 sz. 1. old. mutatók: tudomány , tudományfilozófiai esszé.

ÁGOSTON Hugó: Esély és befogadás. Baracs Dénessel beszélget Ágoston Hugó. A Hét, 1996, "30 ; 31-33 sz." 3 ; 3. old. mutatók: BARACS Dénes , politikai interjú / oral-history.

ÁGOSTON Hugó: Ha én elnökjelölt lennék. Átmenetek, 1996, 30 sz. 1. old. mutatók: politikai publicisztika.

ÁGOSTON Hugó: Határhelyzetben, fordulat előtt. Molnár Gusztávval beszélget Ágoston Hugó. {In situaii limit, nainte de schimbare} A Hét, 1996, "39 ; 40 sz." 3 ; 3. old. mutatók: politikai intézmények, Románia / Erdély, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Európai Unió (EU) , MOLNÁR Gusztáv , magyarok / nemzet / nemzetállam / rendszerváltás / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kollektív jogok / decentralizáció , politológia-interjú / politika-filozófia.

ÁGOSTON Hugó: Kémiai Nobel-díj. Gömbkalitka molekulák: harmadik típusú szénlelés. A Hét, 1996, 51-52 sz. 11. old. mutatók: KROTO Harold W. / CURL Robert F. / SMALLEY Richard E. , kémiai Nobel-díj / Nobel-díj / kémia , tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: A nemzeti érzés mérsékelt formája, szenvedélymentes változata természetes Beszélgetés Andrei Pippidivel. A Hét, 1996, 4 sz. 3. old. mutatók: PIPPIDI Andrei / MISKOLCZY Ambrus , magyar-román kapcsolatok / nacionalizmus , politikai interjú.

ÁGOSTON Hugó: Román választási média-traktor. A Hét, 1996, 41 sz. 3. old. mutatók: politikai intézmények, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , választások (romániai, 1996) , politikai analízis / politikai publicisztika.

ÁGOSTON Hugó: Szemle. A fizika kulturtörténésze. [Staar Gyula: De mi az igazság... Beszélgetések Simonyi Károllyal. Közlöny és Lapkiadó. Bp. 1996. A Hét, 1996, 50 sz. 11. old. mutatók: STAAR Gyula / SIMONYI Károly , fizika , tudománytörténet-recenzió / művelődéstörténet-recenzió / tudománytörténet-interjú.

ÁGOSTON Vilmos: Átmeneti napló. 1995. Ősz. Látó, 1996, 8-9 sz. 171-183. old. mutatók: szociográfia / közjog.

ALAFENISCH Salim ; HAJDU Farkas-Zoltán: Beszélgetés a kővé dermedt sátrakról. Korunk, 1996, 6 sz. 43-48. old. mutatók: Negev, iszlám , politikai publicisztika.

ALAIN Emile-Auguste: A színházi élvezet. Helikon, 1996, 14 sz. 15. old. mutatók: színjátszás , teatrológia.

ALBERT Zsuzsa: Dokumentum. Legenda Veres Péterről. [Fodor András, Tornai József, Cseeres Tibor, Domokos Mátyás, Fekete Gyula visszaemlékezései. Látó, 1996, 3 sz. 116-127. old. mutatók: VERES Péter , irodalomtörténet / oral-history.

AMBRUS Tibor: What win if I gain the thing I seek? Kellék, 1996, 6 sz. 75-77. old. mutatók: filozófia.

ANDRÁS Péter: A kisebbségi probléma játékelméleti-gazdasági megközelítése. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. 241-258. old. mutatók: nemzetiségi kérdés l: kisebbségi kérdés / kisebbség & többség / kisebbségi kérdés / diszkrimináció / asszimiláció , játékelmélet / politológia.

ANDREESCU Gabriel: Miért van szükség nemzeti kisebbségi törvényre? A Hét, 1996, 51-52 sz. 5. old. mutatók: politikai intézmények, Románia, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , kisebbségi kérdés / autonómia / kisebbségi jogok / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet , politológia.

ANDREESCU Gabriel: A nemzeti érdek: a politikai osztály felelőssége. A Hét, 1996, 17 sz. 5. old. mutatók: politikai intézmények/katonai intézmények, Románia, Európai Unió (EU) / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség , európai integráció / kisebbségi kérdés / határkérdés , politológia / politikatörténet / politikai analízis.

ANDREESCU Gabriel ; WEBER Renate: Transzilván prizma. Nacionalizmus és jogállami stabilitás Romániában. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. 111-130. old. mutatók: politikai intézmények/titkosszolgálatok, Románia, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) / Nagy-Románia Párt (PRM) / Legfelsőbb Honvédelmi Tanács / Román Hírszerző Szolgálat (SRI) / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) , román nacionalizmus / / kisebbségi kérdés / cigányok / jogállam / választások (romániai, 1992) , politológia / politikatörténet.

ANGI István: A mozarti humor többszólamúsága. Korunk, 1996, 3 sz. 88-94. old. mutatók: MOZART Wolfgang Amadeus , humor , zenetörténet / zeneesztétika.

ANKERL Géza: Fórum. Bakk Miklós írása nyomán a hasznos alapszerződés néhány előfeltételéről. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. . old. mutatók: Magyarország / Románia, BAKK Miklós , alapszerződések / magyar-román alapszerződés , politológia.

ANONYMUS: Ezerszáz. Helikon, 1996, 11 sz. 2. old. mutatók: magyarok , kisebbségtörténet.

ANTAL Árpád: Áron püspök élő öröksége. Erdélyi Múzeum, 1996, 3-4 sz. 234-252. old. mutatók: sajtó/politikai intézmények/egyházi intézmények/templomok, Erdély / Kolozsvár, Erdélyi Iskola / Erdélyi Római Katolikus Népszövetség / Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Erdélyi Római Katolikus Státus / Szent Mihály-templom (Kolozsvár) , MÁRTON Áron / VENCZEL József / GYÖRGY Lajos / SZÁSZ Pál / CSÖGŐR Lajos / GROZA Petru / KACSÓ Sándor / BENKŐ Samu , magyarok (romániai) / / magyarok (szórvány) / kultúra / erdélyi felekezeti iskolák / felekezeti iskolák (erdélyi) l: erdélyi felekezeti iskolák , egyháztörténet / művelődéstörténet.

ANTOHI Sorin: Transzilván prizma. A románok 1995-ben: szimbolikus földrajz és társadalmi identitás. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. 116-127. old. mutatók: Európa / Kelet-Európa / Közép-Európa, ANDREESCU Gabriel / PALER Octavian / PATAPIEVICI Horia-Roman / NEMOIANU Virgil / POPPER Karl R. , román nemzeti önkép / románok / közép-európaiság / román értelmiség / értelmiség / / román autochtonizmus / autochtonizmus (román) / homogenizáció / mítosz (politikai) / politikai mítosz / román társadalom , politológia / kultúrfilozófia / politika-filozófia.

ASZTALOS Enikő: Szövőasszony Székelykakasdon. Művelődés, 1996, 6 sz. 40. old. mutatók: Székelykakasd, nők / hagyományos mesterségek , etnográfia.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék