meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    10468 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 10441-10468


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
ÁGH Attila: A modernizáció alternatívái a századfordulón: új perspektívák a magyar politikai gondolkodásban. A Hét, 1994, 39 sz. 14-15. old. mutatók: Magyarország, ANTALL József / BETHLEN István / POLÁNYI Károly , neotradicionalizmus / értelmiség & politika / hatalom / rendszerváltás / modernizáció / szocializmus / liberalizmus / elit / konzervativizmus (magyar) / magyar konzervativizmus / kapitalizmus / értelmiség / politika / konzervativizmus / politika & értelmiség / elit (román) l: román elit , politológia / politikatörténet .

ÁGH Attila: Önkormányzatiság a kelet-közép-európai demokratizálásban. A Hét, 1998, "35 ; 36 ; 37 sz." 9-11 ; 9-10 ; 9-10. old. mutatók: politikai intézmények, Magyarország / Kelet-Európa, KUKORELLI István / FERGE Zsuzsa / PUTMAN Robert D. / ILLÉS Iván , önkormányzat / kisebbségpolitika (magyar) l: magyar kisebbségpolitika / magyar kisebbségpolitika / civil társadalom / kisebbségpolitika , politológia / alkotmányjog.

ÁGOSTON Hugó: Adam Michnik antiutópista derűlátása. A Hét, 1993, 42 sz. 3. old. mutatók: MICHNIK Adam , politikai nyelvezet / kommunizmus & antikommunizmus / lengyelek / magyarok / kommunizmus / nyelvezet (politikai) l: politikai nyelvezet / politika , politikai interjú.

ÁGOSTON Hugó: Armageddon árnyéka. A Hét, 1993, 17 sz. 1. old. mutatók: FUKUYAMA Francis , világvége / eszkatológia , történetfilozófia.

ÁGOSTON Hugó: Asszimetrikus játékok. A Hét, 1997, 5 sz. 9. old. mutatók: VICKREY William / MIRLEES James A. , közgazdasági Nobel-díj / Nobel-díj / játékelmélet , közgazdaság / tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: Avantgárd magasiskola. Geo óerban irodalomtörténésszel beszélget Ágoston Hugó. A Hét, 1999, 17 sz. 8. old. mutatók: sajtó, Secolul 20. , SERBAN Geo / KASSÁK Lajos / ILLYÉS Gyula / TZARA Tristan / MÉSZŐLY Miklós , magyar-román kapcsolatok , irodalomtörténet-interjú / művelődéstörténet-interjú.

ÁGOSTON Hugó: Az erkölcs esete a politikával. A Hét, 1997, 47 sz. 1. old. mutatók: MÉRŐ László / KENDE Péter , politika / konfliktus / politika & erkölcs / erkölcs & politika / érdek / konfliktuskezelés , politológia / filozófia.

ÁGOSTON Hugó: Az információ nyilvánossága. A Hét, 1997, 36 sz. 10-11. old. mutatók: sajtó, Románia, Dilema / Adevarul , GHIU Bogdan / TABARCEA Cezar / MANOLESCU Nicolae , sajtó / információ / kommunikáció / információ & hatalom / manipuláció / román sajtó / sajtó (román) l: román sajtó / hatalom , kommunikációelmélet-recenzió / médiaszociológia-recenzió.

ÁGOSTON Hugó: Az utazó Rákosi. A Hét, 1994, 5 sz. 4. old. mutatók: RÁKOSI Viktor , irodalomtörténet.

ÁGOSTON Hugó: Baracs Dénes Pulitzer-díja. A Hét, 1996, 15 sz. 7. old. mutatók: sajtó, A Hét , BARACS Dénes , Pulitzer-díj , sajtótörténet.

ÁGOSTON Hugó: A bikának a szarvától való megragadását nehezítő körülmények. A Hét, 1997, 34 sz. 1. old. mutatók: Románia, PATAPIEVICI Horia-Roman , román társadalom / / románok / rendszerváltás / értelmiség , politikai publicisztika.

ÁGOSTON Hugó: Bookaresti élet, képek. A Hét, 1998, 25 sz. 5. old. mutatók: könyvkiadók, Bukarest, Bukaresti Nemzetközi Könyvvásár , BRUCKNER Pascal , filozófia.

ÁGOSTON Hugó: Casus belli? A Hét, 1998, 44 sz. 1. old. mutatók: magyar-román kapcsolatok , politikai publicisztika.

ÁGOSTON Hugó: A CD-Rom-oknak is megvan a maga sorsa. A Hét, 1996, 44-45 sz. 1. old. mutatók: tudomány , tudományfilozófiai esszé.

ÁGOSTON Hugó: Csernobil - öt év távlatából. A Hét, 1991, 17 sz. 9. old. mutatók: Csernobil, atomerőművek , ökológia.

ÁGOSTON Hugó: Délibábok és démonok. Adalékok a tudományos önámítás (hazai) történetéhez. A Hét, 1990, 24 sz. 8-9. old. mutatók: áltudományok / tudomány & politika / politika & tudomány / totalitarizmus / tudomány / politika , tudományfilozófia / tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: A devolúció forradalma. Molnár Gusztáv válaszol Ágoston Hugó kérdéseire. A Hét, 1995, 11 sz. 3-4. old. mutatók: politikai intézmények/katonai intézmények, Oroszország / Európa / Egyesült Államok / Németország / Független Államok Közössége(FÁK), NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Európai Unió (EU) , MOLNÁR Gusztáv / HUNTINGTON Samuel , föderalizmus / európai integráció / devolució / magyarok (romániai) / , történetfilozófia / geopolitika / politikai interjú / politológia-interjú.

ÁGOSTON Hugó: Domokos Géza 70 éves. Megtalált álmok. A Hét, 1998, 21 sz. 7. old. mutatók: DOMOKOS Géza , évforduló.

ÁGOSTON Hugó: Egy fizikus aki nagy hatással volt korára. A Hét, 1998, 10 sz. 11. old. mutatók: SZILÁRD Leo , tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: Együttműködés, tehetség, kritikus gondolkodás. Bencze Gyula fizikussal beszélget Ágoston Hugó. A Hét, 1999, 31-32 sz. 3. old. mutatók: kulturális intézmények, Tudomány Világkonferencia / UNESCO / Tényeket Tisztelők Társasága / Tudományos Újságírók Világkonferenciája , tudomány / tudományos újságírás / újságírás / áltudományok / ismeretterjesztés , tudománytörténet-interjú.

ÁGOSTON Hugó: Erdély felfedezése képekben. A szellemi tér rokonsága. Horia Bernea festőművésszel a Román Parasztmúzeum igazgatójával beszélget Ágoston Hugó. A Hét, 1999, 8 sz. 10. old. mutatók: múzeumok, Román Parasztmúzeum (Bukarest) , KORNISS Péter / BERNEA Horia , magyar-román kapcsolatok , művelődési élet / művelődéstörténet-interjú.

ÁGOSTON Hugó: Értelmiség '95. A Hét, 1995, 33-34 sz. 5. old. mutatók: nyári egyetemek, Szeged, Szegedi Értelmiség '95 Nyári Egyetem, művelődési élet / intézménytörténet.

ÁGOSTON Hugó: Esély és befogadás. Baracs Dénessel beszélget Ágoston Hugó. A Hét, 1996, "30 ; 31-33 sz." 3 ; 3. old. mutatók: BARACS Dénes , politikai interjú / oral-history.

ÁGOSTON Hugó: Ésszerű kockázat. A Hét, 1997, 3-4 sz. 1. old. mutatók: politikai intézmények, Románia, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , sajtó / kormányzati szerepvállalás (RMDSZ) l: RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / sajtó (romániai) / romániai sajtó , politikai publicisztika.

ÁGOSTON Hugó: A félelem mint lételem. A Hét, 1990, 23 sz. 9. old. mutatók: stressz / félelem / pánik / földrengés , szociológia.

ÁGOSTON Hugó: A fizika a Harmadik Birodalomban. A Hét, 1994, 23 sz. 14-15. old. mutatók: HEISENBERG Werner / BOHR Niels , fizika / nácizmus , tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: Gabriel Andreescu. A Hét, 1998, 38 sz. 1. old. mutatók: ANDREESCU Gabriel , magyar-román kapcsolatok , politikai publicisztika.

ÁGOSTON Hugó: A gazdasági pókerparti. Közgazdasági Nobel-díj '94. A Hét, 1994, 49 sz. 13. old. mutatók: SELTEN Richard / HARSÁNYI János / NASH John , közgazdasági Nobel-díj / játékelmélet / Nobel-díj , tudománytörténet.

ÁGOSTON Hugó: A gyakorlatiasság zsenije. A Hét, 1990, 16 sz. 8. old. mutatók: FRANKLIN Benjamin , művelődéstörténet.

ÁGOSTON Hugó: Ha én elnökjelölt lennék. Átmenetek, 1996, 30 sz. 1. old. mutatók: politikai publicisztika.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék